10
apr
'20
Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool in Noordwijkerhout.
Geschreven door Stichting Irenehof

Irenehof verwijt gemeente Noordwijk weinig empathisch vermogen na stop woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool.

Persbericht Irenehof: In mei 2019 is het project, dat nu bekend is onder de naam Plan Irenehof, gestart. Een aantal partijen zagen, nadat het project Fortaleza gestopt was, reële mogelijkheden om toch seniorenwoningen te bouwen op het perceel aan de Viaductweg, waar de Ireneschool heeft gestaan. De deelnemers aan het project Fortaleza ondersteunden....

bijna unaniem deze plannen. We kregen groen licht van de Gemeente Noordwijk maar kregen wel de uitdaging mee om voor 1 juli (binnen twee maanden) een haalbaar plan met onderliggend een financiële onderbouwing bij de gemeente in te leveren.

Dat is gelukt en medio augustus heeft de gemeente aangegeven dat de portefeuillehouders blij waren met de vorderingen die de Stichting Irenehof i.o. samen met medewerkers van de gemeente behaalden. Voor ons een bewijs dat we op de gemeente konden rekenen. De weg naar een samenwerkingsovereenkomst leek geplaveid.

In november 2019 deelde een externe juriste van de gemeente ons mee dat de bewandelde weg om juridische redenen niet juist was. Met deze motivatie veegde zij alle behaalde resultaten van tafel en tevens vertelde zij dat de tot zover uitgevoerde onderlinge communicatie niet rechtsgeldig was. Eerder werd gesproken over een samenwerkingsovereenkomst. Nu werd dat een grondreserveringsovereenkomst. Voor deze overeenkomst moest het aanzienlijke bedrag van ruim € 83.000,00 betaald worden.

Dit bedrag moest betaald worden door de stichting. Er was op dat moment geen enkele zekerheid meer over de werkelijke prijs van de grond, hoe de grondprijs berekend zou worden, hoe de woningen eruit zouden gaan zien, hoe het parkeren georganiseerd zou worden en hoe de omgeving er uit zou komen te zien. Dit bedrag is niet zomaar op tafel te leggen en ook een bank is niet bereid tot het verstrekken van een lening t.b.v. een reservering van grond zonder zekerheid op de koop daarvan. 

Inmiddels waren er uiteraard kosten gemaakt voor stedenbouw, architectuur en juridische ondersteuning. De stichting heeft een ander voorstel aan de gemeente gedaan. We zouden per 1 juli (plm. 2,5 maand uitstel) een uitgebreid voorlopig ontwerp (VO+) met bijbehorende grondbieding aan de gemeente presenteren. Op basis van dit voorlopige ontwerp zou de waarde van de woningen bepaald kunnen worden door onafhankelijke makelaars.

Dit zou samen met nieuwe stichtingskosten, weer de basis zijn voor een definitieve grondprijsbepaling. Op deze manier zou er duidelijkheid ontstaan voor de deelnemers. Zij zouden inzicht hebben in waar zij in zouden investeren en de risico’s zouden redelijk in beeld zijn. Dan zou er de bereidheid zijn, door zowel een bank als deelnemers, om te investeren en kon een waarborgsom/reserveringssom verantwoord betaald worden.

De stichting denkt hiermee een goed voorstel te hebben gedaan voor zowel gemeente als de deelnemers. Maar door een weinig empathisch vermogen van de beleidsmakers t.a.v. ons particulier initiatief is dit voorstel niet gehonoreerd. De gemeente heeft aangegeven de grond al bijna anderhalf jaar kosteloos gereserveerd te hebben. Dat is natuurlijk ook zo. Maar Stichting Irenehof i.o. is in mei 2019 begonnen.

Daarna is een half jaar van hard werken door beide partijen in de prullenbak verdwenen omdat de gevolgde procedure ineens niet juist bleek. De teleurstelling bij de deelnemers is groot omdat we heel ver op weg waren om te komen tot de realisatie van het plan. De gemeente wil geen 2 maanden wachten om duidelijkheid te verkrijgen voor de deelnemers over de planinrichting, de vrij op naam prijs en de grondkosten. Maar de gemeente hield vast aan haar eis ondanks onze argumenten.

Het is jammer dat het plan, wat gezien de druk op de woningmarkt een uitkomst zou zijn voor de doorstroming, niet is gelukt. Immers de senioren zouden woningen achterlaten voor de broodnodige doorstroming van woongelegenheid. Mede gezien het beleid van de overheid om senioren langer thuis te laten wonen en meer naar onderlinge zorg te streven is een seniorencomplex met zorg voor elkaar een mooi initiatief.

Persbericht Stichting Irenehof

Eerder berichten over dit onderwerp:

Lezers schrijven: Reactie oud-voorzitter op stopzetten door gemeente van woningbouwontwikkeling op terrein Ireneschool.

Particuliere woningbouwontwikkeling terrein Ireneschool gaat definitief niet door.

Foto PR.