13
apr
'20
College wil Anne Frank gedenkbomen gaan plaatsen in de 4 kernen van de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College wil Anne Frank gedenkbomen gaan plaatsen in de 4 kernen van de gemeente Noordwijk.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk gaat een voorstel aan de gemeenteraad doen voor het plaatsen van vier gedenkbomen, om de viering van 75 jaar vrijheid en omdat Anne Frank dit jaar 90 jaar oud zou zijn geweest extra te benadrukken met het aanplanten van levende monumenten. Het Noordwijkse verleden is vervlochten met een oorlogsverleden van beide wereldoorlogen, getuige diverse gebeurtenissen, monumenten en twee musea...

Om dit te benadrukken is door het college het plan opgevat om in de vier kernen van deze gemeente (nazaten van de) Anne Frank-boom aan te planten. Dit zullen prachtige levende symbolen zijn voor vrijheid, onderling respect en het in vrede met elkaar leven ongeacht ras en overtuiging.

Voor de dekking van deze kosten wil het college gebruik gaan maken van het geraamde bedrag voor onvoorzien incidenteel en dit met de Voorjaarsnota 2020 integraal met andere kleine wijzigingen aan de gemeenteraad te gaan voorleggen.