Datum: 28-05-2020 - 05:22
21
me
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: overvolle afvalcontainers in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: overvolle afvalcontainers.

Het is menigeen een doorn in het oog: karton, plastic, kleding en glas wat naast de ondergrondse containers is geplaatst. Naast het feit dat het geen gezicht is, is het ook nog milieuvriendelijk doordat er veel afval wegwaait. Naar aanleiding van diverse berichten op sociale media en na een persoonlijke check heeft de CDA fractie de volgende vragen over overvolle containers voor papier en kleding in Noordwijkerhout....

Vragen CDA en de antwoorden van het college van B&W:

Vraag 1.
Containers voor o.a. papier en glas zitten regelmatig vol. Is het college op op de hoogte van de overvolle containers in Noordwijkerhout op o.a. De Brink, de Van Iersellaan en aan de Pilarenlaan?

Antwoord:
Ja, het college is op de hoogte van alle milieuparkjes waar structureel bijgeplaatst wordt. Op de Brink en aan de Pilarenlaan zijn al bordjes in de maak in het Nederlands en Engels om geen afval bij te plaatsten en de oproep het afval naar de milieustraat te brengen. Deze bordjes zullen ook worden geplaatst bij het Landbouwplein, Viaductweg en Coremolen. De Van Iersellaan wordt door het college niet gezien als structurele probleemlocatie.

Vraag 2.
Is het mogelijk dat deze containers vaker geleegd gaan worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het is momenteel niet mogelijk dat er extra geleegd wordt. Aangezien er momenteel overal in Nederland dezelfde problematiek speelt is het vooralsnog niet mogelijk gebleken extra capaciteit in te huren. Wel worden er drie keer per week alle bovengenoemde locaties na gereden en daarnaast nemen de andere medewerkers van Meerlanden ook het afval mee als men er toevallig langs rijdt inzake meldingen en het legen van prullenbakken.

Vraag 3.
In het verleden werden glas en papier opgehaald aan huis. Hierdoor kwam er veel minder afval op straat bij containers terecht. Kan het college aangeven waarom ervoor gekozen is om dit niet meer te doen? Bestaat er een mogelijkheid om dit weer wel te gaan doen?

Antwoord:
De reden om hier mee te stoppen was dat het arbotechnisch niet (meer) verantwoord is om onze inzamelaars bijna 1000 x per dag de 2 kratjes te laten tillen. Om deze reden zullen de kratjes dan ook niet heringevoerd worden. Onderzoek naar andere manieren om oud papier en karton in te zamelen maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan afval en grondstoffen dat nu in ontwikkeling is als vervolg op het op 21 april jl. door de raad vastgestelde grondstoffenbeleidsplan. Bij de glascontainers zien wij geen probleem.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

Foto: Facebook > Je bent een Noordwijkerhouter.