18
me
'20
Raad van State buigt zich op 15 juni over bezwaren nieuwbouwplan ‘oud-Munnekeweij’.
Geschreven door Redactie BON

Raad van State buigt zich op 15 juni over bezwaren nieuwbouwplan ‘oud-Munnekeweij’.

De eerste nieuwbouwplannen van de toenmalige Gemeente Noordwijkerhout en Woningstichting Padua voor het terrein aan de Schippersvaartweg, waar nu nog steeds het gebouw van oud-Munnekeweij op staat, stammen al uit 2016. In oktober 2018 resulteerde dit in een koop- en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Woningstichting Padua voor de bouw van 45 sociale huurwoningen op het terrein. In de loop van de jaren hebben er geregeld gesprekken...

over de plannen plaatsgevonden tussen de gemeente Noordwijkerhout en een groep van omwonenden als belanghebbenden. Dat de gesprekken niet altijd soepel verliepen blijkt wel uit een ingezonden brief van 2018 (antwoord toenmalig Wethouder de Jong) en bij de commissievergaderingen van de gemeente. 

Die gesprekken hebben na al die jaren naar de mening van de omwonenden niet het gewenste effect van aanpassingen van de plannen opgeleverd waarmee ze kunnen instemmen. Men vindt in grote lijnen dat er teveel bebouwing komt te staan, te weinig plaats is voor groen en parkeerplaatsen en het alleen maar bouwen van 45 sociale huurwoningen de verhoudingen van koop- en huurwoningen in de wijk scheef trekken.

Omdat de omwonenden er met de gemeente (nu Noordwijk) niet uitkwamen heeft men een gang naar de rechter ingezet. Op 15 juni vindt er een hoorzitting plaats bij de Raad van State waar de beide partijen gehoord zullen worden en de rechter zal later beslissen of de bezwaren van de omwonenden gegrond zijn.

Foto's PR.