Datum: 25-09-2020 - 18:45
16
me
'20
Uitstelmogelijkheden voor betaling van gemeentelijke belastingaanslagen i.v.m. coronacrisis in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Uitstelmogelijkheden voor betaling van gemeentelijke belastingaanslagen i.v.m. coronacrisis.

De huidige Corona crisis heeft veel impact op iedereen, zowel ondernemers als particulieren. Al eerder is op 16 maart door de gemeente Noordwijk besloten ondernemers (eigenaren en gebruikers van niet-woningen) in de gelegenheid te stellen de aanslagen OZB en rioolheffing in oktober, november en december 2020 te betalen. Maar ook mensen met een zelfstandig beroep en particulieren kunnen als gevolg van de crisis betalingsproblemen hebben...

Daarom geldt de regeling in de gemeente Noordwijk ook voor deze belastingplichtigen voor de aanslagen OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting, mits zij geen gebruik maken van betaling via automatische incasso.

Voor andere aanslagen gemeentelijke belastingen (met uitzondering van leges en toeristenbelasting) kunnen ondernemers en particulieren verzoeken om een dergelijke regeling. Verschuiving van de betalingstermijn van deze aanslagen vindt niet automatisch plaats. Tot na december 2020 worden er geen dwanginvorderingsmaatregelen getroffen. 

Verder wordt in navolging van het beleid van het Rijk het percentage invorderingsrente (dat in rekening kan worden gebracht bij uitstel van betaling of te late betaling) verlaagd van 4% naar 0,01%.