Datum: 16-05-2022 - 21:16
01
apr
'20
NZLokaal stelt vragen aan het college over: achterstallig groenonderhoud in Noordwijkerhout en De Zilk. (foto's voorbeelden)
Geschreven door Redactie BON

NZLokaal stelt vragen aan het college over: achterstallig groenonderhoud in Noordwijkerhout en De Zilk. (foto's voorbeelden)

Enige tijd geleden in het Rondetafelgesprek hebben we gesproken over het achterstallig groenonderhoud in Noordwijkerhout en De Zilk. Er is toen aangegeven dat er in totaal 600.000 euro wordt uitgetrokken om een inhaalslag te maken waarvan 200.000 voor 2020. De fractie van NZLokaal heeft over dit onderwerp de volgende vier vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk:

Vragen NZLokaal:

1. Waar gaat het groenrenovatieplan beginnen, kunt u die punten op een kaart aangeven?

2. Denkt het college aan de 600.000 euro genoeg te hebben om het groen in De Zilk en Noordwijkerhout op een aanvaardbaar peil te krijgen en te houden en in welk tijdsbestek?

3. Is het college het met onze fractie eens zich dat er op meerdere plaatsen in De Zilk en Noordwijkerhout zeer armoedig groen is? (Op de foto’s hieronder staat een aantal voorbeelden.)

4. Handhaaft het college nog steeds op overhangend groen van particulieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zijn er dan nog steeds locaties met overhangend groen? (zie laatste foto)

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van NZLokaal
Karin Meiland 
Foto's NZLokaal