Datum: 22-05-2022 - 13:30
16
apr
'20
Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College van B&W Gemeente Noordwijk: Particulier plan Irenehof definitief van de baan.

De door de Stichting Irenehof voorgestelde particuliere ontwikkeling op het terrein van de voormalige Ireneschool gaat definitief niet door. Dat meldt het college de gemeenteraad. De kosten van de grondreservering zijn het struikelblok. “Wij hebben de grond inmiddels al bijna 1,5 jaar kosteloos gereserveerd voor de ontwikkeling van het plan. Gedurende deze periode is samengewerkt om het plan te laten slagen. Deze exclusieve reservering van de grond...

vertegenwoordigt echter wel een economische waarde en kan juridisch gezien niet onbeperkt kosteloos voortduren”, aldus het college.

Het plan in steekwoorden
Het terrein van de voormalige lreneschool is gelegen aan de Viaductweg in Noordwijkerhout. De grond is een tijdlang gereserveerd voor een initiatief voor ontwikkeling van 19 seniorenappartementen en 4 grondgebondenwoningen. Zo’n grondreservering kost geld.

Het spel en de knikkers
Er is met de plannen makers onderhandeld over de kosten. Er is gewerkt aan een overeenkomst. De Stichting Irenehof in oprichting bleek niet bereid een dergelijke overeenkomst aan te gaan. Het bestuur van de stichting vindt het namelijk niet verantwoord om aan deelnemers een financiële bijdrage te vragen. Zij vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn.

Jammer dat het niet doorgaat
“Wij hebben hiervoor begrip, maar vinden het tegelijkertijd erg jammer dat het initiatief hierdoor niet door kan gaan”, aldus het college van burgemeester en wethouders in zijn brief aan de gemeenteraad. Wat het college betreft is het plan daarmee definitief van tafel.

Eerder berichten over dit onderwerp:

*
 Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen (10) aan het college over: Ontwikkeling Ireneschool-locatie.

Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool.

Lezers schrijven: Reactie oud-voorzitter op stopzetten door gemeente van woningbouwontwikkeling op terrein Ireneschool.

Particuliere woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool gaat definitief niet door.

Foto PR.