Datum: 28-05-2020 - 06:44
18
me
'20
PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: Opschorten van Doe Mee regelingen in Noordwijk en Noordwijkerhout
Geschreven door PvdA-fractie

PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: Opschorten van Doe Mee regelingen.

Op de gemeentelijke website en in de impact analyse hebben we kennis genomen van het opschorten van betalingen en behandeling van aanvragen voor de Doe Mee regelingen. In de impactanalyse coronacrisis wordt de ene na de andere doelgroep benoemd die kan rekenen op steun van de overheid, maar juist voor de groep inwoners die het altijd al lastig had, wordt schijnbaar rücksichtslos de ondersteuning gestaakt...

Dit roept bij de fractie van de PvdA volgende vragen op:

Vraag 1.
Is het opschorten van de computerregeling voor ouderen niet juist heel nadelig voor deze doelgroep tijdens de coronacrisis, nu een groot deel van hen is aangewezen op digitale middelen om contact te kunnen onderhouden met naasten, maar ook om boodschappen te kunnen doen zonder risico’s voor de gezondheid.

Vraag 2.
De Rijksoverheid roept op om contributies door te blijven betalen om zodoende bijvoorbeeld sportverenigingen en sportscholen te ondersteunen. Doet de gemeente door “Doe Mee” betalingen op te schorten niet het tegenovergestelde?

Vraag 3.
Inmiddels mag er weer buiten gesport worden, is dat geen reden om de “Doe Mee” regeling weer per direct of mogelijk met terugwerkende kracht te herstarten?

Vraag 4.
Is ook de tegemoetkoming in de schoolkostenregeling opgeschort? Zo ja, op welke manier denkt u dat de schoolkosten lager uitvallen door de coronacrisis?

Vraag 5. Hoewel een deel van de mogelijkheden om te participeren tijdelijk niet mogelijk waren/zijn, geldt dat niet voor alle opties, bijvoorbeeld: educatieve activiteiten, online lessen geboden door de sportschool. Heeft u dit meegewogen voorafgaand aan uw besluit?

Door het lezen van de impact analyse dd 14 mei werden wij geattendeerd op het nieuwsbericht op de website van de gemeente met de titel: “Doe mee regelingen tijdelijk stopgezet” dd 26 maart. Deze maatregel is ook niet vermeld in de brief aan de gemeenteraad dd 1 april over de impact van coronamaatregelen op het sociaal domein. Dit roept bij de fractie van de PvdA nog de volgende vragen op:

Vraag 6.
Waarom heeft u gemeenteraad niet op het moment dat deze maatregel werd genomen op de hoogte gebracht?

Vraag 7.
Waarom heeft u deze maatregel niet vermeld in uw brief van 1 april over de impact van coronamaatregelen op het sociaal domein?

Vraag 8.
Op welke wijze en op welk moment heeft u de inwoners die gebruik maken van de Doe Mee regelingen geïnformeerd?

Vraag 9.
Waarom is het bericht op de gemeentelijke website niet opgenomen op de pagina Nieuws en alleen te vinden via een specifieke zoekopdracht?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson