Datum: 21-03-2023 - 12:56
13
me
'20
College herkent zich niet in 'ontoelaatbare beïnvloeding' van de lokale democratie in Noordwijk. (nog antwoorden op de 10 vragen)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College herkent zich niet in 'ontoelaatbare beïnvloeding' van de lokale democratie in Noordwijk. (nog geen antwoorden op de 10 vragen)

Op 28 april jl. hebben de fracties van D66, Groen Links, PUUR en PvdA het college van B&W van de gemeente Noordwijk, vragen gesteld met als onderwerp 'zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk'. Het college heeft nu in een brief een reactie gegeven op het indienen van deze vragen. Daarin geeft men aan dat de reikwijdte voor beantwoording...

van deze tien vragen omvangrijk is: zij hebben betrekking op het verleden, op het recente terugtreden van de heer De Jong als wethouder en op de toekomst. Bovendien betreffen zij kernthema's als integriteit en vertrouwen in de lokale democratie; aldus het college. 

Het college geeft overigens in de brief ook aan, dat zij zich niet herkennen in de term 'ontoelaatbare beïnvloeding' van de lokale democratie in Noordwijk. Deze kwalificatie laat het college dan ook voor rekening van de indieners. Voor een gedegen beantwoording van de vragen geeft het college in de brief aan, meer tijd nodig te hebben dan de termijn van 28 dagen waarin het Reglement van Orde voorziet.

Een concrete beantwoordingstermijn kan het college op dit moment nog niet noemen, maar geven zij in de brief aan dat ze werken met de nodige voortvarendheid aan beantwoording van de vragen en dat men hoopt de indieners van de vragen binnen afzienbare termijn nader te kunnen berichten.

Het blijft dus nog even afwachten op de beantwoording van de tien vragen en of het college ingaat op het verzoek van de indieners om een onderzoek in te stellen over de 'zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk'.