Datum: 31-03-2023 - 16:57
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

18
jun
'20
WW-uitkeringen Holland Rijnland terug op niveau 2018. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

WW-uitkeringen Holland Rijnland terug op niveau 2018. (cijfers per gemeente)

Het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland nam in mei iets sterker toe dan landelijk. De toename is echter veel minder groot dan in april. In die maand verloren met name veel werkenden met een flexibel arbeidscontract hun baan. De grootste stijging deed zich voor in horeca, zakelijke diensten en detailhandel non-food....

In horeca en detailhandel hebben veel scholieren en studenten een bijbaan. ‘In iets meer dan twee maanden tijd is het standcijfer WW terug op het niveau van twee jaar geleden. Nu tellen we ruim 7.900 WW-uitkeringen in Holland Rijnland, in mei 2018 waren dat er ongeveer 8.100.

We zien gelukkig dat er nog wel vacatures zijn. Werkzoekenden zullen in deze tijd echter verder moeten kijken dan hun vertrouwde functie om een baan te vinden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van mogelijkheden die een carrièreswitch ondersteunen’, vertelt Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur UWV.

Eind mei 2020 verstrekte UWV 7.927 WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Dat waren er 252 meer dan een maand eerder, een toename van 3,3%. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen op maandbasis iets minder sterk (+3,1%). Het aantal WW-uitkeringen blijft dus toenemen, maar loopt zowel landelijk als regionaal veel minder fors op dan vorige maand. 

Ten opzichte van mei 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 1.377, oftewel 21%. Dit stijgingspercentage ligt opnieuw iets boven het Nederlands gemiddelde van 20,1%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, groeit tot 2,6%.

Daarmee blijft het echter nog steeds ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,2%. Door de stevige groei van de voorbije maanden is het aantal WW-uitkeringen inmiddels terug op het niveau van mei 2018.

Stijging WW vooral vanuit horeca, zakelijke diensten en detailhandel
De sector horeca, catering & recreatie zorgde in mei 2020 voor de grootste toename van de WW-uitkeringen. De sluiting van eet- en drinkgelegenheden trok de voorbije maanden een zware wissel op de sector, met groot verlies van werkgelegenheid tot gevolg. De helft van de horecabedrijven gaf in mei aan te verwachten dat het personeelsbestand zal krimpen.

Ook werden er in mei meer WW-uitkeringen verstrekt aan werkzoekenden afkomstig uit de zakelijke diensten en detailhandel. Direct na afkondiging van de ‘intelligente lockdown’ sloten veel winkels tijdelijk hun deuren. Winkelend publiek ging aanvankelijk alleen voor de noodzakelijke boodschappen naar buiten.

In mei raakten de winkelstraten weer iets voller, maar het omzetniveau van vorig jaar is nog ver weg. Ruim 95% van de detaillisten verwacht dat het personeelsbestand voorlopig niet zal toenemen. Zakelijke diensten worden vooral getroffen omdat steeds meer ondernemers vanwege de voortschrijdende coronacrisis de hand op de knip houden.

Opdrachten en projecten worden tijdelijk stopgezet of zelfs in het geheel geannuleerd. In sommige sectoren, zoals landbouw & visserij en vervoer & opslag, stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen. Bij bouw en vooral onderwijs was sprake van een daling. Seizoensinvloeden spelen hierbij vermoedelijk een rol.

Zo is er in het voorjaar traditiegetrouw sprake van toegenomen vraag bij bouwbedrijven. De coronacrisis lijkt deze laatcyclische sector momenteel nog maar beperkt te beïnvloeden. In het onderwijs speelt mee dat veel scholen inmiddels zijn begonnen met de werving voor het nieuwe schooljaar.

Verwachte krimp in horeca en detailhandel non-food
De regionale impactanalyse van UWV voor sluit aan bij het sentiment onder ondernemers. De verwachting is dat de horeca als gevolg van de coronacrisis te maken zal krijgen met een zeer grote krimp van werkgelegenheid. Twee derde van de horecawerknemers in Holland Rijnland heeft een flexibel contract. Een kwart is oproepkracht.

Flexibele arbeidskrachten lopen de grootste risico’s hun baan te verliezen. Dit resulteerde al in een grote toename van WW-uitkeringen bij uitzendbureaus in maart en vooral april. Binnen de detailhandel verwacht UWV in het segment non-food grote krimp. Bijna de helft van de werknemers in dit segment heeft een flexibel contract.

Het aandeel oproepkrachten is wel kleiner dan in het segment food. De vooruitzichten voor dat segment zijn echter veel gunstiger. De verwachting is dat het aantal arbeidsplaatsen hier niet of slechts zeer beperkt zal krimpen. Krimp in horeca en detailhandel raakt ook scholieren en studenten met een bijbaan. Zij hebben relatief vaak een flexibel contract.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron UWV