Datum: 26-10-2021 - 22:58
07
jun
'20
'Tenenkrommende RTG' roept ook vragen op bij D66 over: niet goed voorbereide wethouders in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door BON / D66 Noordwijk

'Tenenkrommende RTG' roept ook vragen op bij D66 over: niet goed voorbereide wethouders.

Op dinsdagavond 2 juni werd er wederom een online Rondetafelgesprek (RTG) gehouden. Bij de start bleek al gauw dat de agenda overvol zat voor deze avond en daardoor kreeg het belangrijke onderwerp de 'concept-woonvisie' volgens de meeste fracties veel te weinig aandacht. PvdA-er Jan Janson verwoordde dat op deze wijze: "Dat deze manier van RTG vergaderen op geen enkele wijze recht doet aan het belangrijke onderwerp..

'de Woonvisie' en ook geen recht doet aan de vijf insprekers op deze avond. Daar zouden wij het gesprek mee aangaan en daar is niets van terechtgekomen vanavond". De heer Janson wilde vervolgens verder geen inbreng meer hebben daarover en hij hoopte dan maar op een flink debat in de komende gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp.

Maar ook diverse andere fracties moeten tenenkrommend achter hun computer hebben gezeten en uitte ook hun ongenoegen over deze manier van onder grote tijdsdruk vergaderen over zo'n belangrijk onderwerp. Als u daar toch behoefte aan heeft kunt u het item terugluisteren dan kan dat via deze link, start bij punt 8.

Vragen D66 Noordwijk:
Voor dit Rondetafelgesprek (RTG) van 2 juni werd door de fractie van D66 een bespreeknotitie aangeleverd naar aanleiding van het bericht dat de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk de Prestatieafspraken 2020 - 2023 met de gemeente niet ondertekent. In de bespreeknotitie vroeg D66 om op basis van een toelichtende notitie van het college de volgende onderwerpen te bespreken tijdens de RTG.
1. Het woningbouwtempo zoals voorzien in de Prestatieafspraken alsmede de realiteitswaarde daarvan in termen van (procedure)tijd, fasering, locatie en haalbaarheid;
2. Het tekort aan sociale woningbouw dat op grond van deze Prestatieafspraken ontstaat en op welke wijze dat tekort kan worden ingelopen. Met het oog op een integrale behandeling van de Woonvisie in de RTG op 2 juni jl. is er voor gekozen om de bespreeknotitie van D66 bij dit onderwerp te laten agenderen zodat de daarin verwoorde vragen in samenhang konden worden besproken en mondeling worden beantwoord.

De fractie van D66 was onaangenaam verrast toen tijdens de RTG van deze avond bleek dat de vertegenwoordiger(s) van het college (Redactie BON: wethouders Salman en Van den Berg) zich niet hadden voorbereid op de geagendeerde bespreeknotitie en evenmin in staat bleken om “spontaan” of “adrem” op basis van parate kennis enig antwoord op de gestelde vragen te geven. Daarom stellen wij als fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

Vraag 1.
Hoe kijkt het college naar het acteren van haar vertegenwoordigers tijdens de RTG-behandeling van de bespreeknotitie?

Vraag 2.
Graag ontvangen wij alsnog de gevraagde toelichtende notitie van het college waarin antwoord wordt gegeven op de in de bespreeknotitie gestelde vragen.

Fractie D66 Noordwijk,
Dick Gutlich.