16
jun
'20
Raad van State hoort bezwaren omwonenden aan tegen nieuwbouwplan ‘oud-Munnekeweij’ in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

Raad van State hoort bezwaren omwonenden aan tegen nieuwbouwplan ‘oud-Munnekeweij’.

De eerste nieuwbouwplannen van de toenmalige Gemeente Noordwijkerhout en Woningstichting Padua voor het terrein aan de Schippersvaartweg, waar nu nog steeds het gebouw van oud-Munnekeweij op staat, stammen al uit 2016. In oktober 2018 resulteerde dit in een koop- en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Woningstichting Padua voor de bouw van 45 sociale huurwoningen op het terrein. In de loop van de jaren hebben er geregeld gesprekken...

over de plannen plaatsgevonden tussen de gemeente Noordwijkerhout en een groep van omwonenden als belanghebbenden. Dat de gesprekken niet altijd soepel verliepen blijkt wel uit een ingezonden brief van 2018 (antwoord toenmalig Wethouder de Jong) en bij de commissievergaderingen van de gemeente. 

Die gesprekken hebben na al die jaren naar de mening van de omwonenden niet het gewenste effect van aanpassingen van de plannen opgeleverd waarmee ze kunnen instemmen. Men vindt in grote lijnen dat er teveel bebouwing komt te staan, te weinig plaats is voor groen en parkeerplaatsen en het alleen maar bouwen van 45 sociale huurwoningen de verhoudingen van koop- en huurwoningen in de wijk scheef trekken.

Omdat de omwonenden er met de gemeente (nu Noordwijk) niet uitkwamen werd een gang naar de rechter ingezet en op maandag 15 juni vond er een hoorzitting plaats bij de Raad van State. Daar gaven de bezwaarmakende omwonenden bij de rechter aan dat oud-Munnekeweij aan de Schippersvaartweg als bouwlocatie voor 45 sociale huurwoningen de slechtst denkbare optie.

Zij wezen er o.a. op dat er al veel te veel sociale huurwoningen in de buurt staan en dat die 45 nieuwe woningen (voor starters en senioren) zeker ten koste zal gaan van de waarde van hun dure woningen. De bezwaarmakers vinden het geen stijl dat de gemeente hun bezwaren wegwuift en er alleen maar op wijst dat ze maar planschadevergoeding moeten vragen voor de waardedaling van hun woningen.

Ook was er volgens de bezwaarmakende omwonenden door de gemeente in het verleden meer groen beloofd, maar nu wordt volgens hen het terrein helemaal volgebouwd. Daar zit nog wel een mogelijk probleempje voor de gemeente. Normaal rekent de gemeente met 1,8 parkeerplaatsen per sociale woning, in dit geval met 1,4. Dat betekent dat er maar 63 parkeerplaatsen komen in plaats van 81.

De gemeentewoordvoerder legde aan de rechter uit dat voor 63 is gekozen om zoveel mogelijk groen in de buurt te laten, maar mocht er later toch een parkeerprobleem komen dan kunnen we zo nog 18 parkeerplaatsen op een grasveldje aanleggen. Tevens gaf hij aan dat er wel degelijk een grote behoefte is aan dit soort starters- en seniorenwoningen.

Eén van de bezwaarmakers gaf nog aan dat de woningbouwstichting in Noordwijkerhout eerst eens wat aan het scheefhuren moet doen. Scheefhuurders zijn mensen met een te hoog inkomen voor de goedkope huurwoningen waarin ze wonen. Volgens hem doet de woningstichting daar helemaal niets aan.

In Noordwijk volgens hem wel waardoor het scheefhuurcijfer, na de fusie van de gemeentes, in Noordwijkerhout kunstmatig omlaag is gegaan. Maar in Noordwijk kunnen veel meer huurders doorstromen, waardoor er genoeg sociale huurwoningen vrijkomen. De rechter zal in deze zaak binnen enkele weken een uitspraak gaan doen.

Ondertussen is de sloop van oud-Munnekeweij in volle gang, klik hier voor het nieuwsitem.

Foto's BON en PR. Bron tekst Leidsch Dagblad.