Datum: 25-06-2022 - 15:24
10
apr
'20
Ruimere openingstijden in Paasweekeinde voor supermarkten in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Ruimere openingstijden in Paasweekeinde voor supermarkten in gemeente Noordwijk.

Brief aan de gemeenteraad van burgemeester Wendy Verkley: Zoals bekend wordt op alle fronten gestreden tegen het Coronavirus. Eén van de belangrijkste regels om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het aanhouden van een onderlinge afstand van minimaal 1,5 m. Ik heb gelukkig mogen constateren, dat er over het algemeen veel moeite wordt gedaan om aan die afstandsregel te voldoen. Het zorgen voor voldoende afstand is niet altijd eenvoudig....

Zo is het in supermarkten vaak echt lastig te realiseren, ik ben er van overtuigd dat de Noordwijkse supermarkten echt hun best doen, maar vooral tijdens de drukste momenten is het een zware opgave. Op Goede vrijdag en ie en 2 Paasdag gelden (op grond van de Winkeltijdenwet) beperkte openingstijden. Uit ervaring van afgelopen jaren blijkt, dat het mede daardoor tijdens het Paasweekeinde extra druk is in de supermarkten. Dat is niet bevorderlijk voor de naleving van de 1,5 m regels.

Door de branche is op landelijk niveau daarom verzocht om tijdens het Paasweekeinde ruimere openingstijden voor supermarkten toe te staan. De VNG steunt dat verzoek en heeft er bij gemeenten op aangedrongen verruiming toe te staan. De op de Winkeltijdenwet gebaseerde Winkeltijdenverordening Noordwijk biedt geen mogelijkheid tot ontheffing van de sluitingstijden. Om verruiming toch mogelijk te maken heb ik gekozen voor een gedoogbeslissing. Ik volg daarbij de werkwijze van de HLT-gemeenten.

De gedoogbeslissing stuur ik u hierbij toe. ik besef, dat de gedoogbeslissing pas op het allerlaatste moment is genomen en bekend gemaakt. Dit is mede het gevolg van het feit, dat het nemen van besluiten op lokaal niveau in de huidige situatie lastig is. ik had graag gezien dat er op regionaal niveau een standpunt over de verruimde openingstijden was ingenomen, zodat een eventueel waterbedeffect zou kunnen worden voorkomen.

Pas gisteren (9 april) werd mij tijdens een overleg met de voorzitter van de Veiligheidsregio gezegd dat Noordwijk dit op lokaal niveau mocht regelen. Ik heb daarna, na overleg in de gemeentelijke Taskforce, besloten tot de verruiming van de openingstijden zoals  genoemd in de gedoogbeslissing.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester van Noordwijk
Wendy Verkley