Datum: 21-09-2020 - 18:56
31
me
'20
CDA-fractie stelt vragen aan het college over: Corona maatregelen winkelend publiek en horeca/terrassen gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Fracties CDA en Lijst Salman stellen vragen aan het college over: afvalscheiding op scholen.

Van diverse scholen krijgen wij, de fracties van het CDA en Lijst Salman Noordwijk, berichten dat ze het scheiden van afval erg belangrijk vinden maar dat o.a. de kosten hiervan erg hoog zijn en omdat afval van scholen wordt aangemerkt al bedrijfsafval is dit erg lastig. Het leren scheiden van afval door kinderen is goed voor het milieu en leert het kinderen bewust omgaan met afval/grondstoffen. Voor het scheiden van bijvoorbeeld...

papier betalen scholen op dit moment een fors bedrag per keer dat de containers geleegd worden. Dit bedrag kunnen scholen prima gebruiken voor onderwijskundige doeleinden. en daarom hebben de fracties van het CDA en Lijst Salman Noordwijk de volgende vragen voor het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Vragen: 
Wij gaan ervan uit dat het college op de hoogte is van de wens van scholen om afval te scheiden.

Vraag 1.
Is het college bereid om aan deze wens te voldoen door het aanbieden van containers en bakken aan scholen voor plasticafval/papier en de containers vervolgens op te laten halen door de vuildienst tijdens hun normale ophaalrondes. Vanzelfsprekend moet er wel een keuzevrijheid zijn voor scholen om hier wel of niet aan mee te doen wat ons betreft.

Vraag 2.
Is het college net als de fracties van Lijst Salman en het CDA van mening dat het scheiden van afval op scholen een mooie bijdrage kan leveren aan bewustwording op gebied van dit onderwerp bij kinderen en dat dit door kan werken in het latere leven van deze kinderen? Dit werkt ook thuis door en is dus ook goed voor onze lokale opgave /doelstellingen.

Met vriendelijke groet,
Namens de fracties van LSN en CDA
Kim van Eeden en Sebastiaan Duivenvoorde