Datum: 02-10-2023 - 10:03
09
jun
'20
College komt met voorstel voor een nieuwe gemeentevlag van de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Hoge Raad van Adel doet aanbeveling voor nieuwe gemeentevlag.

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd waarin wordt gevraagd, om in te stemmen met het advies van de Hoge Raad van Adel inzake het ontwerp voor de nieuwe gemeentevlag van Noordwijk. Een nieuw gemeentewapen is al op 20 december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij hoort volgens het college ook een nieuwe gemeentevlag. Het college heeft de Hoge Raad van Adel gevraagd...

om hiervoor advies uit te brengen. Zij zijn specialist op gebied van heraldiek. Het is aan de gemeenteraad om vervolgens de nieuwe gemeentevlag vast te stellen in de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2020..

De aanleiding was dat we met Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk een nieuwe gemeente vormen, hierdoor worden o.a. het wapen en de vlag vernieuwd. De witte vlag is de vlaggenkundige vertaling van het heraldische zilver in het wapenschild. De positie van de leeuw op 1/3 van de vlaglengte is de gebruikelijke positie in de vlaggenkunde. De leeuw is zwart, rood getongd en genageld. De Hoge Raad van Adel is van mening dat de gemeentevlag een relatie moet hebben met het gemeentewapen.

Hoewel er al een vlag is met het gemeentelogo, is het college van mening dat nu ook een officiële gemeentevlag wenselijk. De logovlag staat namelijk slechts voor de gemeentelijke organisatie, terwijl de gemeentevlag de gemeente zelf, het grondgebied, symboliseert. Deze vlag staat voor Noordwijk. De vlag kan worden gebruikt op bij feestelijke gebeurtenissen voor Noordwijk, bijvoorbeeld bij de Lintjesregen, bij de installatie van de gemeenteraad, bij hoog bezoek, bij belangrijke evenementen.

De nieuwe vlag verschilt niet veel van de huidige oude vlag. Hoewel het nieuwe gemeentewapen een kroon heeft, komt een kroon nooit in een officiële vlag. De huidige vlag zoals de Hoge Raad van Adel adviseert, is ook een witte vlag met een zwarte leeuw, maar dan met rode tong en nagels.

De kosten zijn in voorgaand collegevoorstel van 31 maart 2020 al genoemd: € 750,- te betalen uit de post Frictiekosten. Er zullen een aantal vlaggen worden besteld. De vlag kan worden gepresenteerd tegelijk met het nieuwe gemeentewapen. Dat zal gebeuren in een gemeenteraadsvergadering.