Datum: 25-09-2020 - 18:25
17
me
'20
College wil een budget beschikbaar stellen voor kleine initiatieven in relatie tot de coronacrisis in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College wil een budget beschikbaar stellen voor kleine initiatieven in relatie tot de coronacrisis.

De coronacrisis kan grote impact hebben op het persoonlijk welbevinden van mensen. Veel sociale contacten vallen weg, vanwege de afgekondigde maatregelen. Niet voor niets riep burgemeester Wendy Verkleij op om naar elkaar om te zien. Mensen hebben mensen nodig, juist nu. Gelukkig zijn er veel mensen in de gemeente Noordwijk die in de bres springen voor hun medemens. Klik hier voor een overzicht. Maar ook...

het college van B&W wil kleine sociale initiatieven die een relatie hebben met de coronacrisis, gaan ondersteunen met een financiële bijdrage als dat nodig is. Er is door het college een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om een bedrag van in totaal € 50.000,- te reserveren voor deze kleine particuliere initiatieven. Het bedrag zal ten laste komen van het budget onvoorzien via de Voorjaarsnota.