Datum: 30-06-2022 - 06:29
30
jun
'20
PUUR en PvdA dienen motie in tijdens raadsvergadering: Zij aan zij met de inwoners, instellen onafhankelijk adviesorgaan 'Omgevingssupport'.
Geschreven door Fracties PUUR en PvdA

PUUR en PvdA dienen motie in tijdens raadsvergadering: Zij aan zij met de inwoners, instellen onafhankelijk adviesorgaan 'Omgevingssupport'.

De fracties van PUUR en PvdA dienen vanavond (dinsdagavond 30 juni) in de gemeenteraadsvergadering een motie in: Zij aan zij met de inwoners, instellen onafhankelijk adviesorgaan 'Omgevingssupport'. Aanleiding: In de woonvisie maakt het college van B&W van de gemeente Noordwijk de keuze om ten behoeve van woningbouw de kernen te verdichten...

en hierbij de hoogte in te gaan. Dit zal zonder twijfel inwoners schrik aan jagen. Zeker nu de ervaring leert dat inwoners pas geconsulteerd worden over voorgestelde plannen als deze al enige vorm hebben aangenomen. Kennisachterstand, en tekort aan kundigheid bij inwoners leidt vaak tot begrijpbare onvrede en frustratie.

Het idee van de motie is een geheel onafhankelijk orgaan in te richten. Geen relatie met de raad noch met het college. Het is een 'dienst, service' die de gemeente aan de inwoners (denk hierbij ook aan wijkverenigingen), die te maken krijgen met bijvoorbeeld bouwplannen op inbreilocaties, aanbiedt. Geheel vrijblijvend.

Wat nu zo vaak het geval is dat de omwonenden al met 10-0 achterstaan op het moment dat een bouwplan wordt ingediend. Ontwikkelaar heeft er ruim over nagedacht, advies ingewonnen en is naar alle waarschijnlijkheid kapitaalkrachtig, en daardoor in staat om mocht het zover komen de juiste juristen in te schakelen. Inwoners 'overkomt' het. Het ontbreekt hen aan de juiste kennis, zij tasten in het duister. En zullen, mocht het zover komen op eigen kosten juristen moeten inschakelen. Het speelveld is ongelijk.

Door inwoners de mogelijkheid te bieden zich te laten ondersteunen door een onafhankelijk adviesorgaan kunnen zij vroegtijdig hun ideeën, bezwaren met professionals delen. Met als resultaat dat zij met de hulp van de 'omgevingssupport' gefundeerd hun mening kunnen geven over een bouwinitiatief en het plan waar mogelijk 'verrijken'. Dit voorkomt onnodige bureaucratie.

Deze samenwerking zal zorgen voor beter begrip, vertrouwen en draagvlak voor een ruimtelijk initiatief. Kansrijke initiatieven zullen sneller tot een volgende fase gebracht worden. Vertrouwen wordt gewonnen. Een gelijk speelveld gecreëerd. Klik hier om de gehele motie te lezen.