Datum: 23-01-2022 - 11:07

07
me
'20
College beantwoordt vragen NZLokaal, Puur, Bruisend Noordwijk over: Omgevingsdienst West-Holland.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

College beantwoordt vragen NZLokaal, Puur, Bruisend Noordwijk over: Omgevingsdienst West-Holland.

Opnieuw hebben verschillende fracties schriftelijke vragen gesteld over de Omgevingsdienst West-Holland. De taken die de gemeente aan de dienst heeft toevertrouwd zijn in goede handen, zo blijkt uit de collegebeantwoording. 3 invalshoeken op een succes. Samenwerking werpt vruchten af. 3 fracties hebben de afgelopen periode vragen gesteld over de Omgevingsdienst West-Holland. De gemeenteraad krijgt een steeds gedetailleerd beeld...

van de wijze waarop deze dienst de overgedragen taken uitvoert. De beantwoording stelde het college in de gelegenheid om toe te lichten welke vruchten de samenwerking op dit moment afwerpt.

Slechts 3 van de bijna 500
“Een aantal van 3 van rechtswege verleende vergunningen op een totaal van bijna vijfhonderd verleende vergunningen in 2019 levert overigens een percentage op dat onder het landelijk gemiddelde ligt”, zo staat te lezen in de beantwoording van de vragen de NZLokaal stelde. De dienst zette daarmee een solide prestatie neer.

Maximale transparantie
Indrukwekkend is het overzicht dat aangereikt wordt aan PUUR. Statistieken waaruit het beeld naar voren komt wat de dienst aan dossiers ‘verstouwt’ en de aantallen die daarmee gemoeid zijn. Op het grote aantal procedures is op verzoek van PUUR een specifiek soort vergunningen uitgelicht. De dienst biedt daarmee inzicht in het ‘Aantal verleende vergunningen bouwen woning (en)’ en ‘Aantal woningen en appartementen’. Dit over een periode van 2 jaar. Het duurde even om de gevraagde specificatie te leveren. Het geeft een betrouwbaar beeld van wat er aan de hand is. Van een daling is geen sprake.

Schakel in de veiligheidsketen
Bruisend Noordwijk stelde vragen naar aanleiding van de kadernota. Opnieuw een goede gelegenheid om toe te lichten wat de werkrelatie tussen gemeente en de dienst precies inhoudt. Uit de antwoorden komt naar voren dat de Omgevingsdienst West-Holland ook goed is in regionaal georiënteerde vraagstukken wat van belang is bij gemeentegrensoverschrijdende issues. Verder komt naar voren dat de dienst een belangrijke schakel in de veiligheidsketen is als het om integriteit-gerelateerde onderwerpen gaat. Een hot issue in overheidsland.

Klaar staan met advies in complexe dossiers
Er wordt bij partijen in de gemeenteraad over de dienst geklaagd. Ook daarover worden vragen gesteld. Veel van de klachten die NZLokaal verneemt zijn terug te voeren op rolonduidelijkheid, zo meent het college. Maar gemeente en dienst helpen graag. “De aanvragers worden daarin zowel door de gemeente als de Omgevingsdienst West-Holland geadviseerd. Het proces kan complex overkomen, maar het vergunnen van sommige bouwplannen vereist ook een complexe procedure.”
De beantwoordingsbrieven

Beantwoordingsbrief vragen NZLokaal Voortgangsrapportage Verbeterplan bouwen 2019.

Beantwoordingsbrief vragen van lid Visser (PUUR) inzake Forse daling bouwvergunningen 200119 t.o.v. 28.

Beantwoordingsbrief vragen Bruisend Noordwijk op de Kadernota 2021 Omgevingsdienst West-Holland.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk