Datum: 10-07-2020 - 17:56
29
jun
'20
College beantwoordt vragen PvdA: college gaat zich opnieuw beraden over aanvraag bouw 5 recreatiewoningen Duindamseweg in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Kleine kanttekening bij afgeven vergunning 5 recreatiewoningen Duindamseweg.

Eind 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 5 vakantiewoningen aan de Duindamseweg, achter nummer 12. Ten aanzien daarvan heeft het college op 21 april 2018 besloten om voor het afwijken van het bestemmingsplan een uitgebreide procedure te voeren om de ontwikkeling mogelijk te maken. Op 16 juli 2019 gaf, conform het raadsbesluit van 31 augustus 2011,...

de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af. Het college heeft de vergunning echter niet eerder kunnen verlenen vanwege de gevolgen van de uitspraak van 29 mei 2019 met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstofdepositie. Door dat de initiatiefnemers een stikstofberekening konden overleggen die voldoet aan de wettelijke vereisten, kon het college nu wel overgegaan tot vergunningverlening.

Er wordt nog wel door het college 'een kleine kanttekening' gemaakt bij het afgeven van de vergunning. In een begeleidende brief van het college aan de initiatiefnemers, geeft men in een extra nadruk aan dat de bedrijfsmatige exploitatie gericht moet zijn op toeristische verhuur.

Nieuwsberichten die al eerder geplaatst zijn op BON over dit onderwerp:

Lezers schrijven: grondeigenaren geven reactie op publicaties over hun bouwaanvraag van 5 recreatiewoningen Duindamseweg.

* College beantwoordt vragen PvdA: college gaat zich opnieuw beraden over aanvraag bouw 5 recreatiewoningen Duindamseweg.

* Lezers schrijven: Afwijken van bestemmingsplan is stuitend bij bouw 'Park Kleyn Wassenaar'.

* PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: bouw 5 recreatiewoningen Duindamseweg.