Datum: 11-07-2020 - 18:59
01
jun
'20
GroenLinks stelt vragen aan college over: controle op energiebesparingsplicht voor bedrijven in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk.
Geschreven door GroenLinks

GroenLinks stelt vragen aan college over: controle op energiebesparingsplicht voor bedrijven.

De fractie van GroenLinks heeft vragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van het artikel ‘Controle op verplichte energiebesparing bij bedrijven is onder de maat’, verschenen in het Leidsch dagblad. Het artikel betreft een verslag over een onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg naar het toezicht op het nakomen van de energiebesparingsplicht van bedrijven....

Dit toezicht is door genoemde gemeenten uitbesteed aan onder andere de Omgevingsdienst West Holland. De conclusie van het onderzoek is dat dit toezicht op meerdere onderdelen tekortschiet.

Vragen GroenLinks:

Vraag 1.
Heeft het college kennisgenomen van dit onderzoek?

Vraag 2.
Hoe is het toezicht op het nakomen van de energiebesparingsplicht in de gemeente Noordwijk geregeld?

Vraag 3.
Heeft de gemeente inzicht in welke Noordwijkse bedrijven, instellingen en organisaties de energiebesparingsplicht geldt? Zo nee: welke mogelijkheden ziet het college om dit inzicht te verbeteren?

Vraag 4.
Wordt door alle bedrijven en instellingen waarvoor de energiebesparingsplicht van toepassing is aan de eisen voldaan? Zo nee: welke stappen is het college van plan te ondernemen die leiden tot het beter nakomen van de energiebesparingsplicht?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van GroenLinks
Cynthia Maan