Datum: 28-09-2023 - 00:15
29
jun
'20
Lezers schrijven (2): Afraffelpolitiek bij afgeven vergunning 5 recreatiewoningen Duindamseweg in Noordwijk.
Geschreven door Lezers schrijven....
Foto's Redactie BON

Lezers schrijven (2): Afraffelpolitiek bij afgeven vergunning 5 recreatiewoningen Duindamseweg.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

gecorrespondeerd. U kunt uw item mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezers schrijven 29-6-2020: Afraffelpolitiek (bij afgeven vergunning 5 recreatiewoningen Duindamseweg).

Op 28 april berichtte Blik Op Noordwijkerhout dat vier gemeenteraadsleden schriftelijke vragen hadden gesteld over het integriteitsklimaat rondom Ruimtelijke Ordening in Noordwijk. Naar aanleiding daarvan vroegen Dick Gutlich (D66), Louis Koppel (GroenLinks), Taetske Visser-Danser (PUUR), Jan Janson (PvdA) zich af: ‘Zijn er raadsleden die op het verkeerde been worden gezet bij hun besluitvorming en worden inwoners misleid door onjuiste berichtgeving?’.

Jazeker! Een goed voorbeeld is de manier waarop de Verklaring van Geen Bezwaar tot stand kwam ten behoeve van Park Kleyn Wassenaar, 5 nieuwe ‘landhuizen’ aan de Duindamseweg. De wethouder heeft de gemeenteraad op cruciale punten onjuist geïnformeerd. Met name over de redenen om voor dit project bebouwing toe te laten op een plek waar het bestemmingsplan dit verbiedt, en om de toegestane nokhoogte van de bebouwing drastisch te verhogen, in strijd met het bestemmingsplan.

Op 8 juni schreven wij deze raadsleden een brief met de onderbouwing van deze conclusie, en onze zorgen over de binnenduinrand. Op 9 juni kwamen de antwoorden van B&W op de 4 schriftelijke vragen over dit onderwerp van raadslid Janson. Wij waren onder de indruk van de grondigheid van de aangekondigde vervolgantwoorden. (Vandaar dat wij onze ‘open brief’ toen niet verder in de openbaarheid brachten.)

Antwoord 1. kondigde nader ‘onderzoek’ aan van de ‘mogelijke implicaties van verkoop in ruimtelijk opzicht’. De antwoorden 2. en 3. beloofden ‘beraadslagingen’ over ‘de implicaties op de VvGB, de anterieure overeenkomst en het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning.’ Antwoord 4. stelde een nieuwe omgevingsvisie in het vooruitzicht. Wow!

Hoe liep het af met al die onderzoeken en beraadslagingen? Binnen een week, op 16 juni, werd al besloten dat de bouwvergunning gewoon verleend zou worden (wat op 22 juni inderdaad gebeurde). Dat is pas echt ‘afraffelpolitiek’ - wat niet toevallig het Noordwijkse woord-van-het-jaar is. Geen vervolgantwoorden, geen onderzoeksrapport en geen woord in de besluitenlijst van de vergadering hierover. Uitstel had volgens de zeer summiere weergave slechts te maken met de stikstofproblematiek.

Tijdens de besluitvorming werd zo’n beetje ieder beginsel van behoorlijk bestuur geschonden. Het gaat hier om een besluit dat werd aangekleed met imponerende maar onzichtbare onderzoeken, beraadslagingen en onderbouwingen. Een besluit, opgetuigd met een rooskleurig toekomstbeeld, waarin dit soort projectvoorstellen voortaan zal worden getoetst aan omgevingsvisiecriteria.

Wordt het niet eens tijd te luisteren naar het wijze kind in de menigte rondom de Keizer met zijn nieuwe kleren? In dit geval was dat wijze kind raadslid Van Bockhove, die op de raadsvergadering over dit onderwerp d.d. 19 juli 2019 gewoon durfde te verwoorden wat iedereen kon zien, maar niemand wilde toegeven: ‘Wat wij hier nu aan het doen zijn, om dít toe te staan, is willekeur. Het klopt niet naar andere mensen toe.’

D.J. Duyvis
A. Johannes
R. Peeters

Lezers schrijven (1): Afwijken van bestemmingsplan is stuitend bij bouw 'Park Kleyn Wassenaar'.