Datum: 29-03-2023 - 11:50
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

08
me
'20
College vraagt gemeenteraad het project sociale kaart 'LEEF MEE' vorm te geven in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College vraagt gemeenteraad het project sociale kaart 'LEEF MEE' vorm te geven.

Na een raadsvoorstel van het college van B&W van de gemeente Noordwijk, heeft de gemeenteraad in overweging om een sociale kaart vorm te gaan geven volgens het concept LEEF MEE voor een periode van 2,5 jaar. Er wordt een budget beschikbaar gesteld van € 50.000,- voor het project ‘Sociale kaart’ voor de periode van 2020 tot en met 2022. Het budget kan ter beschikking worden gesteld uit de reserve Sociaal Domein....

Kern van het voorstel
De raad wordt gevraagd om de sociale kaart vorm te geven volgens het door het college en maatschappelijke partners ontwikkelde concept LEEF MEE. Tevens besluit de raad over het ter beschikking stellen van budget aan het college om de sociale kaart te bouwen en onderhouden voor een periode van 2,5 jaar.

Een sociale kaart is een overzicht van de voorzieningen, hulp en ondersteuning die in een gemeente aanwezig zijn. Het college heeft in samenspraak met maatschappelijke partners een concept ontwikkeld waarbij een online platform en publicaties in het magazine LEEF worden gecombineerd.

In de debatraad in juni wordt dit onderwerp behandeld en mogelijk tot besluit genomen.

Klik hier voor het volledige raadsvoorstel Sociale kaart LEEF

Klik hier voor de bijlage strategie en merk LEEF MEE

Klik hier voor de bijlage eerste ontwerp website LEEF MEE