24
apr
'20
Politiek stelt kritische vragen aan CDA op vertrek van eigen wethouder Henri de Jong in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Politiek stelt kritische vragen aan CDA op vertrek van eigen wethouder Henri de Jong.

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag begon met een debat over plotselinge het vertrek van wethouder Henri de Jong van het CDA. Hij kondigde maandagochtend per brief aan per direct op te stappen als wethouder. In zijn brief schreef hij o.a.: ”Het is gebleken dat het wederzijdse vertrouwen tussen de CDA-fractie en mij onvoldoende is. Ik denk dat ik nooit een eerlijke kans heb gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden....

Er werden soms dingen van mij verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord. In de praktijk bleek ik meer een bestuurder dan een partijman. De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk, maar als wethouder wilde ik vooral het algemeen belang dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouter….”

Deze brief leidde tot kritische vragen van oppositiepartijen Puur en GroenLinks aan de fractie van het CDA over wat de wethouder in de brief bedoelde met het algemeen belang, wie de Noordwijkse partijleden van het CDA waren en waarom dit vertrek had plaatsgevonden.

Er werd volgens fractievoorzitter Koppel van GroenLinks de suggestie gewekt in de brief dat Noordwijkse partijleden zaken van de wethouder wilden en er sprake was van druk op wethouder De Jong. Taetske Visser van PUUR wilde van haar CDA-collega Theo Alkemade weten, tot hoever hij vindt dat de bemoeienis van CDA-leden met het bestuur van de gemeente mag gaan?

Fractievoorzitter Alkemade reageerde namens de fractie van het CDA. Hij gaf aan zich niet te herkennen in de brief en geen druk te hebben ervaren van partijleden. De Jong heeft dat geschreven, ik kan daar geen verantwoording over afleggen. Wel was er soms verschil van inzicht over communicatie en tempo met de wethouder gaf hij aan.

Het antwoord dat de fractie niet op de hoogte geweest was van druk van buiten op de oud-wethouder, leidde tot vervolgvragen en het verzoek of de burgemeester dit kon onderzoeken en in gesprek kon gaan met hem. De vervangend-voorzitter de heer Knapp zegde toe dit verzoek aan de burgemeester, die niet aanwezig was, door te geven. 

In het Leidsch Dagblad geeft Henri De Jong de volgende dag aan graag in gesprek te gaan, maar hij wenst ook dat zijn partij met de kwestie aan de slag gaat. Hij hoopt als ex-wethouder dat het CDA-bestuur hier wat mee gaat doen.

Afgelopen maandag gaf het CDA een korte verklaring uit in de pers over het vertrek van hun CDA-wethouder. Hierin gaf men ook aan namens de CDA-fractie en CDA-bestuur nog met een gezamenlijk persbericht naar buiten te komen, maar dat is nog niet gebeurd.