Datum: 05-07-2020 - 19:45
18
jun
'20
Extra coronamaatregelen Regiotaxi Holland Rijnland.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Impact coronamaatregelen Sociaal Domein: financiële steun voor 942 Noordwijkse ondernemers.

In april 2020 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de impact van het corona-virus en de maatregelen die voor het Sociaal Domein hierop zijn genomen. Tevens werd door het college toegezegd dat men de raad op de hoogte zou houden van de verdere ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Op 16 juni geeft het college middels een brief een laatste corona-update op het Sociaal Domein...

Klik hier voor de brief met corona-update op het gebied van het Sociaal Domein: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en middelbaar onderwijs, de jeugdhulpverlening, de jeugdzorginstellingen, jeugd en jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg (JGZ), volksgezondheid/veilig Thuis, maatschappelijke ondersteuning en als laatste participatie (werk en inkomen) waarbij de coronacrisis onder andere grote impact heeft op de zelfstandige ondernemers van de gemeente Noordwijk.

Voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de corona-crisis is er financiële ondersteuning in de vorm van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). De TOZO wordt uitgevoerd door de lSD Bollenstreek.

Tot 11 juni 2020 heeft de ISD Bollenstreek 942 uitkeringen voor de gemeente Noordwijk verstrekt: 875 uitkeringen voor levensonderhoud (hiermee is een bedrag van € 2.800.749,- gemoeid), maar ook zijn er 67 leningen (maximaal € 10.047,- per ondernemer) verstrekt voor bedrijfskapitaal tot een totaal bedrag van € 487.261,-.

Oorspronkelijk liep tot TOZO tot 1 juni 2020, maar het Kabinet heeft onlangs de TOZO verlengd met drie maanden. Er is wel een verschil: bij de eerste TOZO regeling die ondernemers tot en met 31 mei 2020 konden aanvragen telde het inkomen van de partner niet mee. Bij de verlenging vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van de partner wel mee.

Inmiddels is er ook een stijging van 6% waarneembaar bij uitkeringen in het kader van de participatiewet.