Datum: 17-09-2021 - 08:24
29
apr
'20
KBO-Noordwijkerhout (Oud en Jong Actief) nieuwsbrief april 2020.
Geschreven door KBO-Noordwijkerhout

KBO-Noordwijkerhout (Oud en Jong Actief) nieuwsbrief april 2020.

Het coronavirus raakt ons allen. Wij voelen de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het advies aan ons ouderen is nog steeds “blijf thuis, ga alleen naar buiten als het nodig is”. Het uitbrengen van ons maandblad OJA-ctueel hangt af van veel betrokken partijen, zoals redactie, opmaak, drukken, vervoer en niet in de laatste plaats onze grote groep van vrijwilligers die het blad thuisbezorgd....

Deze laatste groep zijn kwetsbare ouderen. Om die reden hebben wij besloten om ons maandblad OJA-ctueel voor de maand mei 2020 niet uit te brengen. De uitgave voor de maand juni 2020 laten we afhangen van de komende ontwikkelingen.

Algemene Ledenvergadering
Een van de voorwaarden voor gemeentelijke subsidie is het overleggen van een door de algemene ledenvergadering goedgekeurde jaarrekening en begroting en indiening van de aanvraag vóór 1 mei van elk jaar. Helaas moesten wij vanwege het virus de jaarvergadering afblazen. Gelukkig heeft gemeente Noordwijk besloten om de aanvraagtermijn voor het subsidiejaar 2021 te verplaatsen naar 1 augustus 2020. Indien toegestaan zal de algemene ledenvergadering vóór 31 juli a.s. plaatsvinden.

Een luisterend oor
Naast de lokale luisterlijn 0900-0767 en het Rode Kruis 070-445588 bieden ook onze ouderenadviseurs een luisterend oor aan. U hoeft geen lid te zijn. Wij luisteren graag!! U kunt bellen met Emmy de Looy 06-41830494, Joke van der Poel 06-33756943 en Leo van der Lans 06-10285113.

Bellen naar …
Direct na Pasen zijn de ouderenadviseurs begonnen met het bellen naar onze KBO-leden van 80 jaar en ouder. Maar ook naar hen die dit jaar 80 jaar worden en deze mijlpaal op heel andere wijze moeten vieren dan beoogd werd. We hebben niet van al onze KBO-leden het telefoonnummer gekregen of kunnen achterhalen op internet of oude telefoongids. Wilt u ook gehoord worden? Bel gerust een van onze ouderenadviseurs.

Boodschappendienst
Ook nu komt het voor dat van ouderen misbruik wordt gemaakt. Er wordt gebeld en iemand biedt zich aan om boodschappen te doen. En dat wil nog wel eens fout aflopen. KBO Noordwijkerhout heeft een groepje betrouwbare dames om zich heen kunnen verzamelen (dank u wel dames!!!) die bereid zijn om in geval van nood boodschappen voor u te doen. Bel één van onze ouderenadviseurs en zij helpen u vertrouwd verder!!

Activiteiten
Helaas zijn al onze activiteiten sinds half maart 2020 afgelast. Ook onze jaarafsluiting, gepland op 25 mei a.s. in Puyckendam, zal geen doorgang vinden. Zodra Puyckendam en de Maasgaarde weer open mogen gaan voor activiteiten zal de activiteitencommissie zich buigen over de mogelijkheden.

Tot slot
Wij wensen u sterkte in deze zorgelijke tijd en hopen dat u gevrijwaard zult blijven van het coronavirus en we weer spoedig in rustiger vaarwater zullen komen.