Datum: 25-05-2020 - 19:02
    
25
apr
'20
CDA bestuur en fractie zien af van gezamenlijke reactie op vertrek van eigen wethouder Henri de Jong in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

CDA bestuur en fractie zien af van gezamenlijke reactie op vertrek van eigen wethouder Henri de Jong.

Het plotselinge vertrek van wethouder Henri de Jong heeft sinds afgelopen maandag flink wat stof doen opwaaien in de gemeente Noordwijk. In de brief waarin hij het vertrek aankondigde schreef De Jong o.a.: ”Het is gebleken dat het wederzijdse vertrouwen tussen de CDA-fractie en mij onvoldoende is. Ik denk dat ik nooit een eerlijke kans heb gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden. Er werden soms dingen...

van mij verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord. In de praktijk bleek ik meer een bestuurder dan een partijman. De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk, maar als wethouder wilde ik vooral het algemeen belang dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouters….”.
Vanuit de politiek werden er in de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond kritische vragen gesteld in de richting van de fractie van wethouder De Jong het CDA.

Het CDA zelf kwam afgelopen maandag gelijk al met een korte reactie in pers naar buiten op het vertrek van hun wethouder. Hierin gaf men ook aan namens de CDA-fractie en CDA-bestuur nog met een gezamenlijke reactie naar buiten te komen. Navraag door de redactie van BON bij het CDA leert nu dat de beloofde gezamenlijke reactie, met een uitleg over het vertrek en de inhoud van de brief van hun wethouder, er toch niet gaat komen want men wil het hierbij laten.

Op de website van het CDA staat nog wel een bericht van het bestuur:

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft Henri de Jong gisteren de voorzitter van de gemeenteraad laten weten dat hij per direct stopt als wethouder namens het CDA in de gemeente Noordwijk. Ook heeft u de reactie van de fractie op zijn vertrek kunnen lezen op onze website. We vinden het jammer dat het heeft geleid tot dit besluit maar spreken tegelijkertijd ook onze waardering uit voor het werk dat Henri jarenlang heeft verricht voor onze gemeenschap.

Henri is al lange tijd een zeer betrokken CDA’er die diverse bestuurlijke functies heeft vervuld (waaronder voorzitter van lokale CDA-afdeling) en een belangrijke rol heeft gespeeld in de partij, onder meer tijdens de beide campagnes van 2014 en 2018.

Na de verkiezingen in 2014 werd hij wethouder in de voormalige gemeente Noordwijkerhout met als portefeuille ruimtelijke ordening. Vanuit die functie heeft hij zich sterk gemaakt en mede ervoor gezorgd dat er veel nieuwe woningen zijn gebouwd in de gemeente.

Ook was hij nauw betrokken bij de bestuurlijke fusie met de toenmalige gemeente Noordwijk en werd hij na de herindelingsverkiezingen in 2019 opnieuw wethouder, ditmaal voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Net als de vorige periode was hij in deze rol ook verantwoordelijk voor onder meer ruimtelijke ordening en bouwen, en heeft hij de volle 100% gegeven in de uitvoering van zijn portefeuille.

Naast zijn harde werk voor de gemeente, is hij een graag geziene gemeenschapsmens die dichtbij de mensen staat. Hoewel het in deze tijden niet mogelijk is, is hij normaliter op zaterdag altijd te vinden op VVSB-terrein als vrijwilliger en geniet hij van fietsen.

Wij zijn Henri zeer dankbaar voor al het werk dat hij heeft verricht voor de gemeenschap van alle vier de dorpskernen. Met zijn vertrek verliezen we een warme en betrokken bestuurder die zich vol heeft ingezet voor de publieke zaak.

Gezien de huidige omstandigheden rondom het coronavirus, is het helaas niet mogelijk om samen te komen om dit te bespreken. We begrijpen dat er vragen kunnen zijn, en de fractie heeft aangegeven om deze te beantwoorden.

Het reglement van het CDA geeft aan dat de fractie nu aan zet is om een opvolger te vinden, waarbij het bestuur betrokken zal zijn vanuit een adviserende rol. Wij zullen u spoedig op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Het CDA zal zich blijven inzetten voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

Het CDA-bestuur