22
apr
'20
Plan GOM-woning Zilkerbinnenweg krijgt als 'hamerstuk' toch een raadsmeerderheid tegen zich in De Zilk.
Geschreven door Redactie BON

Plan GOM-woning Zilkerbinnenweg krijgt als 'hamerstuk' toch een raadsmeerderheid tegen zich.

In de digitale gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond stond in het deel 'de besluitvormende raad' het standaardpunt 'de hamerstukken' op de agenda. Zoals de naam al doet vermoeden de meeste voorstellen worden met een hamerstuk afgehandeld, omdat dat daar al eerder een besluit over is gevallen. Maar dit keer liep dat toch even anders bij...

hamerstuk 5c Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14. Bij de standaardvraag van vervangend raadsvoorzitter Knapp of de fracties konden instemmen, bleek ineens (door verschillende stemverklaringen) dat een meerderheid van de gemeenteraad tegen de bouw van een vrijstaande zogenaamde GOM-woning aan de Zilkerbinnenweg 14 in De Zilk was. De fracties van CDA, NZLokaal, Lijst Salman Noordwijk, D66 en Bruisend Noordwijk stemden met 15 raadsleden tegen (12 leden waren voor).

De meest gehoorde verklaringen waren dat het open karakter van dat bollengebied hiermee wordt aangetast en dat men bang is voor een precedent werking. De fracties uitten al eerder hun zorg over de ongebreidelde bouw van vrijstaande woningen in het buitengebied. Om de bouw van de 150 vierkante meter omvattende woning mogelijk te maken, wilde de aanvrager het plan voor een schuur van 3000 vierkante meter niet door laten gaan. 

Een meerderheid van de gemeenteraad wilde, ondanks het plan van de aanvrager, de ter inzagelegging van het ontwerp toch niet door laten gaan. Daarmee wordt, zonder de mogelijke bezwaarschriften/zienswijzen af te wachten, er nu al een nee tegen het bouwplan gezegd. 

De heer Toon van Tol sprak namens zijn fractie PUUR zijn verbazing en teleurstelling uit, omdat het een hamerstuk betrof en er voor vergelijkbare aanvragen zoals o.a. op de Schulpweg in Noordwijkerhout er wel een meerderheid te vinden was voor een GOM-woning. Er wordt hierdoor met willekeur bij deze gang van zaken en procedures omgegaan. Inwoners kunnen volgens raadslid van Tol er niet meer op vertrouwen dat een aanvraag gewoon de normale procedure kan doorlopen, het was tenslotte pas de start van de aanvraag en er konden nog allerlei bezwaarschriften/zienswijzen worden ingediend.