Datum: 28-09-2023 - 00:23
13
jun
'20
Lezers schrijven: grondeigenaren geven reactie op publicaties over hun bouwaanvraag van 5 recreatiewoningen Duindamseweg.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Lezers schrijven: grondeigenaren geven reactie op publicaties over hun bouwaanvraag van 5 recreatiewoningen Duindamseweg.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

gecorrespondeerd. U kunt uw item mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezers schrijven 13-6-2020:

De redactie van Blik Op Noordwijkerhout heeft een schriftelijke reactie ontvangen van de grondeigenaren die een bouwaanvraag bij de gemeente Noordwijk hebben ingediend voor de realisatie van de vijf recreatiewoningen aan de Duindamseweg. Op 9 juni is er een artikel geplaatst op Blik Op Noordwijkerhout waarin de PvdA vragen stelt over de bouw van de recreatiewoningen. 

Graag willen de  initiatiefnemers reageren op de diverse publicaties (Vragen PvdA en Lezers schrijven van 18 mei) over dit onderwerp. Niet omdat zij zo graag in de publiciteit treden, maar omdat zij als kleine lokale ondernemers zich dusdanig benadeeld voelen dat zij het nodig vinden een aantal misverstanden uit de wereld te helpen.

Daarnaast zien ze dat er steeds meer verhalen in de lokale pers verschijnen waarin slechts één kant van de zaak belicht wordt en zij als direct belanghebbenden niet geïnformeerd worden door de gemeente maar de beantwoording van vragen op het internet moeten lezen.

Reactie:
Wij zijn al sinds 1999 eigenaar van dit vergeten stukje grond achter het voormalige Duinmotel (nu Pied a Terre geheten). Het perceel is nog geen half voetbalveld groot en wordt omringd door de stacaravans van Parc du Soleil aan de noordkant, zomerhuisjes van park Zonneweelde aan de oostkant, de appartementen zelf aan de zuidkant en de parkeerplaats van de appartementen aan de westkant.

Wij hebben van het begin af aan in goed overleg met onze buren van Pied a Terre en de gemeente Noordwijk geprobeerd het stuk grond te verfraaien door het bouwen van een aantal in de omgeving passende recreatiewoningen. Hiervoor hebben wij al in 2003 een plan ingediend na principiële toezegging van de toenmalige burgemeester en wethouder.

Op basis van dit plan is er een principe medewerking aan realisatie van recreatiewoningen opgenomen in het bestemmingsplan uit 2011. Het perceel heeft dus precies dezelfde bestemming als de omliggende percelen waar zoals hierboven al aangegeven volop recreatiewoningen staan.

Dat er nu individuen en politieke partijen zijn die roepen dat hier ad-hoc invulling plaatsvindt, doen er dus goed aan eerst dossieronderzoek te doen voordat ze iets voor de bühne roepen. Dit is namelijk gewoon het uitvoeren van beleid conform het bestemmingsplan wat al meer dan 17 jaar geleden is toegezegd!

Ook heeft het perceel, precies dezelfde bestemming als de 31 witte recreatiewoningen van Buitenplaats de Witte Raaf aan de andere kant van de Duindamseweg. Deze zijn in 2016 gebouwd, verkocht aan particulieren, en worden nu volop, jaarrond, verhuurd aan toeristen.

Precies wat de gemeente wilde, want in het bestemmingsplan wordt immers als één van de streefpunten genoemd “een breed aanbod van hoogwaardige recreatieve verblijfsaccommodaties voor toeristisch gebruik”.

Met al een principe toezegging van de gemeente Noordwijk voor de realisatie van recreatiewoningen op ons perceel en het succes van Buitenplaats de Witte Raaf in ons achterhoofd hebben wij eind 2016 onze aanvraag ingediend. In dit plan hebben wij, in overleg met de gemeente, al een flinke concessie gedaan door van 6 naar 5 woningen te gaan om meer ruimte naar de omwonenden te creëren.

Maar onder het motto “beter een goede buur, dan een verre vriend” hebben wij dit doorgevoerd. Onder ditzelfde motto hebben wij met de vve van Pied a Terre een overeenkomst gesloten over hoe we met zo min mogelijk overlast gaan bouwen (niet in de zomer, bijdrage voor toegangsweg opknapbeurt en nog wat zaken).  

Ook al staat er wettelijk een termijn van 26 weken voor de afgifte van een dergelijke vergunning heeft het tot juli 2019 geduurd voordat de, inmiddels gefuseerde, gemeenteraad haar definitieve verklaring van geen bedenkingen afgaf. Dat de wettelijke termijn heel ambitieus is snappen we, maar dat een gemeente er 5 keer zo lang over kan doen heeft ons zeer verbaasd. Het viel ons op dat de gemeente en Omgevingsdienst zich niet aan wettelijke termijnen gebonden voelt en iedere keer met nieuwe verzoeken en aanpassingen kwam om het ons moeilijk te maken.

Zo was er ineens een anterieure overeenkomst nodig vanwege planschade maar waarin wij ons ook ineens zouden moeten committeren aan het verplicht verhuren van de recreatiewoningen via een eigen bedrijf. Pas nadat wij de gemeenteambtenaar en -advocaat hadden gewezen op het feit dat dit niet zo in het bestemmingsplan stond, wij niet zo kapitaalkrachtig zijn en dat het exploiteren van een zelfstandig park met slechts 5 woningen economisch niet haalbaar was hebben ze de overeenkomst aangepast conform het bestemmingsplan (inrichting van het terrein gericht op toeristische verhuur).

Daarnaast was er ook bij de Buitenplaats Witte Raaf geen anterieure overeenkomst gesloten en leek het ons niet meer dan terecht dat wij niet aan meer eisen hoefden te voldoen dan de buren (gelijke monniken, gelijke kappen). Dat de gemeente nu claimt dat ze verrast zijn door de verkoop van de woningen is dan ook zeer vreemd, want we hebben expliciet met ze besproken dat wij 4 van de 5 woningen aan anderen zouden gaan verkopen. In de anterieure overeenkomst staat daarom ook een kettingbeding met een boete van wel € 50.000,- voor het verplicht opnemen van de voorwaarden van de anterieure overeenkomst bij de verkoop aan derden.

Als we nu de laatste beantwoording van vragen lezen wordt er ineens door de gemeente gesteld dat de anterieure overeenkomst alleen met ons gesloten is en niet van toepassing is op de individuele eigenaren van de te koop staande woningen? Dit kunnen wij niet rijmen en zijn dan ook zeer verbaasd over dit statement.

Toen kwam de stikstofcrisis; ook al had de gemeenteraad de vergunning goedgekeurd, hij werd niet afgegeven vanwege de terugtrekking van de PAS methodiek. Niet iets waar de gemeente of omgevingsdienst iets aan kon doen, maar wel weer een flinke vertraging.

Gelukkig konden wij met de vernieuwde versie van rekentool AERIUS en het gebruik van meer elektrisch materieel de bouw dusdanig inrichten dat er geen significante stikstofdepositie plaatsvindt en is eind april het stikstofrapport goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Nu zou de gemeente toch snel de vergunning afgeven zou je denken, zeker als de wethouder je begin april nog verzekert heeft dat het slechts een hamerstuk is voor B&W zodra het stikstofrapport is goedgekeurd.

De tijd begint inmiddels te dringen, want wij willen, nadat het plan al 3x is uitgesteld door de trage besluitvorming van de gemeente, en om bouwen in de zomer te voorkomen vanwege de afspraken met de buren, de huizen alvast te koop te gaan zetten. En wat schetst onze verbazing, wij zijn niet de enige; de Witte Raaf start ook de verkoop van 24 soortgelijke recreatiewoningen, genaamd Duyndomein. Deze woningen worden aangeboden als recreatiewoningen voor eigen gebruik en/of verhuur. Inmiddels is 70% verkocht, maar geen woord in de pers of gemeenteraad over dat deze woningen wel gericht op toeristische verhuur verkocht worden!

Ons plan daarentegen wel, de PvdA stuurt begin mei een brief aan B&W en valt daarin over onze aanprijzing van “recreatieve bestemming, jaarrond te gebruiken” omdat dat zou conflicteren met het uitgangspunt dat “bedrijfsmatige exploitatie plaatsvindt gericht op toeristische verhuur”. Wij hebben moeite om dit verband te zien, maar zullen toch op beide aspecten antwoord geven om misverstanden weg te nemen.

Het verkoopargument recreatieve bestemming, jaarrond te gebruiken is gebruikt om nadruk te leggen op het feit dat deze woningen ook in de winter goed te bewonen zijn. Ze worden namelijk gebouwd met een uitzonderlijk hoge isolatiewaarde (EPS bouw) en behoeven daardoor minimaal verwarmd door middel van een inpandige warmtepomp.

Dus gasloos en energiezuinig wat bijdraagt aan een beter milieu (daar kan de PvdA toch niet tegen zijn denken wij), en daardoor ook een betere verhuurbaarheid door het hele jaar heen. Precies conform de uitgangspunten in de visies die gediend hebben om te komen tot het huidige bestemmingsplan (jaarrond toeristen trekken in hoogwaardige recreatiewoningen). Dit verkoopargument past dus juist heel goed bij toeristische verhuur.

Wij vermoeden dat het feit dat deze recreatiewoningen aan individuele kopers wordt aangeboden de PvdA zorgen baart dat ze niet voor de verhuur worden aangewend. De praktijk leert echter dat het tegenwoordig gewoongoed is voor recreatiewoningen dat deze als belegging in private handen zijn en vervolgens bedrijfsmatig worden verhuurd.

Landal, Roompot, Center Parcs doen dit en om in de buurt voorbeelden te noemen; de Witte Raaf, Parc Soleil en Noordwijkse Duinen bieden het ook aan. Buitenplaats Witte Raaf aan Zee bestaande uit 31 nieuwe recreatiewoningen is in 2016 volledig gerealiseerd door middel van private verkoop. Ongeveer ¾ van deze woningen worden bedrijfsmatig verhuurd via Noordwijkvakanties en de resterende woningen voor een groot deel via andere verhuurkanalen.

De conclusie dat individuele verkoop niet te verenigen is met bedrijfsmatige exploitatie is dan ook uit de lucht gegrepen, zowel landelijk als regionaal gezien en het zal voor deze 5 woningen niet anders worden.

Als laatste nog een opmerking naar onze buren op park Zonneweelde. Wij snappen dat jullie graag zien dat wij de groenstrook naast jullie park netjes blijven onderhouden (bomen snoeien, gras maaien, enz) en liever niet zien dat wij er recreatiewoningen bouwen.

Maar jullie hebben nota bene het voorrecht via een persoonsgebonden beschikking permanent te mogen wonen in een recreatiewoning, en nu doen jullie je uiterste best om de buren die zich wel aan het bestemmingsplan houden de voet dwars te zetten? Wij willen best met u om de tafel om uw zorgen over zoninval weg te nemen, maar zullen we dat dan gewoon in directe dialoog doen en niet via de krant of klachten bij de gemeente?

Theo en Walter Wassenaar