Datum: 28-05-2023 - 04:11
01
jun
'20
Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout en fietsbrug Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart in Noordwijkerhout gaat een jaar langer duren.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Update aanleg tunnel Noordelijke Randweg Voorhout en fietsbrug Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart. (dronefoto's)

De aanleg van de Noordelijke Randweg bij Voorhout van de gemeente Teylingen werd in april al bekend dat het een jaar langer zou gaan duren dan gepland en wordt bovendien miljoenen duurder. Volgens de nieuwe planning is de weg niet halverwege volgend jaar in 2021 klaar, maar pas halverwege 2022. De fietsbrug...

over de Haarlemmertrekvaart die aansluit op de Leidsevaart en de bypass van de Van Berckelweg (N444) langs tuincentrum Xtra naar de Leidsevaart worden daarna nog aangelegd. Bij de start van het project ging de gemeente Teylingen er trouwens ook nog van uit dat de weg alles bij elkaar 25,5 miljoen zou kosten en als alles tegen zou zitten zou dat vijf miljoen meer kunnen worden. In die nieuwe raming wordt nu rekening gehouden met 31,5 miljoen, maar ook hier is onzeker of het daarbij blijft.

Het project beoogt de aanleg van een nieuwe weg voor autoverkeer met daarnaast een vrijliggend fietspad. De Randweg gaat de spoorlijn Leiden-Haarlem ongelijkvloers kruisen door middel van een onderdoorgang. De Noordelijke Randweg krijgt een nieuwe aansluiting op de provinciale weg N444.

Deze aansluiting wordt vormgegeven als turborotonde en komt te liggen in het groene gebiedje direct ten zuiden van de Noordwijkerhoekbrug bij Noordwijk. Op deze plek gaat het fietspad met een fietstunnel onder de N444 door zodat een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers ontstaat.

Met de aanleg van de randweg ontstaan ook nieuwe fietsverbindingen. De Spoorlaan (die nu doodloopt) wordt als fietspad doorgetrokken tot aan het nieuwe fietspad langs de randweg. Over de Haarlemmertrekvaart wordt een nieuwe fietsbrug gemaakt, globaal in het verlengde van de Spoorlaan, zodat nieuwe, kortere en veilige verbinding ontstaat tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout.

In samenhang met de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt de Ecologische Verbindingszone ingericht. Deze zone van circa 30 meter breed ligt parallel aan de Haarlemmertrekvaart tussen de randweg en de trekvaart. De zone wordt ook gebruikt om natuur en water te compenseren.

Eveneens onderdeel van het project is een maatregel op het grondgebied van de gemeente Noordwijk. Met de nieuwe aansluiting van de randweg op de N444, moet de huidige aansluiting van de Leidsevaart op de N444 (direct ten noorden van de Noordwijkerhoekbrug) komen te vervallen. Hiervoor is een alternatief nodig dat is gevonden in het omleggen van de weg, achter het tuincentrum langs, tot aan de aansluiting van de Leeweg.

Werkzaamheden spooronderdoorgang op schema
Met de spooronderdoorgang in de Noordelijke Randweg Voorhout kunnen autoverkeer, fietsers en voetgangers straks het spoor ongelijkvloers kruisen. Deze veilige en vlotte kruising is van groot belang voor de bereikbaarheid van Voorhout. Eind 2018 gunden ProRail en de gemeente Teylingen de aanleg van de nieuwe spooronderdoorgang aan aannemersbedrijf Heijmans.

Sinds oktober 2019 zijn de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang in volle gang. Aan beide zijden van het spoor is de bouwkuip ontgraven en medio februari was de eerste buitendienststelling van het spoor. Afgelopen periode is aan de westzijde van het spoor de “spoormoot” gebouwd. Dit is het betonnen tunneldeel dat onder het spoor moet komen.

Voor de bouw van de spooronderdoorgang is het nodig dat twee keer een weekend het spoor buiten gebruik wordt genomen. De eerste keer was afgelopen februari. De tweede buitendienststelling is aankomend weekend, van zaterdag 30 mei tot en met dinsdagochtend 2 juni (tot 05:30 uur). Het spoor wordt dan opengebroken en de spoormoot, die afgelopen periode naast het spoor is gebouwd, wordt dan op z'n plek in het spoortalud geschoven. Daarna wordt het spoor weer hersteld.

Om de hinder voor het spoor zoveel mogelijk te beperken wordt er dag en nacht doorgewerkt. De werkzaamheden zijn minutieus voorbereid. Ook in de bouw zijn de gevolgen van de Corona-crisis merkbaar. Omdat werklieden op de bouwplaats minder dicht op elkaar mogen werken en de uitvoering van de werkzaamheden hierop is aangepast, is de buitendienststelling met een halve dag verlengd.

Door deze werkzaamheden rijden er dit weekend en maandag 1 juni geen treinen. Hou de NS-reisplanner goed in de gaten voor de gevolgen op uw reis. Meer info zie website gemeente Teylingen.

Dronefoto's Chris Koomen.