Datum: 11-07-2020 - 19:19
28
me
'20
NZLokaal en DOEN! pleiten voor zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

NZLokaal en DOEN! pleiten voor zonnepanelen boven parkeerterreinen.

De fracties van NZLokaal en Doen! riepen in de raadsvergadering van 26 mei op, om te onderzoeken of het mogelijk is parkeerterreinen in onze gemeente die geschikt zijn te overkappen met zonnepanelen. Dit gebeurt ook al in Bloemendaal. Het voordeel is dat een dergelijke opwek ook vele huishoudens van elektriciteit kan voorzien. Bovendien kunnen hier elektrische auto’s en fietsen worden opgeladen met lokaal opgewekte groene stroom Mogelijk zou gebruikt...

kunnen worden gemaakt van de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE), die dit jaar op 1 oktober sluit. Diverse woordvoerders van de fracties geven aan dat de motie te vroeg komt. In de volgende raadsvergadering wordt gesproken over de Regionale Energie Strategie, waar het onderwerp goed in past. Ze roepen op om de motie aan te houden tot deze bespreking.

Wethouder Van den Berg laat in zijn reactie weten dat dit soort voorstellen een langer proces nodig hebben, omdat het nieuw beleid zou zijn voor de gemeente. Ook na 1 oktober zijn er andere stimuleringsregelingen beschikbaar. In de besluitvormende raad van 28 mei stemden 17 raadsleden tegen de motie en 8 raadsleden voor de motie.

Foto Gemeente Bloemendaal.