03
me
'20
Dit jaar geen Shantykorenfestival, maar in 2021 het 'Willem Geerlings Festival'.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Dit jaar geen Shantykorenfestival, maar in 2021 het 'Willem Geerlings Festival'.

Shantykoor ’t Bollenhart was druk met de organisatie van het jaarlijkse Festival, dit jaar op 15 augustus aanstaande. Koren waren uitgenodigd, podia en geluid vastgelegd, sponsoren bezocht. Door de wettelijke maatregelen wordt het Shantykorenfestival uitgesteld, maar: ‘uitstel is geen afstel’! Wij hopen in de zomer van 2021 weer een geweldige muzikale dag te kunnen en mogen organiseren. Dit kan alleen met de hulp van onze trouwe sponsoren en vrijwilligers...

Ook voor dit jaar hadden wij al vele toezeggingen binnen. Wij bedanken vanaf deze plaats iedereen, die ’t Bollenhart een warm hart toedraagt. Zet de datum (achter) in uw agenda: zaterdag 21 augustus 2021 Shantykorenfestival rond de Witte Kerk.  

Shantyfestival wordt Willem Geerlingsfestival.
De werkgroep 'Festival van Shantykoor ’t Bollenhart' maakt bekend dat het Shantyfestival een nieuwe naam krijgt het 'Willem Geerlingsfestival'. Dit uit eerbetoon aan Willem, de motor van dit festival, aan wie wij veel te danken hebben, en die ons zo plotseling op 2 februari ontvallen is. Het was de bedoeling deze nieuwe naam feestelijk te onthullen op het festival van 15 augustus 2020.

U zult begrijpen dat ook ons festival niet door mag gaan. Wij willen de sponsors die hun medewerking al toegezegd hebben, heel hartelijk bedanken! In 2021 hopen wij weer een muzikale dag te organiseren in het centrum van ons dorp met de naam: het 'Willem Geerlings  Festival'!