01
apr
'20
Teylingen College Leeuwenhorst voortgang onderwijs op afstand in Noordwijkerhout.(foto's)
Geschreven door Teylingen College Leeuwenhorst

Teylingen College Leeuwenhorst: voortgang 'onderwijs op afstand'. (foto's)

Op zondagavond 15 maart werd bekend gemaakt dat in heel Nederland alle scholen hun deuren zouden sluiten voor de lessen; het startsein voor Teylingen College Leeuwenhorst om aan de slag te gaan met de verschillende draaiboeken die klaar lagen voor het onderwijs op afstand. In twee dagen tijd werd door het volledige docententeam invulling gegeven aan het onderwijs op afstand, leerlingen konden een Chromebook op school ophalen...

en nieuwe lessen werden voorbereid zodat op woensdag direct gestart kon worden met lessen via Google Meet. Een nieuwe werkelijkheid die voor iedereen, docenten en leerlingen, best even wennen was.

Op Leeuwenhorst is er voor gekozen om een verkort rooster te hanteren. Op deze manier zitten alle leerlingen telkens maar 40 minuten per les achter de computer en zijn ze uiterlijk om 14.15 uur klaar met hun lessen. Elke les is via het leerlingvolgsysteem SOM te zien. Leerlingen loggen elke les in op het ‘digitale lokaal’ van de docent in Google Meet.

Elke docent heeft hier een eigen invulling aan gegeven. Sommige docenten geven tijdens de 40 minuten een uitleg, anderen hebben vooraf filmpjes opgenomen en zijn beschikbaar voor vragen van de leerlingen. Binnen de school wordt in verschillende lokalen ‘online’ lesgegeven, andere docenten doen dit lesgeven vanuit huis.

“Het onderwijs op afstand biedt heel veel mooie, nieuwe kansen” aldus teamleider Jasper Out. “We leren hier ontzettend veel van, maar we missen de leerlingen natuurlijk wel enorm”. Deze nieuwe digitale manier van werken is ook terug te zien in de Meet vergaderingen van de verschillende docententeams en zelfs in een vlog die de rector, Cees Slats, vanaf nu wekelijks bijhoudt.

Voor de komende tijd staat de volgende grote uitdaging voor de deur; toetsen op afstand. De ICT expert van school is samen met alle docenten druk in de weer om dit zo goed mogelijk vorm te geven zodat deze week zelfs de eerste tentamens vanuit huis gemaakt kunnen gaan worden!