Datum: 29-03-2023 - 11:30
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

12
me
'20
Reactie PUUR op beantwoording vragen door het college: Drastische daling aantal nieuwbouw woningen in Noordwijk ondanks grote vraag.
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

Reactie PUUR op beantwoording vragen door het college: Drastische daling aantal nieuwbouwwoningen in Noordwijk ondanks grote vraag.

Uit de beantwoording door het college van vragen van PUUR blijkt dat het aantal woningen in de nieuwe gemeente Noordwijk in 2019 is afgenomen met 10% ten opzichten van 2018 en als de ingezette lijn voor 2020 wordt voortgezet het aantal nieuwbouwwoningen zakt met 50%. Om een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de woningvoorraad heeft PUUR in april het college gevraagd naar het aantal woningen vergund in 2018 en 2019....

Uit het antwoord blijkt dat er In de kern Noordwijk 89 woningen minder werden vergund dan in 2018. Het college laat weten dat de laatste vier maanden er 52 woningen zijn vergund, w.o. 4 in de kern Noordwijk. Als deze trend zich doorzet betekent dit een daling van 92%. In de kern Noordwijkerhout neemt het aantal toe.

Ondanks de grote, nijpende vraag naar woningen neemt het aantal verleende vergunningen af. Voor PUUR reden om het college te vragen op welke wijze zij de ingezette dalende lijn gaat stoppen en omgaat zetten in een stijging met name in de kern Noordwijk. Daarnaast wordt het college gevraagd hoe zij de grote achterstand van sociale (huur) woningen gaat inhalen.

Tevens verwijst zij naar de opmerking van het CDA raadslid Van Haaster die in de raadsvergadering van april aangaf dat mocht blijken dat er geen andere woningbouw locaties in de gemeente voor handen zijn het volledig bebouwen van Bronsgeest altijd mogelijk blijft, de grond is per slot van rekening in eigendom van de gemeente. De vraag aan het college is dan ook hoe lang zij nog wacht om het besluit te nemen om toch 660 woningen op Bronsgeest te bouwen in plaats van de 280 woningen die zij er nu voor ogen heeft.

Onthutsend is het dat wethouder Salman (volkshuisvesting) zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat door niet deel te nemen aan de discussie over woningbouw in de recente uitzending van het TV programma De Monitor. Het programma bevestigde nogmaals het beeld dat de vraag naar betaalbare (sociale) woningen zeer urgent is. En waarschijnlijk zal toenemen door de financiële problemen waar inwoners mogelijk komen te staan als gevolg van de corona-crisis. Juist in deze tijd is de urgentie nog hoger: elke woning en elke euro telt.

Fractie PUUR.