Datum: 26-10-2021 - 23:33
03
jun
'20
Behandeling 'Concept-Woonvisie' zorgt voor een tenenkrommende RTG in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Behandeling 'Concept-Woonvisie' zorgt voor een tenenkrommende RTG.

Op dinsdagavond 2 juni werd er wederom een Rondetafelgesprek (RTG) gehouden, ook dit keer weer online in verband met de coronamaatregelen. Bij de start bleek al gauw dat de agenda overvol zat voor deze avond. Verschillende fracties gaven gelijk al aan bij voorzitter Astrid Warmerdam, om het punt "Presentatie drain Parallel Boulevard' omwille van de tijd maar gelijk van de agenda af te halen. Men wilde meer tijd voor de bespreking...

van het belangrijke onderwerp concept-Woonvisie. Niet iedere fractie kon zich daar toch gelijk in vinden, maar halverwege de avond haalde de voorzitter in verband met de tijd eigenhandig het punt van de agenda.

De voorgestelde tijden voor het bespreken van de onderwerpen van de agenda liepen al gauw flink uit in de planning. Er hadden zich twee/drie insprekers aangemeld (waaronder van de Coffeeshop) die in principe 5 minuten spreektijd krijgen maar door de vele vragen was er gelijk al een tijdsdruk voor de rest van de avond.

Bij het naar voren gehaalde punt 6 van het raadsvoorstel concept-Woonvisie, notitie tijdelijke huisvesting spoedzoekers en bespreeknotitie D66 over het niet tekenen van prestatie afspraken door SHN, werd de concept-woonvisie als eerste gepresenteerd door de heer Klouwen van Companen.

Vervolgens waren er maar liefst 5 insprekers (de dames Meiland en van Wieringen over het onderwerp spoedzoekers, de heer van der Voort van Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten, de heer van Duijn van de Noordwijkse Woonstichting en de heer Koëter van Stichting Huisvesting Noordwijk) die allemaal met hun presentatie tijd innamen om vervolgens ook nog de vragen te beantwoorden van de commissieleden. 

Het item dat er te weinig gebouwd wordt in de gemeente Noordwijk is al jaren een heet hangijzer en met deze concept-woonvisie geeft het college aan hoge ambities te hebben om meer sociale en betaalbare huur- en koopwoningen te willen bouwen. Tijd voor een goed gesprek en discussie zou je zeggen maar helaas door de tijdsdruk, die men zichzelf had opgelegd met deze volle agenda en veel insprekers en een eindtijd van 23.00 uur, kwam daar weinig van terecht.

Politieke statements moesten omwille van de tijd geregeld door de voorzitter onderbroken worden en de vele vragen en opmerkingen van de commissieleden voor de vijf insprekers, werden ingekort tot de beantwoording van maar één vraag en alle andere vragen zouden schriftelijk beantwoordt gaan worden.

Dat brengt natuurlijk geen goede bespreking opgang van het belangrijke onderwerp, PvdA-er Jan Janson verwoordde dat op deze wijze: "dat deze manier van RTG vergaderen op geen enkele wijze recht doet aan het belangrijke onderwerp 'de Woonvisie' en ook geen recht doet aan de vijf insprekers. Daar zouden wij het gesprek mee aangaan en daar is niets van terechtgekomen vanavond".

De heer Janson wilde verder geen inbreng meer hebben daarover en hij hoopt dan maar op een flink debat in de komende gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp. Maar ook diverse andere fracties moeten tenenkrommend achter hun computer hebben gezeten en uitte ook hun ongenoegen over deze manier van onder grote tijdsdruk vergaderen over zo'n belangrijk onderwerp.

Wethouder Salman stelde voor om in verband met de tijdsplanning de plannen alvast ‘ter visie te leggen’, zodat inwoners van de gemeente Noordwijk hierop kunnen reageren. Voorzitter van de RTG, Astrid Warmerdam, stelde uiteindelijk voor om in de tussentijd een extra ingelaste Rondetafelgesprek met alleen dit onderwerp te houden. Of en wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Voor de redactie van BON was er, voor een goed verslag, verder weinig touw aan vast te knopen bij de behandeling van dit onderwerp. Als u daar toch behoefte aan heeft kunt u het item terugluisteren dan kan dat via deze link, start bij punt 8.