Datum: 27-01-2022 - 12:40

02
jul
'20
Plan voor een GOM-woning op het Westeinde in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Gemeente wijst plan voor 4 GOM-woningen op de Maandagsewetering bij voorbaat af.

Onlangs heeft initiatiefnemer een principeverzoek ingediend ter verkrijging van een bestuurlijk standpunt, van het college van B&W van de gemeente Noordwijk, met de vraag of de gemeente Noordwijk de bereidheid heeft tot het verlenen van medewerking aan het voornemen vier zogenaamde GOM-woningen op te richten op het perceel Maandagsewetering 100 te Noordwijkerhout. Het college daarop een brief gestuurd....

aan de initiatiefnemer met de mededeling, dat men niet wil meewerken aan de bouw van 4 GOM-woningen vanwege de ontwikkelingen in de omgeving en ongewenste stedenbouwkundige effecten. (klik hier voor de al eerder gepubliceerde ontwikkelingen in dit gebied).

In een reactie geeft de initiatiefnemer bij de redactie van BON aan dat het hem bevreemd dat de gemeente de plannen op voorhand al afwijst. Het gebied staat al bekend dat men daar op termijn GOM-woningen als cluster wil plaatsen en langs de Pilarenlaan zijn in hetzelfde gebied de afgelopen tijd al verschillende woningen gebouwd. De initiatiefnemer denkt er over na om nog in overleg te gaan met de gemeente over zijn plannen en de mogelijke ontwikkelingen door de gemeente over het gebied.

Foto Google Earth.