22
apr
'20
Effecten van de coronacrisis op de Duin- en Bollenstreek economie: Somber, maar realistisch.
Geschreven door Economic Board Duin- en Bollenstreek

Effecten van de coronacrisis op de Duin- en Bollenstreek economie: Somber, maar realistisch.

“Somber, maar realistisch”, zo luidt het eerste commentaar op het rapport van Bureau Blaauwberg over de impact van de crisis op de economie van de Duin- en Bollenstreek. De Economic Board (EBDB) liet het bureau een analyse maken over de effecten van de crisis op de regio. Dit met ondersteuning van zo goed als alle ondernemersorganisaties uit de regio en de vijf bollengemeenten. ”De Duin- en Bollenstreek zit in de hoek waar de klappen vallen....

De twee grote clusters van de regio maken een ongekend moeilijke tijd door. Het rapport geeft een somber maar realistisch beeld”, aldus Lars Flinkerbusch directeur EBDB.

Het bollen- en sierteelt cluster heeft de vraag pijlsnel zien terugvallen als gevolg van sluitende winkels in binnen- en (vooral) buitenland. De horeca en bezoekerseconomie (toerisme en congressen) is nagenoeg stilgevallen. Op zichzelf zijn de sectoren van beperkte omvang in de regio. De tuinbouw is goed voor 3% van de regionale werkgelegenheid, de horeca voor 6%. De impact van beide sectoren op de regionale economie is echter veel groter. Denk hierbij aan de impact op de gehele keten.

De keten rondom sierteelt en toerisme
Een belangrijk deel van de groothandel en logistiek is direct gerelateerd aan het bollen- en sierteeltcluster. Vraaguitval in het tuinbouwcluster heeft acuut gevolgen voor de handel en logistiek. Bij elkaar opgeteld is circa 14 tot 17 procent van de regionale werkgelegenheid actief in de keten. Het gemis aan hotelgasten en bezoekers raakt ook een breed deel van de economie. De winkelstraten zijn leger. Bakkers, slagers en cateraars zien de vraag vanuit de hotelsector verdampen.

Schoonmakers en beveiligers hebben minder werk te doen. Event-organizers en marketingsbureaus moeten hun campagnes ‘on hold’ zetten. Beide clusters zijn niet helemaal vergelijkbaar. De ketenafhankelijkheid in het tuinbouwcluster is bijvoorbeeld vele malen groter. Een terugval in de vraag kan nauwelijks gecompenseerd worden met inkomsten elders. Dat ligt een slag anders bij de leveranciers aan horeca en toerisme, waar ‘slechts’ een deel van het inkomen geraakt wordt.

Het toerisme is kwetsbaar door de mobiliteitsbeperkingen. De sierteelt en de bollen zijn kwetsbaar door onder andere het wegvallen van de vraag, de verstoring van transportketens en het wegvallen van arbeidsmigranten.

Hamer- , dans- en overgangsfase
In het rapport wordt uitgegaan van verschillende onderling aanvullende epidemiologische strategieën of fasen: de fase van de hamer (lockdown), de fase van de dans en de overgangsfase. In de dansfase is de uitbraak onder controle, maar niet weg. De lockdown aanpak verdwijnt nog niet, maar wordt beperkt tot evenementen, sectoren en regio’s. “Voordat de economie weer geheel normaal zal draaien zal er een overgangsfase zal zijn, door veel mensen wordt dit de anderhalve meter economie genoemd”, aldus Flinkerbusch.

“Wanneer de intelligente lockdown wordt beëindigd weten we nog niet. Maar de EBDB wil zich, samen ondernemers en hun koepelorganisaties, beraden op welke wijze de economie van de regio zich in deze overgangsfase zo sterk mogelijk kan ontwikkelen. Het rapport van Blaauwberg dient hierbij als vertrekpunt.”

Kansen
Het rapport gaat ook in op kansen. Van de historische pandemieën weten we dat ze populaties in beweging brachten: mensen wilden verhuizen. De Bollenstreek kan aantrekkelijk worden als ecosysteem voor jongeren uit drukke steden. Lars Flinkerbusch (EBDB): “De thema’s health en zorg bieden veel kansen voor toerisme. Zorg en gezondheid staan al geruime tijd op de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Noordwijk heeft in maart zelfs het predicaat ‘Kuuroord’ ontvangen.

Ook voor de bollen en sierteelt liggen er kansen. Dit geldt dan wel als kwetsbaar en luxe product, toch zien we dat mensen in hun tuinen aan het werk zijn. In de tuincentra is het gewoonweg druk. Er zijn zelfs bloemenhandelaren die omzetstijgingen van 40% melden. Bloemen zijn geen luxe meer, maar een troostproduct. We hopen dat de markt internationaal weer aantrekt. ”

Verbinding
Flinkerbusch: “Het rapport van Blaauwberg is in korte tijd in overeenstemming met ondernemers, hun koepelorganisaties en de gemeentes tot stand gekomen. Dit geeft kracht en verbinding in de regio aan. Naast onze 15 lopende projecten gaan wij ons met onze stakeholders bezinnen op de te nemen volgende stappen en welk gezamenlijk economisch actieplan kan worden opgesteld. Dit zou dan weer een opmaat kunnen zijn voor de nieuwe Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek.”

Betrokken bij het rapport zijn de gemeentes via het Bestuurlijk Overleg Economie Duin- en Bollenstreek, ondernemersverenigingen via het Bedrijfsleven Bollenstreek, onderwijsinstellingen, Toerisme en Horeca, KHN afdeling Noordwijk, Promotie Duin- en Bollenstreek, het cluster Space, Greenport Duin- en Bollenstreek en het cluster Health via het project Gezonde en Energieke regio.

Het rapport kan bekeken en gedownload worden via de website van de Economic Board Duin- en Bollenstreek: https://coronacrisis.ebdb.nl/monitor/ Naast dit rapport werkt Bureau Blaauwberg aan een analyse voor de regio Leiden in opdracht van Economie071. Dit rapport is binnenkort ook gereed.