Datum: 12-08-2022 - 17:26
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
24
jun
'20
Gemeenteraad kampt met een 'chronisch tekort aan vergadertijd' voor snelle en goede besluitvorming in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON

Gemeenteraad kampt met een 'chronisch tekort aan vergadertijd' voor snelle en goede besluitvorming.

Het is niet voor de eerste keer dat we melding maken van een 'chronisch tekort aan vergadertijd' in de Rondetafelgesprekken en Gemeenteraadsvergadering van de nieuwe gemeente Noordwijk. Afgelopen maandagavond werd nog in een 2e RTG, een inhaalslag gemaakt om het belangrijke onderwerp 'de nieuwe Woonvisie' goed besproken te krijgen. De behandeling van het Raadsvoorstel 'Concept Woonvisie' stond de volgende dag op dinsdagavond..

op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Maar u voelt hem al aankomen... dit onderwerp moest door opnieuw tijdgebrek, maar weer eens doorgeschoven worden naar een volgende raadsvergadering. Deze staat gelukkig voor 30 juni al gepland, maar ook deze agenda heeft al een flink aantal onderwerpen. Daar komt nog bij, doordat men opnieuw vergadertijd tekort kwam, er alleen maar een debatraad plaatsvond en alle beslissingen die in de besluitenraad genomen moesten worden ook een week zijn doorgeschoven. 

Het raadsvoorstel Wensen & Bedenkingen Concept Regionale Energie Strategie (RES) nam alleen al met bijna tien amendementen flink wat vergadertijd in beslag. De behandeling van de Concept Woonvisie met opnieuw amendementen/moties was intussen door de voorzitter (burgemeester Wendy Verkleij) al van de agenda verwijderd, want de vastgestelde vergadereindtijd van 23.00 uur kon met een goede behandeling niet gehaald worden.

Onder flink gemor van verschillende fracties konden ook nog eens vier actuele moties en drie rondvragen niet goed of helemaal niet behandeld worden en ging men rond de klok van 23.30 uur schoorvoetend akkoord met een week uitstel. Nu is het natuurlijk de vraag of het volgende week dinsdag wel allemaal gaat lukken binnen de vastgestelde vergadertijd van een raadvergadering.

Het 'chronisch tekort aan vergadertijd' van de gemeenteraad en daarmee het uitstel van snelle en goede besluitvorming, zal het vertrouwen in de politiek bij de inwoner geen goed doen.

Klik hier om de raadsvergadering met de onderwerpen terug te kijken.