Datum: 28-09-2023 - 00:22
11
apr
'20
Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk
Foto's Redactie BON

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen (10) aan het college over: Ontwikkeling Ireneschool-locatie.

Bij schrijven van 7 april 2020 informeerde u de gemeenteraad omtrent het beëindigen van de samenwerking (zie nieuwsitem BON) met de Stichting Irenehof i.o. tot ontwikkeling van de locatie Ireneschool aan de Viaductweg te Noordwijkerhout. Naar aanleiding daarvan wil de fractie van Bruisend Noordwijk graag schriftelijk antwoord van het college van B&W van de gemeente Noordwijk op de tien onderstaande vragen...

Vraag 1.
Heeft u kennis genomen van de schriftelijke reactie van de Stichting op uw brief aan de raad?

Vraag 2.
Heeft u kennis genomen van de schriftelijke reactie van de voormalige voorzitter van Fortaleza?

Vraag 3.
Bent u van mening, dat u in het kader van overheidsparticipatie voldoende actief en proactief heeft bijgedragen om het initiatief van achtereenvolgend Fortaleza en de Stichting tot een goed einde te laten komen?  

Vraag 4.
Bent u voldoende op de hoogte van inhoud en strekking van het coalitieakkoord 2019-2022 met betrekking tot burgerparticipatie en overheidsparticipatie?
* Bladzijde 4: “Zinvolle voorstellen van inwoners, ondernemingen en verenigingen worden door het gemeentebestuur omarmd”
* Bladzijde 5: “De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners en ondernemers” en “Initiatieven van inwoners en ondernemers worden warm ontvangen en goed begeleid door de ambtelijke organisatie”
* Bladzijde 19: “Wij ondersteunen initiatieven voor woongroepen voor senioren en speciale woonvormen”

Vraag 5.
Heeft u zich voldoende rekenschap gegeven van het feit, dat u niet te maken had met een projectontwikkelaar, maar met een aantal enthousiaste particulieren, verenigd in de Stichting i.o.?

Vraag 6. Is het juist, dat u de Stichting vanaf november 2019 actief en zakelijk bent gaan benaderen door middel van een externe juriste?

Vraag 7.
Is het juist, dat nog niet eerder dan november 2019 aan de Stichting bekend werd gemaakt, dat er betaling plaats zou moeten vinden in verband met een grondreserveringsovereenkomst?

Vraag 8.
Is het juist, dat de Stichting een termijn tot 1 juli 2020 was gegund om te komen tot een uitgebreid voorlopig ontwerp (VO+)?

Vraag 9.
Deelt u de mening van de Stichting, dat er van de zijde van het college sprake is geweest van te weinig empathisch vermogen?

Vraag 10.
Bent u bereid om te komen tot hernieuwde samenwerking met de Stichting teneinde het initiatief zo mogelijk alsnog tot een goed einde te brengen?

Met vriendelijke groet,

Jaap de Moor,
Fractievoorzitter Bruisend Noordwijk

Eerder berichten over dit onderwerp:

*
 Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool.

Lezers schrijven: Reactie oud-voorzitter op stopzetten door gemeente van woningbouwontwikkeling op terrein Ireneschool.

Particuliere woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool gaat definitief niet door.

Foto PR.