Datum: 21-09-2020 - 18:03
15
jun
'20
Feestelijke strik om de toren van de 100-jarige Zilker Heilig Hartkerk in De Zilk. (foto's)
Geschreven door LC Heilig Hart kerk

Drie Zilkers ontvangen als waardering de 'Heilig Hartspeld'. (foto's)

Steeds meer functies in de kerk worden sinds jaren door vrijwilligers opgepakt. Op het jaarlijkse Heilig Hartfeest in De Zilk worden al deze vrijwilligers geëerd en ieder jaar een paar daarvan in het bijzonder. Afgelopen zondag overhandigden de 'Lokale Commissie' (LC) samen met pastoor Bosma, de Heilig Hartspeld aan drie genomineerde kandidaten. Zij hebben zich als vrijwilliger vele jaren ingezet voor werkgroepen en assistentie bij liturgievieringen van de Heilig Hartkerk....

Gebruikelijk wordt de Heilig Hartspeld na de eucharistieviering uitgereikt en volgt er vervolgens een receptie in de pastorietuin. Helaas legt dit jaar het COVID19-virus de parochie grote belemmeringen op en zijn grotere bijeenkomsten in kerk en recepties in de pastorietuin niet mogelijk. In klein maar vrolijk gezelschap vertrokken leden van de LC en pastoor Bosma zondagochtend op de fiets naar De Zilk met oorkondes, bloemen en gebak voor de overhandiging dit jaar van maar liefst drie Heilig Hartspelden aan:

Greet Hulsebosch 
Greet maakte destijds deel uit van de Rafaël-groep, die naast een avondwake ook kerkdiensten voor Allerzielen voorbereidde. Sinds 1980 is Greet tijdens de eucharistievieringen een gewaardeerd lector. Totaal verrast en overrompeld door zoveel positieve aandacht speldde haar echtgenoot Loek de Heilig Hartspeld op het shirt van Greet en ondertekende pastoor Bosma de Oorkonde van Verdienste.

Bert Schreurs
Al vele jaren is Bert secretaris van Sint Stephanus en ruim vijftig jaar collectant in de H.H kerk. Hij is ook secretaris van de Dragersverenging St Barbara de Zilk. Sinds vele jaren zorgt Bert ervoor dat ieder huisadres in de Zilk een Wilskracht in de brievenbus krijgt. Voor de bezorgers regelt hij de indeling van wijken.

Daarbij is Bert een zeer bedreven koster en kent hij de geheimen van kaarslicht, het wijwatervat en het gebruik van wierook. In noodgevallen pakt hij zelfs de rol van misdienaar, kortom Bert is een professionele en een perfecte vrijwilliger. 

Theo van Gijlswijk.
Als geen ander weet Theo dat destijds het leven van Zilkers was verweven met werk en kerk. Theo is sinds vele jaren actief voor het Genootschap Oud De Zilck en leidt de redactie van Terra Salica. Veel waardering voor het Genootschap van Oud de Zilck, opdat Zilkse historie over 'Kerk en samenleving' niet verloren gaat. In aanloop naar het jubileum van de Heilig Hartkerk organiseerde het Genootschap in de Heilig Hartkerk een tentoonstelling.

Oude kerkgewaden, vaandels, bouwtekeningen, foto`s en bidprentjes gaven de vele bezoekers een beeld van het vrome roomse leven door de jaren heen. Bezoekers met vragen mochten rekenen op zijn rustig uitgebreid en trefzeker antwoord. Als vanzelf delen bezoekers elkaar hun persoonlijke herinneringen en herleven oude tijden, alsof het gister was.

Zijn parate kennis over de Zilkse geschiedenis en kerkgebouw steekt Theo 'God zij dank' niet onder de oude kerkbanken. Hij voelt zich voldoende met de kerk verbonden om een stevige bijdrage te leveren aan het schrijven en ontwikkelen van het Jubileumboek van de Heilig Hartkerk wat bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum eind augustus zal worden uitgegeven.

Door Theo te nomineren voor de Heilig Hartspeld wil de Lokale Commissie de redactie van het Jubileumboek van de Heilig Hartkerk eren. De samenwerking van het Genootschap Oud De Zilck levert een prachtig document voor iedere leestafel en elke boekenkast in De Zilk en ver daarbuiten.

Foto's PR.