Datum: 02-10-2022 - 08:14
27
me
'20
Gemeenteraad unaniem akkoord met uitvoeringsbudget van € 500.000,- voor gevolgen coronacrisis in Noordwijk.
Geschreven door Verslag Raadsvergadering
Foto's Redactie BON

Noordwijk pakt toeristische verhuur woningen aan: 'Wonen waar gewoond moet worden'.

Op dinsdagavond 26 mei 2020 vond een digitale raadsvergadering van de gemeente Noordwijk plaats. De gemeenteraadsleden vergaderden allemaal digitaal vanuit huis. Eén van de onderwerpen was dat Noordwijk het toeristische verhuur van woningen wil aanpakken: 'Wonen waar gewoond moet worden'. In toenemende mate worden woningen onttrokken aan de woningvoorraad ten behoeve van toeristische verhuur, dit heeft gevolgen voor de Noordwijkse woningmarkt....

Behalve toeristische verhuur (veelal via Airbnb) gaat het hierbij ook om (overlast)situaties waarbij meerdere huishoudens in een woning woonachtig zijn en situaties waarin woningen onrechtmatig worden gesplitst/verkamerd. Deze beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ inventariseert enerzijds het juridisch instrumentarium en formuleert beleidsuitgangspunten om het oneigenlijk gebruik van woningen en onrechtmatige woningonttrekking tegen te gaan.

Anderzijds wordt een aantal verruimingen voorgesteld zoals Bed & Breakfast in alle kernen en het landelijk gebied van Noordwijk, kamerverhuur (inwoning) tot twee personen, vakantieverhuur tot maximaal dertig dagen per kalenderjaar en eigen recreatief gebruik van een tweede woning in een hiertoe aangewezen zone in de kern Noordwijk Zee. Het uitgangspunt is en blijft echter: woningen zijn bedoeld om in te wonen.

Een aantal fracties maken zich zorgen over de schaarste aan betaalbare woningen. Zij zijn van mening dat woningen niet onttrokken moeten worden aan toeristisch verhuur. Deze zijn bedoeld om in te wonen. Er is ook in Noordwijk sprake van krapte op de woningmarkt. Het is dan ook goed om hier duidelijke regels voor op te stellen. Er zijn vragen wat precies met een huishouden wordt bedoeld? Huishoudens zou meer kunnen zijn dan een traditioneel gezin, maar ook meer alleenstaanden die samen kunnen wonen.

Wat doe je met een huis dat voor een groot gedeelte van het jaar leeg staat? Andere leden benadrukken het belang dat inwoners en belanghebbenden goed geïnformeerd worden over deze notie en betrokken worden. Ook zijn er zorgen over de handhaving van de nieuwe regels. Het gaat mogelijk om honderden gevallen.

Klik hier voor het raadsvoorstel.  U kunt ook de raadsvergadering terugluisteren en luister bij punt 4b voor de behandeling in de raad. Het definitieve besluit wordt donderdagavond 28 mei genomen in een extra besluitenvormende-raadsvergadering.