26
me
'20
College beantwoordt vragen fractie-PUUR: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond voor o.a. paardenweides in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College beantwoordt raadsvragen over: begroting en jaarrekening Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft onlangs de aanvullende raadsvragen beantwoordt, die tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) van 12 mei door diverse fracties werden gesteld, met betrekking tot de begroting en de jaarrekening van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek....

Gemeenschappelijke rekening
“De kosten voor de post Directeur is in 2019 met € 10.000,- gestegen. Is daar een logische verklaring voor?”. Dat is een van de schriftelijke vragen aan het adres van het college naar aanleiding van de politieke bespreking van de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB). Op dinsdag 12 mei 2020 kwam het bedrijf ter sprake in het Rondetafelgesprek.

Kostenstijging verklaard
“In 2018 is een nieuwe directeur aangetreden, die heeft heel veel uren besteed aan de aanbesteding inzake de exploitatie van het overlaadstation en vragen naar aanleiding van de aanbesteding. Tevens is per juni 2019 de directeur vertrokken en moest een nieuwe directeur worden ingewerkt, dit vergt meer uren”, aldus de beantwoording.

Vergisting tot biogas
Het Vuilafvoerbedrijf is een gemeenschappelijke regeling, die zorg draagt voor de overslag en afvoer van afval vanuit de aangesloten gemeenten. Het rest- en grof huishoudelijk afval wordt getransporteerd per as van het overlaadstation in Voorhout naar de verbrandingsinstallatie in Amsterdam. Het GFT wordt verwerkt in de vergistingsinstallatie te Rijsenhout (De Meerlanden). Hierdoor wordt biogas opgewekt en energie aan het elektriciteitsnet teruggeleverd.

Niet ten goede aan de VAB-gemeenten
Het college neemt de gelegenheid te baat om een mondelinge beantwoording te nuanceren. “Tenslotte zouden we graag een antwoord tijdens de vergadering gegeven nuanceren. Op de vraag of er tijdens het verbranden van het restafval energie wordt herwonnen is als antwoord gegeven dat dat niet zo is.

Dit behoeft nadere toelichting. Er komt tijdens het verbranden van het afval wel degelijk energie vrij die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Daarnaast wordt de warmte gebruikt voor stadsverwarming. Dit komt echter niet ten goede aan de VAB-gemeenten.”

Lees ook de beantwoordingsbrief: ‘Beantwoording raadsvragen inzake VAB jaarrekening 2019 en begroting 2021’.

Lees ook de interessante ‘Begroting 2021 Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek’.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.