Datum: 05-07-2020 - 18:43
22
jun
'20
Verenigingen en organisaties ontvangen steun uit het uitvoeringsbudget coronacrisis van € 500.000,- in Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Verenigingen en organisaties ontvangen steun uit uitvoeringsbudget coronacrisis van € 500.000,-.

De economie is door de corona-crisis flink onder druk komen staan. Voor de crisis stond de economie er in Nederland goed voor en de staatsfinanciën waren op orde. Alle delen van zowel de publieke en private sector zijn de afgelopen tijd ingeschakeld voor het behoud van de economie. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk wenste snel te kunnen reageren op de gevolgen en vraagstukken met financiële effecten in verband met de coronacrisis....

Om die reden vroeg het college op 26 mei in de gemeenteraadsvergadering een uitvoeringsbudget van € 500.000,- , het raadsvoorstel werd vervolgens unaniem aangenomen. Alle fracties zagen de noodzaak in om geld vrij te maken, om het college snel te kunnen laten reageren op vraagstukken met financiële effecten in verband met het Covid-19 virus. 

Er was al één concreet initiatief vanuit de samenleving binnengekomen waarin het college in de openbare vergadering van 19 mei 2020 heeft ingestemd. Dat betrof het verlenen van een subsidiebijdrage van € 100.000,- aan Noordwijk Marketing voor het ontwikkelen en uitvoeren van de campagne Noordwijk 2020. Deze campagne 'Noordwijk een verademing' is ondertussen al in werking gezet om gericht de juiste doelgroep van toeristen te verleiden om juist deze zomer in Noordwijk op vakantie te gaan. 

Ondernemers winkelgebieden gemeente Noordwijk hebben een bijdrage van € 20.000,- gevraagd voor de kosten van extra stewards van ATC die ingezet kunnen worden in de winkelstraten op zaterdag en zondag (behalve bij slecht weer) vanaf heden tot einde zomervakantie. (2 in Hoofdstraat, 1 in Kerkstraat/Keuvel Noordwijk en 1 in centrum Noordwijkerhout) Dit met het oog op de verwachte toenemende drukte binnen de winkelgebieden van onze kernen is het gewenst dat stewards de mensen kunnen aanspreken op de richtlijnen.

Een ander voorstel van het college die u hier al eerder op BON heeft kunnen lezen, was het beschikbaar stellen van € 60.000,- (valt ook onder het bedrag van € 500.000,-) voor kleine initiatieven. De afgelopen tijd zijn er al door verschillende verenigingen en organisaties initiatieven ingebracht en met een geldbedrag gehonoreerd door de gemeente (bekend tot 13 juni).

Kleine initiatieven:
* Het Sportbedrijf Noordwijk vroeg een budget van € 1.550,- voor een project waarbij de buurtcoaches op verschillende locaties beweegsessies hebben georganiseerd. De beweegsessies vonden plaats in de buitenruimte en voldeden daarmee aan de coronamaatregelen. Beweegsessies zijn goed voor de weerstand in een tijd waarin veel mensen door het thuisblijven te weinig bewegen. Daarnaast brengt het mensen op een veilige manier samen waardoor ook het sociaal contact (op afstand) wordt bevorderd.

* Waterspeeltuin De Speelakker in Noordwijkerhout vroeg een budget van € 1000,- ten behoeve van schoonmaak- en reinigingsmiddelen. Men was open voor een groep kinderen (in de leeftijd die buiten mogen spelen) met ouders die nu helemaal niet uit huis gaan, kunnen of durven omdat het kind of 1 van de ouders iets heeft waarbij corona fataal kan zijn of worden.

* De gemeente geeft aan de groepen bewoners die in 2020 groen adopteren een bloembollenpakket van plaatselijke telers.