Datum: 16-05-2022 - 20:48
19
me
'20
Inwoners stellen dit keer vragen aan het college over: 'spoedzoekers' n.a.v. tv-uitzending De Monitor.
Geschreven door Redactie BON

Inwoners stellen dit keer vragen aan het college over: 'spoedzoekers' n.a.v. tv-uitzending De Monitor.

Geregeld ziet u nieuwsitems op BON verschijnen waarbij er door fracties uit de gemeenteraad, over een onderwerp vragen worden gesteld aan het college van B&W en deze later door het college ook beantwoordt worden. Dit keer zijn het Cindy van Wieringen en Charlotte Meiland, die vragen stellen aan het college (en de gemeenteraad). De vragen gaan over een onderwerp wat al meerdere keren in nieuwsitems op BON verscheen: 'Spoedzoekers' (dit n.a.v. tv-uitzending De Monitor)...

Brief met vragen van Cindy en Charlotte:
Het is nu een week geleden na de tv-uitzending van De Monitor waaraan wij, samen met andere spoedzoekers uit heel Nederland, hebben meegewerkt. Wij hebben sindsdien via vele wegen wederom steun en bevestigende reacties van diepe frustratie rondom het spoedzoekers probleem ontvangen. Wij staan dus duidelijk niet alleen, ook niet binnen de gemeente.

Samen met vele anderen zijn we dan ook verbaasd door het uitblijven van een of andere vorm van reactie van de gemeente. Daarom stellen we hierbij een paar vragen die inhaken op het heden en verleden. Vanaf 2016 heeft Wethouder Salman zich hard gemaakt, samen de NWS (Noordwijkse Woningstichting), voor realisatie van woningen van spoedzoekers op Bronsgeest. 

In de tv-uitzending van De Monitor van februari 2018 werd deze belofte wederom herhaald door Wethouder Salman. In de uitzending van De Monitor van 11 mei 2020. is wethouder Salman opeens niet bereid deel te nemen, mee te werken en/of commentaar te geven over de huidige stand van zaken betreffende dit langslepende en urgente probleem.

Vraag 1)
Waarom op diverse toezeggingen van Wethouder Salman geen concrete voortgang is gemaakt met de realisering van de woningen voor spoedzoekers?

Vraag 2)
Waarom heeft Wethouder Salman besloten, niet bereid te zijn deel te nemen, mee te werken en/of commentaar te geven binnen het programma van De Monitor?

Vraag 3)
Waarom heeft Wethouder Salman geen gebruik gemaakt van een schriftelijke reactie en/of uitleg aan De Monitor?

Vraag 4)
Wat is de rechtvaardiging dat spoedzoekers en mensen met huisvestingsproblematiek, nu al zolang op uw beleid en actie moeten wachten?

Vraag 5)
Vind het college dit een juiste en sociale houding?

Vraag 6)
Wanneer heeft college voor ons een kant en klare definitie en een passende oplossing gereed?

Gezien de problematiek en de omstandigheden waar deze groep inwoners zicht in bevindt, rekenen wij op een zeer spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,
Cindy van Wieringen en Charlotte Meiland


Redactie BON: In het nieuwsitem op 12 mei geeft wethouder Salman al een eerste reactie op de tv-uitzending van de Monitor: Tijdelijke woningbouw voor o.a. spoedzoekers laat nog wel even op zich wachten.