Datum: 21-09-2020 - 18:08
24
jun
'20
Kandidaat-wethouder Theo Alkemade gelijk al 'kritisch aan de tand gevoeld' en DOEN maakt bezwaar tegen benoeming.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Beoogd wethouder Theo Alkemade gelijk al 'kritisch aan de tand gevoeld' en DOEN maakt bezwaar tegen kandidaat. (update: raad stemt in met benoeming)

in de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 23 juni werd de heer Theo Alkemade voorgesteld als de mogelijk nieuwe wethouder voor de gemeente Noordwijk, hij moet de opvolger gaan worden van Henri de Jong die op 20 april zijn functie als wethouder neerlegde. De gemeenteraad had ....

op deze avond de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen aan de heer Alkemade, nadat hij zich eerst had voorgesteld aan de raad. Hij stelde zich daarbij voor als de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening (RO), maar hem werd vervolgens door de burgemeester er fijntjes op gewezen dat het gehele college in een eigen beraad bekijkt wie welke portefeuille krijgt toebedeeld.

Het stellen van vragen door verschillende raadsleden gebeurde op een afwijkende wijze volgens de burgemeester als voorzitter van de raad, ze vroeg om verduidelijkende vragen maar de nog kandidaat-wethouder werd gelijk al 'kritisch aan de tand gevoeld'. De heer Alkemade had daar geen moeite mee en gaf toch keurig netjes antwoord op alle vragen van D66, PvdA, GroenLinks, NZLokaal en PUUR. 

Mevrouw Warmerdam van de fractie DOEN kwam, ook als CDA-lid vertelde ze, met een statement. Haar fractie gaf aan bezwaar te hebben tegen de nominatie van deze kandidaat-wethouder, de heer Alkemade komt uit het 'oude Noordwijk'. Volgens DOEN is daarmee de balans kwijt uit het college met drie wethouders met een historie uit het oude Noordwijk en nog maar eentje (wethouder Sjaak van den Berg) uit de oude gemeente Noordwijkerhout/De Zilk.

DOEN had liever een buitenstaander als wethouder gezien, zonder verleden uit de oude Noordwijkse politiek in de nieuwe fusiegemeente, nadat het CDA alleen de heer Alkemade bereid kon vinden uit de nieuwe gemeente Noordwijk. Maar ook dat de heer Alkemade de portefeuille RO ambieert, maakt het volgens mevrouw Warmerdam er niet eenvoudiger op. Juist op deze portefeuille is een krachtige en ervaren bestuurder nodig, zeker omdat RO in Noordwijk regelmatig negatief in het nieuws is.

Van de heer Alkemade kan en mag als redelijk onervaren wethouder niet verwacht worden dat hij deze zware  en beladen portefeuille oppakt en met een frisse blik voortvarend mee om kan gaan. Nu anderhalf jaar later in de nieuwe fusiegemeente waar nog veel aangepakt moet worden, geeft DOEN aan dat veel Noordwijkerhouters vinden dat het in de politiek nog steeds erg over het oude Noordwijk gaat. Dat nu de derde wethouder ook nog eens uit Noordwijk komt zal aan de situatie niet veel veranderen.

De fractie van DOEN ziet dit als een gemiste kans en een teleurstelling voor veel Noordwijkerhoutse CDA-stemmers en voor de gemeente Noordwijk. De burgemeester gaf daarna aan dat, in verband met het digitaal vergaderen, de raadsleden tot vandaag 12.00 uur hun stem schriftelijk konden uitbrengen of men Theo Alkemade graag als nieuwe wethouder willen zien. Dinsdag 30 juni wordt hij, als er voldoende stemmen voor zijn, beëdigd als nieuwe wethouder van de gemeente Noordwijk.

U kunt alle vragen voor en de beantwoording van de heer Alkemade hier terugluisteren bij punt 5 om 3.16.00 , klik hier.

Update 24-6-20:
De gemeenteraad van Noordwijk heeft ingestemd met de benoeming van Theo Alkemade van het CDA als wethouder van de gemeente Noordwijk. Van de 26 raadsleden die gestemd hebben, stemden 15 voor en 11 tegen. De heer Alkemade is over de uitslag geïnformeerd en heeft zijn benoeming aanvaard. Theo Alkemade zal in de raadsvergadering van 30 juni worden geïnstalleerd.

Foto PR.