18
apr
'20
Noordwijkse en Noordwijkerhoutse Ondernemersverenigingen over de nieuwe verordening parkeerbelasting 2020.
Geschreven door NOV Noordwijk en  NOV Noordwijkerhout

Noordwijkse en Noordwijkerhoutse Ondernemersverenigingen over nieuwe verordening parkeerbelasting 2020.

De Noordwijkse en Noordwijkerhoutse Ondernemers- verenigingen hebben een brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad van Noordwijk naar aanleiding van hun inspraak tijdens de Ronde Tafel over de nieuwe verordening parkeerbelasting Noordwijk 2020, bij deze hun digitale inspraak voor dit bespreekstuk op 23 april. Allereerst beseffen wij dat dit zeer bijzondere tijden voor eenieder zijn en er even geen ‘normaal’ meer is...

Parkeerbelasting in Noordwijk is ooit ingevoerd om de woonwijken wat te ontlasten van bezoekers die juist daar hun auto parkeerde. Door de tijden heen is ongeveer heel Noordwijk aan Zee betaald parkeren geworden waarbij sinds de laatste echte wijziging van de Parkeerverordening er doelmatig voor gekozen is om parkeren in de woongebieden beduidend duurder te maken dan de parkeerterreinen en boulevards.

Het laatste is bewust gedaan om bezoekers op de juiste plekken te laten parkeren, de eerste uren een aantrekkelijk tarief te laten betalen met het oog op omliggende kustgemeentes en de woongebieden te ontzien van deze parkeerders door daar juist hoge tarieven voor alle uren te hanteren. In Noordwijk Binnen was parkeren vrij van belasting tot de komst van de ondergrondse parkeergarage van de Dirk. Daarna is er een blauwe zone en betaald parkeren tegen een laag tarief ingevoerd om aan gemaakte afspraken te voldoen.  

Het huidige voorstel kent grofweg de volgende aanpassingen:
Noordwijk aan Zee
• Bewonersgebieden
- nu € 3,-
- voorstel € 1,- voor de eerste 2 uur en daarna € 3,- per uur

• Parkeerterreinen en boulevard
- Nu € 1,- voor de eerste 2 uur en daarna € 1,80- per uur
- Voorstel € 1,- voor de eerste 2 uur en daarna € 3,- per uur

• Dagkaart
- Nu € 7,50
- Voorstel € 10,-

Noordwijk Binnen
• Beperkt gebied
- Nu € 0,40 per uur
- Voorstel € 1,- voor de eerste 2 uur en daarna € 3,- per uur

Niet alleen wordt het voor alle bezoekers duurder om Noordwijk aan te doen, ook een bezoek aan Noordwijk Binnen wordt op deze manier structureel duurder. Alle keuzes die bewust in het verleden gemaakt zijn om verkeersstromen te begeleiden, Noordwijk Binnen als dagelijks koopcentrum te promoten en Noordwijk aantrekkelijk te maken voor (langdurige/verblijf) bezoekers worden losgelaten om het voornaamste doel + € 250.000 structureel erbij + 1.8% inflatie (over gehele parkeerinkomsten) te genereren.

Dit terwijl de mogelijkheden om parkeerinkomsten te genereren de komende jaren ook nog eens zullen afnemen door het verdwijnen van parkeerterreinen (bijv. Maarten Kruyt) of herinrichting, waardoor minder plaatsen terugkomen (bijv Parallel Boulevard).

Voor Noordwijkerhout is terecht, evenwel gekozen om de huidige parkeertarieven ongemoeid te laten, maar gevolg is wel dat op de beschikbare plaatsen in Noordwijk de tarieven daarom omhoog moeten. Het argument dat het voor de handhaving makkelijker is, is natuurlijk wat ‘vreemd aan de dag’ want zij handhaven op de huidige manier immers al vele jaren. 

Het samenvoegen van de oude gemeentes zou een verlagende werking van kosten op de inwoners en bezoekers moeten hebben maar hier zien wij toch enorme stijgingen (ook van de bewoners/inwoners vergunningen). In die zin zou de gemakkelijkste optie voor eenieder het afschaffen van de parkeerbelasting zijn, hoeft niemand meer te handhaven of ergens op te letten waar hij precies staat maar dat stadium zijn wij reeds gepasseerd.

Nee, in plaats van verlaging van de kosten constateren wij dat bij de voorgestelde aanpassingen in de parkeernota, de noodzaak om de begroting van de gemeente Noordwijk sluitend te krijgen dusdanig is zonder dat er gekeken is naar de effecten van deze maatregelen op het aantal bezoekers en de verblijfsduur van deze bezoekers en voor bewoners. Hoeveel bezoekers blijven weg uit Noordwijk Binnen, omdat parkeren zoveel duurder wordt?

Boodschappen doen elders, waar gratis parkeren is, wordt hiermee tenslotte een stuk aantrekkelijker. Hoeveel bezoekers ruilen Noordwijk aan Zee in voor een andere plaats om te ontspannen? Hoeveel bezoekers combineren een stukje wandelen op strand niet langer meer met een bezoekje aan de Kern van Noordwijk aan Zee of met een bezoek aan de horeca of het strand en de boulevard?

Juist in een tijd waarin horeca, toerisme en retail het bijzonder zwaar heeft zou u als gemeente juist alles op alles zetten om de lokale economie te stimuleren en Noordwijk de meest aantrekkelijk plaats te maken voor bezoekers en hen te stimuleren zo lang mogelijk te blijven. Uit onderzoeken is tenslotte bekend dat hoe langer een bezoeker blijft hoe meer er wordt besteed.

In plaats van de tarieven te verhogen roepen we u dus juist op om de tarieven te verlagen. Maak het parkeertarief in Noordwijk aan Zee juist € 1,- per uur, ongeacht de bezoekduur. Handhaaf het huidige beleid in Noordwijkerhout en Noordwijk Binnen en laat die tarieven ongemoeid.

Voor u als gemeente heeft de corona-crisis financieel ongetwijfeld ook de nodige consequenties. Het verlagen van de tarieven, als een van de middelen ter stimulering van onze lokale economie, gaat u op de korte en middellange termijn meer helpen om ook uw begroting op orde te houden doordat bezoekers sneller geneigd zijn te komen, langer te verblijven en daarmee meer ondernemers de kans krijgen om deze crisis te overleven.

Meer ondernemers betekent minder verlies aan inkomsten voor u als gemeente en minder kosten/investeringen om Noordwijk(erhout) ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden.

Namens NOV Noordwijk en  NOV Noordwijkerhout,
Arjan van den Akker