Datum: 26-10-2021 - 22:35
01
jul
'20
Nieuwe wethouder zorgt voor nieuwe portefeuilleverdeling college B&W gemeente Noordwijk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Nieuwe wethouder zorgt voor nieuwe portefeuilleverdeling college van B&W gemeente Noordwijk.

De komst van Theo Alkemade als nieuwe wethouder betekent ook een nieuwe portefeuilleverdeling. Wie doet wat in het college per 1 juli 2020? Het Noordwijkse college van burgemeester en wethouders is weer compleet met de benoeming van Theo Alkemade als wethouder. In overleg op 1 juli 2020 heeft het college besloten tot een nieuwe portefeuilleverdeling. Het college en de individuele portefeuillehouders gaan hiermee vol energie...

de tweede helft van deze collegeperiode in. Het college wil de komende periode nog belangrijke resultaten boeken, onder meer op het gebied van woningbouw, integrale toegang tot zorg, parkeren, sport en duurzaamheid.

Portefeuille van wethouder Theo Alkemade
Theo Alkemade gaat het programma woningbouw coördineren, is projectwethouder van de meeste bouwprojecten, is verantwoordelijk voor invoering van de Omgevingswet, het bouwloket en Greenport. Ook volkshuisvesting wordt in zijn portefeuille samengebracht met woningbouw. Tot slot neemt Alkemade openbare werken en civiele voor zijn rekening. Nevenfuncties en andere werkzaamheden worden, daar waar dat politiek-bestuurlijk relevant is, in een ander bericht gecommuniceerd.

Andere opvallende wijzigingen in de portefeuilleverdeling van het college:
* burgemeester Wendy Verkleij wordt verantwoordelijk voor regionale samenwerking, P&O, ambtelijke huisvesting, communicatie en ICT.
* wethouder Dennis Salman bestrijkt het hele sociale domein en krijgt ook de portefeuille sport.
* wethouder Roberto ter Hark wordt projectwethouder van bouwprojecten in Noordwijk aan Zee en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Hij krijgt tevens kunst en cultuur en arbeidsmigranten in zijn portefeuille.
* wethouder Sjaak van den Berg nam kort geleden al onder meer strandzaken en horeca over van collega Ter Hark en ontfermt zich daarnaast over afval, bouw van tijdelijke woningen en de Omgevingsvisie. Hij blijft verantwoordelijk voor sportaccommodaties.

Foto PR.