Datum: 01-10-2020 - 03:51
21
apr
'20
PUUR stelt vragen aan het college over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR

PUUR stelt vragen aan het college over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond.

In uw brief gedateerd 30 juli 2019 is een toelichting gegeven op de kaders van een handhavingsproject ter bestrijding onrechtmatig gebruik van diverse stukken (bollen)grond in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk. De brief maakt melding dat er circa 120 locaties binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn. Voor het project is, in de periode 2020-2023, een bedrag begroot van € 709.992. De ODWH is uitvoerder. PUUR heeft vragen van inwoners ontvangen...

omtrent de aanpak en uitvoering van het project. Er zijn verschillende brieven naar betrokkenen gestuurd met aankondigingen van de handhaving. En zover wij begrepen zijn hier en daar ook visuele inspecties uitgevoerd. Bij PUUR zijn vragen gerezen die we aan het college willen voorleggen:

Vragen:

Vraag 1.
Kunt u voor alle duidelijkheid het precieze aantal locaties (paardeweidjes) in de gemeente Noordwijk, en per dorp bevestigen?

Vraag 2.
Wordt er gewerkt van grote naar kleine percelen? Zo niet, hoe dan?

Vraag 3.
Kunt u een inventarisatie van de percelen op grootte delen?

Vraag 4.
Zijn, tot nu toe, alle handhavingen binnen de gestelde financiële kaders afgehandeld kunnen worden? Zo niet, waarom?

Vraag 5.
Rekenkundig zijn de behandelkosten per locatie gemiddeld € 6.000. Wat is daarin de grootste kostendrager? Wat kunt u vertellen over de handhavingskosten per perceel tot nu toe? Zitten er verschillen tussen percelen e/o perceelgrootte?

Vraag 6.
In hoeveel gevallen is er (tevens)strijdig gebruik van agrarische opstallen/gebouwen vastgesteld? Zo niet, wordt daar wel goed op gelet?

Vraag 7.
Wat is de huidige pijplijn aan actieve behandelde projecten/acties op dit moment? En hoeveel dossier zijn er tot nu toe al afgehandeld?

Bij voorbaat dank voor uw spoedig antwoord,

Toon van Tol,
Raadslid PUUR