Datum: 02-10-2023 - 06:11
14
feb
'22
Update: coronanieuws en nieuwe coronacijfers (3) Duin- en Bollenstreek.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Week 6 corona nieuws + cijfers Duin- en Bollenstreek.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke week een overzicht van de coronacijfers in Nederland. BON plaats op dit moment de totaal cijfers van de afgelopen week in een nieuwsitem. Mocht er aanleiding toe zijn dan melden we u het laatste nieuws tussendoor. Er zijn verschillende manieren om de verspreiding van COVID-19 in Nederland te laten zien....

Verschillende coronacijfers:
* De beste data die er volgens het RIVM op dit moment zijn, zijn de ziekenhuisopnames per gemeente. De coronakaart van het RIMV laat het aantal ziekenhuisopnames zien per 100.000 inwoners. Deze zijn voor u omgerekend naar het werkelijk aantal opnames per gemeente in de Duin- en Bollenstreek/Leiden en de totaalcijfers van de Regio Holland Rijnland. 

* Het RIVM gepubliceerd ook over het aantal mensen dat per gemeente is overleden na een besmetting met het coronavirus. Het gaat in deze kaart om patiënten die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Alleen mensen die positief zijn getest op het virus, zijn hierbij meegenomen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk dus hoger. 

* De 'oversterfte' tegenover de normale sterftecijfers per week per gemeente, in de Duin- en Bollenstreek en de totaalcijfers van de Regio Holland Rijnland. Let daarbij op: in kleine gemeenten kan het aantal overledenen sterk fluctueren. Een toe- of afname in een bepaalde week kan toeval zijn en hoeft niet het gevolg te zijn van de coronacrisis.

Klik hier voor alle cijfers t/m 13-02-2022. 

Update 14-02-2022:
Sterfte in januari lager dan verwacht, toename in week 4.

In de laatste week van januari (week 4, 24 tot en met 30 januari 2022) overleden naar schatting 3.350 mensen. Dat zijn er bijna 100 minder dan verwacht, maar wel meer dan er in de week ervoor overleden (3.146). In heel januari overleden ruim 450 minder mensen dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers over januari gaan over de afgelopen vier weken, week 1 tot en met 4 (3 januari tot en met 30 januari 2022). Sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer. Daarvoor lag de sterfte sinds begin augustus 2021 boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte.

Gemiddeld overleden in januari per week ruim 100 minder mensen dan verwacht, in december overleden ongeveer 900 meer mensen dan verwacht. In week 4 van 2022 registreerde het RIVM 39 overleden COVID-19-patiënten (stand 1 februari), in heel januari (week 1 tot en met 4) 235.

Minder faillissementen in januari
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in januari 21 bedrijven minder failliet verklaard dan in december, meldt het CBS. Het aantal faillissementen is historisch laag.

Historisch laag niveau faillissementen
Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen. In augustus 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Ook in de maanden erna was het aantal faillissementen laag.

Meeste faillissementen in de handel
Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in januari 110 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 22. Dat is er 1 minder dan in december.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de sector verhuur en overige zakelijke diensten.

Update 07-02-2022:
Sterfte in week 5 op verwacht niveau.
In de eerste week van februari (week 5, 31 januari tot en met 6 februari 2022) overleden naar schatting 3.450 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als verwacht, en bijna 300 meer dan er in de week ervoor overleden (3.162). De sterfte nam voor iedere leeftijdsgroep toe ten opzichte van de week daarvoor. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers bleef ongeveer gelijk. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer. Daarvoor lag de sterfte sinds begin augustus 2021 boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In week 5 van 2022 registreerde het RIVM 40 overleden COVID-19-patiënten (stand 8 februari).

Update achterstand positieve COVID-19 meldingen
Het dagelijks aantal positieve COVID-19-meldingen loopt op dit moment met ongeveer 72.000 meldingen achter. Dit heeft te maken met de huidige hoge aantallen positieve testen. Alle positieve testuitslagen worden gemeld in een systeem van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Die meldingen gaan daarna naar een tweede systeem van de GGD, waarin de informatie uit het bron- en contactonderzoek handmatig wordt ingevuld.

Het registreren van dit soort informatie is met de hoge aantallen heel veel werk. De afgelopen tijd heeft de GGD hier al veel in geautomatiseerd, maar deze technische oplossing werkt nog niet optimaal. Daarom worden de cijfers met vertraging door de GGD naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gestuurd. Er wordt aan een oplossing gewerkt. Die is er naar verwachting volgende week.

Update 31-01-2022:

Totale sterfte niet verhoogd
In de week van 13 tot en met 19 januari 2022 was de totale sterfte in Nederland niet verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 3.018 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.859 en 3.188 sterfgevallen. De gemelde sterfte aan laboratorium-bevestigde COVID-19 was in diezelfde week 51. De sterfte was wel sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75-79 jaar. 

Maximale testcapaciteit bereikt
Op dit moment is de maximale testcapaciteit in Hollands Midden bereikt. Wie nu belt of inlogt op coronatest.nl, kan over ongeveer 48 uur in de regio terecht. Mogelijk is er in andere regio’s eerder plek.

Dat we niet verder kunnen opschalen heeft te maken met het feit dat de maximale laboratoriumcapaciteit in Nederland van 150.000 testen per dag is bereikt. Er is dus geen ruimte meer om nog meer PCR-tests te laten analyseren. Dit betekent helaas dat de wachttijden voor een test oplopen.

Stichting Open Nederland (SON) gaat de GGD’en vanaf volgende week ondersteunen door ook testen af te nemen. Hierdoor kan de vraag naar testen beter worden opgevangen en hopen wij dat de wachttijd voor een test afneemt. De commerciële testaanbieders van SON gebruiken alleen antigeen (snel)testen. Op de GGD-testlocaties wordt gewerkt met PCR-testen.

Het maken van een testafspraak blijft op dezelfde manier gaan. Via coronatest.nl of het landelijk coronatest afsprakennummer van de GGD’en (0800-1202). Als bij het maken van de afspraak blijkt dat de GGD Hollands Midden geen plek meer heeft, dan verschijnt automatisch de mogelijkheid om voor een antigeen (snel)test bij een andere testaanbieder van SON te kiezen. Het blijft altijd mogelijk om een afspraak te maken bij de GGD’en. Het kan door drukte wel voorkomen dat je dan iets verder moet reizen of iets langer moet wachten.

Vanaf 2 februari 2022 krijg je ook een internationale QR-code bij een positieve antigeen (snel)test. Je hoeft hiervoor geen bevestigingstest bij de GGD te doen.

Update 24-01-2022:
Sterfte verder gedaald in week 1
In de eerste week van januari (week 1, 3 tot en met 9 januari 2022) overleden naar schatting 3.450 mensen. Dat zijn er bijna 150 meer dan verwacht, maar minder dan in de week ervoor (3.621). Er was vooral een daling bij 80-plussers, hier is geen oversterfte meer. Onder mensen jonger dan 80 jaar is er wel oversterfte. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds begin augustus (week 31) van 2021 ligt de sterfte boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Sinds de laatste week van 2021 ligt de sterfte binnen het interval en is er geen oversterfte.

Update 17-01-2022: 

11-1-22: Drukte op testlocaties
Omdat de besmettingen toenemen, wordt het drukker op de testlocaties. Afgelopen week zijn er in de GGD-teststraten 29.092 inwoners van onze regio getest, een stijging van 78%. Ook het percentage positief geteste inwoners in de teststraten is sterk gestegen: van 30,5% naar 34,7%. Het hoogste percentage tot nu toe.

Omdat het druk is, kan het soms even duren voordat je getest kan worden. Is er op de testlocatie van jouw voorkeur op korte termijn geen plaats? Kijk dan via www.coronatest.nl naar een andere testlocatie in de buurt. Misschien kun je hier sneller terecht

De GGD Hollands Midden test alleen op afspraak. Als je geen afspraak hebt en meekomt met iemand die wel een afspraak heeft kunnen we je helaas niet testen.

Update 10-01-2022: 
Sterfte eind december gedaald
In week 52, de laatste week van december, overleden naar schatting iets meer dan 3 500 mensen. Dat zijn er minder dan in de voorgaande weken. Er was, vooral door een daling van de sterfte bij 80-plussers, net geen oversterfte.

In alle voorgaande weken in december was er wel oversterfte. In totaal overleden ongeveer 4.300 mensen meer dan verwacht voor deze maand. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers over december gaan over de afgelopen vijf weken, week 48 tot en met 52 (29 november 2021 tot en met 2 januari 2022). In deze periode lag de sterfte boven de verwachte sterfte en tot en met week 51 ook buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte.

In week 52 overleden naar schatting 300 meer mensen dan verwacht, dat was net geen oversterfte. Gemiddeld overleden in december net als in november per week bijna 900 meer mensen dan verwacht. In week 52 registreerde het RIVM 105 overleden COVID-19-patiënten (stand 5 januari), in heel december (week 48 tot en met 52) 1.355.

Reizigers veel vaker besmet
Afgelopen week hebben 1120 mensen die uit het buitenland kwamen zich laten testen bij onze testlocaties. Daarvan is 45,5% positief getest op het coronavirus. Onder niet-reizigers is het percentage 29,4%.

Van de mensen die uit Oostenrijk kwamen was 59,5% positief, uit Frankrijk 51,5% en uit Italië 57,1%. Er zijn ook landen waar het percentage positief boven de 60% ligt, maar dan gaat het om kleinere aantallen.

Update 03-01-2022:
Sterfte lager dan verwacht in week 2

In de tweede week van januari (week 2, 10 tot en met 16 januari 2022) overleden naar schatting 3 250 mensen. Dat zijn er ruim 100 minder dan verwacht. In de week ervoor overleden iets meer mensen dan verwacht (3 392). De sterfte onder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers bleef ongeveer gelijk, die onder mensen jonger dan 80 jaar en de overige bevolking nam verder af. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer. Daarvoor lag de sterfte sinds begin augustus 2021 boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In week 2 van 2022 registreerde het RIVM 50 overleden COVID-19-patiënten (stand 18 januari).Totale sterfte sterk verhoogd
In de week van 16 tot en met 22 december 2021 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 3.713 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.809 en 3.137 sterfgevallen.

De gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week 231. De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroep 45-54 jaar, sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 55-64 jaar, 65-74 jaar, 75-79 jaar, 80-84 jaar en 85-89 jaar, verhoogd in de leeftijdsgroep 90-94 jaar en licht verhoogd in de leeftijdsgroep 95 jaar en ouder. De sterfte was verhoogd in alle gecombineerde regio’s.

Update 27-12-2021:

In week 50 opnieuw oversterfte, weeksterfte lager.
In de derde week van december (week 50, 13 tot en met 19 december 2021) overleden naar schatting 4.100 mensen. Dat zijn er ruim 950 meer dan verwacht, maar wel minder dan in de week ervoor (4.320). De sterfte is verhoogd onder alle leeftijdsgroepen, en zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking.

Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds begin augustus (week 31) ligt de sterfte boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In week 50 registreerde het RIVM 204 overleden COVID-19-patiënten (stand 21 december).

Update 20-12-2021:

Totale sterfte sterk verhoogd
In de week van 2 tot en met 8 december 2021 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 4.165 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.771 en 3.098 sterfgevallen. De gemelde sterfte aan laboratorium bevestigde COVID-19 was in diezelfde week 392. De sterfte was sterk verhoogd in alle leeftijdsgroepen vanaf 55 jaar oud (55-64 jaar, 65-74 jaar, 75-79 jaar, 80-84 jaar, 85-89 jaar, 90-94 jaar en 95 jaar en ouder). De sterfte was verhoogd in alle gecombineerde regio’s.

Bijna helft jongeren ervoer uitsluitend negatieve invloed van coronacrisis
In de eerste maanden van 2021 zei 47 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar dat de coronacrisis hun leven in het algemeen negatief heeft beïnvloed. Daarnaast ervoer 43 procent zowel een negatieve als positieve invloed. Een meerderheid heeft het buitenshuis leuke dingen doen en het thuis afspreken met vrienden of familie heel erg gemist. Ook geven jongeren aan door de coronacrisis vaker stress te hebben gehad over hun opleiding of werk. Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen 2021.

Update 13-12-2021:

In week 48 overleden 1.250 meer mensen dan verwacht.
In de eerste week van december (week 48, 29 november tot en met 5 december 2021) overleden naar schatting 4.300 mensen. Dat zijn er ongeveer 1.250 meer dan verwacht. De sterfte is verhoogd onder alle leeftijden, en zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds begin augustus (week 31) ligt de sterfte boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Vanaf half oktober is het aantal overledenen wekelijks verder toegenomen. In week 48 registreerde het RIVM 249 overleden COVID-19-patiënten (stand 7 december).

Zelftest bij milde klachten
Bij klachten is het advies om altijd een test te doen, ook als je gevaccineerd bent of eerder corona hebt gehad. De vaccinatie zorgt ervoor dat jijzelf minder klachten hebt bij een besmetting met het virus. Maar je kunt nog met het virus besmet raken en het virus overdragen op anderen.

Sinds 3 december mag je een zelftest doen als je milde klachten hebt. Je hoeft dan niet naar de GGD. Er zijn een aantal uitzonderingen, waarvoor je bij de GGD moet testen:

Als je kwetsbaar of ernstig ziek bent;
* Als je in contact komt met kwetsbare personen;
* Als je in quarantaine zit. Je kunt de quarantaine alleen beëindigen door op dag 5 bij de GGD te testen. Hiervoor mag je dus geen zelftest gebruiken.
* Kom je in aanmerking voor een zelftest en is de uitslag van de zelftest positief? Dan heb je waarschijnlijk corona. Je moet de positieve uitslag van de zelftest laten bevestigen door een test bij de GGD. Dan weet je zeker dat de positieve uitslag van de zelftest geen vals alarm is. Ook heb je recht op een herstelbewijs als de GGD je corona-besmetting registreert.

Sneltesten tijdens de kerstvakantie
Medewerkers van de kinderopvang en het onderwijs kunnen ook in de kerstvakantie bij de GGD terecht voor een sneltest zonder afspraak.

Update 06-12-2021:

In laatste week van november overleden bijna 1 100 meer mensen dan verwacht.
In de laatste week van november (week 47, 22 tot en met 28 november 2021) overleden naar schatting bijna 4 100 mensen. Dat zijn er bijna 1 100 meer dan verwacht. In elke week van november was er oversterfte, in totaal overleden ongeveer 3 500 mensen meer dan verwacht voor deze maand. In Limburg was de oversterfte relatief het hoogst. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers over november gaan over de afgelopen vier weken, week 44 tot en met 47 (1 tot en met 28 november 2021). In deze periode lag de sterfte boven de verwachte sterfte en ook elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte.

Gemiddeld overleden in november per week bijna 900 meer mensen dan verwacht, in oktober 350. In week 47 registreerde het RIVM 256 overleden COVID-19-patiënten (stand 30 november), in heel november (week 44 tot en met 47) 912.

Update 29-11-2021:

In week 46 overleden bijna 900 meer mensen dan verwacht.

In week 46 (15 tot en met 21 november 2021) overleden bijna 3 850 mensen. Dat zijn er bijna 900 meer dan verwacht, er is oversterfte. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. De sterfte is verhoogd onder alle leeftijden, en zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds begin augustus (week 31) ligt de sterfte boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Vanaf half oktober is het aantal overledenen wekelijks verder toegenomen.

Nieuws GGD Hollands Midden.

Positief geteste mensen niet meer gebeld.

Testafspraak maken lukt niet altijd.

Aanpassing quarantainebeleid.

Update 22-11-2021:

Totale sterfte sterk verhoogd.
In de week van 4 november tot en met 10 november 2021 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 3.471 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.676 en 3.003 sterfgevallen. De gemelde sterfte aan laboratorium bevestigde COVID-19 was in diezelfde week 170.

De sterfte was verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar, 75-79 jaar, 80-84 jaar en 85-89 jaar, licht verhoogd in de leeftijdsgroep 90-94 jaar, en sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 95 jaar en ouder. De sterfte was verhoogd in alle gecombineerde regio’s.

Nog steeds 7 op de 10 COVID-19 patiënten op de IC ongevaccineerd.
Uit nieuwe analyses van ziekenhuis- en IC-opnames blijkt nog steeds een hoge werkzaamheid van COVID-19 vaccinatie. De vaccineffectiviteit (VE) in de periode 11 juli t/m 14 november was 94% tegen ziekenhuisopname en 97% tegen IC-opname. De vaccineffectiviteit gemeten over de afgelopen acht weken was 92% tegen ziekenhuisopname en 96% tegen IC-opname.

In de laatste acht weken was daarmee de kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen 12,5 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor opname op de IC was die kans als volledig gevaccineerde 25 keer zo klein. Daarmee zijn er geen grote veranderingen waarneembaar in de vaccineffectiviteit ten opzichte van eerdere analyses begin november.

Update 15-11-2021:

Totale sterfte sterk verhoogd
In de week van 28 oktober tot en met 3 november 2021 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 3.365 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.651 en 2.977 sterfgevallen.

De gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week 145. De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroepen 35-44 jaar en 55-64 jaar. De sterfte was sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar, 75-79 jaar, 80-84 jaar, 85-89 jaar en 90-94 jaar. De sterfte was verhoogd in alle gecombineerde regio’s.

Update 08-11-2021:

Totale sterfte sterk verhoogd
In de week van 21 tot en met 27 oktober 2021 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 3.208 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.626 en 2.952 sterfgevallen. De gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week 86.

De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 85-89 jaar. De sterfte was verhoogd in de leeftijdsgroep 80-84 jaar. De sterfte was sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 55-64, 75-79 jaar en 90-94 jaar. De sterfte was verhoogd in alle gecombineerde regio’s.

Drukte bij het callcenter, test- en vaccinatielocaties
Het is druk bij alle teams die zich bezig houden met het bestrijden van corona. Het callcenter krijgt vele honderden telefoontjes. Ook op de test- en vaccinatielocaties is het druk. Wij vragen om je begrip.

Focus
Nu de besmettingen oplopen, willen veel mensen een test of een vaccin. Er werken vele honderden medewerkers bij de coronabestrijding van de GGD Hollands Midden. Toch is het nog steeds te weinig. Wij gingen uit van een stijging en hebben daar ook extra personeel voor ingezet. De piek waar wij nu mee te maken hebben, hebben wij niet op deze manier voorzien. Het knelpunt zit hem in personeel. Het is vaak niet mogelijk om binnen enkele uren grote hoeveelheden nieuwe medewerkers te werven (en op te leiden).

Bron- en contactonderzoek
Omdat het aantal besmettingen toeneemt, heeft het team bron- en contactonderzoek veel werk. Zij bellen je als je positief getest bent en leggen je dan uit wat je moet doen. Deze telefoontjes zijn door de drukte wat korter dan je van ons gewend bent.

Callcenter
Nu zoveel mensen besmet zijn, hebben veel mensen vragen. Vragen over leefregels, quarantaine en testuitslagen. Hierdoor zijn de wachttijden bij het callcenter langer dan gebruikelijk. Wij doen ons uiterste best je zo snel mogelijk te woord te staan. Omdat heel veel antwoorden te vinden zijn op de website van de Rijksoverheid, vragen wij je daar eerst een kijkje te nemen.

Testen
Een afspraak voor een coronatest maak je bij het landelijke callcenter 0800-1202 of via www.coronatest.nl. Wij weten dat het vanwege de grote drukte niet altijd mogelijk is om op dezelfde dag getest te worden.

Vaccineren
Je kunt zonder afspraak langskomen op de vaccinatielocaties voor een prik. Na de persconferentie van afgelopen dinsdag zagen wij een grote toestroom van mensen die alsnog gevaccineerd willen worden. Hierdoor kan het zijn dat je even en de rij moet wachten als je zonder afspraak langskomt.

Natuurlijk kan je ook altijd een afspraak maken voor je vaccinatie. Je hoeft dan niet in de rij te staan en bent aan de beurt op het tijdstip dat je hebt afgesproken.

Update 01-11-2021:

Sterfte verhoogd in oudere leeftijdsgroepen
In de week van 14 tot en met 20 oktober 2021 was de totale sterfte in Nederland verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 3.058 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.601 en 2.927 sterfgevallen. De gemelde sterfte aan laboratorium bevestigde COVID-19 was in diezelfde week 66. De sterfte was sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 55-64, 75-79 jaar en 85-89 jaar. De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroepen 80-84 jaar en 90-94 jaar. De sterfte was verhoogd in alle gecombineerde regio’s.

Infectiepreventieweek: waarom is dit zo belangrijk?
‘Was je handen stuk’ was de boodschap afgelopen jaar in de landelijke campagne tegen de verspreiding van corona. Maar waarom is het zo belangrijk je handen te wassen? En is dat het enige dat we kunnen doen? Lees meer...

GGD HM > Flinke stijging coronabesmettingen.
Er is opnieuw een flinke stijging van coronabesmettingen. Het aantal besmettingen stijgt in alle leeftijdsgroepen. Toch maakt de GGD Hollands Midden zich in het bijzonder zorgen over de zorg- en verpleeghuizen. Het percentage positieve testen onder 71+’ers is deze week gestegen (van 19%) naar 27%. Van de zorgmedewerkers testte 16% positief.

Stijging verandert werk GGD
Door deze stijging verandert het werk van de GGD ingrijpend. Om de gevolgen zo klein mogelijk te houden, zet de GGD het team clusters helemaal in voor het indammen van besmettingen onder kwetsbaren. Omdat juist kwetsbaren een groter risico lopen op ernstige ziekte en overlijden.

Hoewel er door de stijging meer clusters van besmettingen zijn, betekent dit dat bedrijven, kinderopvang- en onderwijsinstellingen en andere organisaties niet meer door de GGD worden gebeld over een cluster. Een cluster bestaat uit drie of meer besmettingen verbonden aan één plaats en tijd.

Contact met zorg- en verpleeghuizen
Vanwege de stijging hebben alle zorg- en verpleeginstellingen in de regio een brief ontvangen. Gezien de situatie vraagt de GGD hen, in afwachting van landelijke adviezen, de bestaande adviezen streng op te volgen en extra maatregelen in te voeren. Voorbeelden van extra maatregelen zijn het opnieuw invoeren van het mondkapje en de 1,5 meter afstand.

Afschalen scholenteam
De zorgelijke situatie bij zorg- en verpleeghuizen betekent ook dat de GGD de medewerkers van het scholenteam tijdelijk inzet op andere werkzaamheden. De scholen zijn hierover geïnformeerd. Bij een besmetting neemt de GGD tijdelijk geen contact meer op met kinderopvang- en onderwijsinstellingen. Scholen zijn nu zelf verantwoordelijk om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. De instellingen hebben een beslisboom ontvangen om tot een goede afweging te komen. De GGD blijft wel bereikbaar voor vragen en voor overleg over maatregelen.

Testen zonder afspraak op nieuwe testlocatie in Lisse
Op 1 november opent een nieuw testlocatie in Lisse. Namelijk aan de Kanaalstraat 77a. Op deze locatie start de GGD met een proef: testen zonder afspraak. Als jij klachten hebt, kun je tussen 09.00-11.00 zonder afspraak langskomen voor een test. Je wordt getest met een reguliere PCR-test. De uitslag volgt binnen 48 uur. Voor een test op alle andere GGD-locaties, en in Lisse tussen 11.00-12.00, moet je nog wel een afspraak maken. Een afspraak maak je via www.coronatest.nl of 0800-1202.

Update 25-10-2021:

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?
In week 34 (23 tot en met 29 augustus 2021) overleden naar schatting bijna 2 900 mensen. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode. Meer info zien cijfers.

Consumentenvertrouwen daalt in oktober
De stemming onder consumenten is in oktober 2021 verslechterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -10, tegen -5 in september 2021. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde met -10 lag het consumentenvertrouwen in oktober onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Update 18-10-2021:

Restklachten na 7 dagen isolatie?
Als je corona hebt, ga je 7 dagen in isolatie. Je gaat weer naar buiten als je klachten weg zijn. Maar wat als je nog steeds een hoestje hebt? Wanneer ben je echt klachtenvrij? Het callcenter wordt veel gebeld door mensen die vragen hebben over restklachten. Sommige mensen houden een hoestje. Of je reuk en smaak is nog steeds niet terug. Moet je dan al die tijd binnen blijven?

Eigenlijk is daar geen eenduidig antwoord op te geven. Daarom adviseren wij om altijd even met ons callcenter te bellen. Zo voorkom je dat je te lang in isolatie blijft, of juist weer te snel op pad gaat. Het callcenter is bereikbaar via: 085 - 078 28 78 (09:00-17:00 uur).

Sneltesten onderwijs en kinderopvang
Personeel van het onderwijs en de kinderopvang wordt met voorrang getest. Zij hebben geen afspraak nodig, maar kunnen gewoon binnenlopen. Zij krijgen een sneltest. Hierdoor weten zij binnen 15 minuten of zij die dag aan het werk kunnen.

Werk jij in het onderwijs of de kinderopvang? Dan kun je naar de volgende locaties: Gouda, tussen 07:15 en 8:00 uur; Leiden: tussen 7.30 uur en 8.30 uur of in Alphen a/d Rijn: tussen 07.30-08.30.

Update 11-10-2021:

In september opnieuw oversterfte.
In september overleden wekelijks meer mensen dan verwacht. Er was oversterfte in vier van de vijf weken van september. In week 39 (27 september tot en met 3 oktober 2021) overleden naar schatting 3079 mensen. Dat zijn er ongeveer 300 meer dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Dit nieuwsbericht beschrijft de sterfte in de afgelopen vijf weken, week 35 tot en met 39 (30 augustus tot en met 3 oktober 2021). In deze periode lag de sterfte boven de verwachte sterfte en was er oversterfte in vier van de vijf weken. In augustus lag de sterfte ook boven de verwachte sterfte en was er in twee van de vier weken oversterfte.

De schatting voor de laatste week van september (week 39) ligt ongeveer 300 sterfgevallen boven de verwachting en buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus oversterfte). Het RIVM registreerde 20 overleden COVID-19-patiënten in week 39 (stand 5 oktober).

De gevolgen van corona op ons gedrag

Eén op de drie geeft aan dat de corona maatregelen een negatieve invloed hebben gehad. Dat blijkt uit de 15e ronde van het corona gedragsonderzoek dat het RIVM en de GGD uitvoeren. Een op de drie geeft aan dat er ook een positieve invloed is geweest. Bijvoorbeeld betere relaties met vrienden en familie. Maar ook betere prestaties op school of het werk.

Focus
Sinds februari zijn minder deelnemers ernstig eenzaam of mentaal ongezond. Verder geven deelnemers ook aan meer mensen in het echt te ontmoeten. Dat is vergelijkbaar met het onderzoek van augustus.

Bijna een op de vijf deelnemers heeft extra hulp nodig gehad tijdens de coronaperiode. Meestal omdat ze niet lekker in hun vel zaten of omdat ze lichamelijke klachten kregen. Twee derde van hen heeft deze hulp ook gevonden. Voor een van de vijf was de hulp niet voldoende. Een op de elf heeft de hulp die nodig was niet gevonden.

Het gedragsonderzoek is van 8 tot 12 september voor de 15e keer uitgevoerd. De regionale resultaten zijn te vinden op het dashboard van de GGD Hollands Midden. De landelijke resultaten zijn te vinden bij het RIVM.

Testen voor je reis
Sinds 1 oktober 2021 kun jij je niet meer gratis laten testen via ‘Testen voor je reis’. De overheid heeft in de maanden juli t/m september gratis coronatesten aangeboden via testenvoorjereis.nl. Begin juni was nog niet iedereen aan de beurt voor vaccinatie. Door de gratis test hadden die mensen geen financiële nadelen als ze op vakantie wilden.

Wil je nu op reis naar een land dat een coronabewijs vraagt? Dan heb je een testbewijs nodig als je niet gevaccineerd bent of geen herstelbewijs hebt. Het maakt niet uit of je reisbestemming binnen of buiten Europa ligt. Je kan je laten testen op een commerciële testlocatie. Een overzicht van locaties vind je op de website van Testen voor Toegang. De kosten betaal je zelf.

Het is niet mogelijk om je te laten testen door de GGD. De GGD test namelijk alleen bij klachten.

Update 04-10-2021:

Voorlopig één testbus in Hollands Midden. (GGD-HM)
Er komt voorlopig één testbus in Hollands Midden. Het aantal testen bij de GGD Hollands Midden neemt hard af. Daarom is het niet langer nodig om met meerdere testbussen te rijden. Lees meer.

10 duizend coronadoden tijdens eerste golf van de pandemie. (CBS)
In de eerste zes maanden van 2020 overleden ruim 86 duizend inwoners van Nederland. Dat is bijna 9 duizend meer dan in het eerste halfjaar van 2019 en ruim 5 duizend meer dan in dezelfde periode in 2018. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland. Vanaf maart tot en met juni 2020 stierven 7.797 mensen bij wie COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, was vastgesteld door de behandelend arts.

Van nog eens 2.270 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat de doodsoorzaak vermoedelijke COVID-19 was. In totaal stierven dus 10 067 mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was. Van alle coronadoden ontving 60 procent zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en was 53 procent man.

Update 27-09-2021:

GGD-HM Test- en vaccinatielocaties samen onder één dak
De GGD Hollands Midden gaat een aantal test- en vaccinatielocaties samenvoegen. Door het samenbrengen van de locaties onder één dak ontstaat er een versterking, en de GGD kan slimmer en goedkoper werken. Lees meer.

Update 20-09-2021:

De CoronaCheck-app
Afgelopen week kondigde het kabinet aan dat je vanaf 25 september een een QR-code nodig hebt om toegang te krijgen tot Nederlandse horeca, cultuur en evenementenbranche. Hoe zit het precies met die QR-code? Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Focus
Goed om alvast te vertellen dat de CoronaCheck-app van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is. Op www.coronacheck.nl vind je alle informatie over de app.

Omdat de app niet van de GGD is, kunnen wij je bij problemen meestal niet verder helpen. Natuurlijk denken wij wel graag met je mee. Daarom hieronder de meest gestelde vragen die op dit moment bij ons callcenter binnenkomen:

Kan ik ook een papieren QR-code krijgen?
Ja dat kan! In sommige gevallen wil je liever een papieren QR-code uitprinten. Bijvoorbeeld als je geen smartphone hebt. Of als je een QR-code wilt maken voor je kinderen. Ga naar www.coronacheck.nl/print en volg de stappen. Je kunt de QR-code zelf uitprinten.

Heb je geen computer en/of printer? Bel dan met de helpdesk van de CoronaCheck-app via 0800-1421. Dan sturen zij je QR-code per post toe. Houd er rekening mee dat dit 5 dagen kan duren.

Ben jij volledig gevaccineerd en vraag je een papieren QR-code aan? Weet dan dat de papieren versie een jaar geldig is. Deze moet daarna opnieuw aangemaakt worden. Als je een QR-code krijgt voor een negatieve test, is de geldigheidsduur afhankelijk van het type test.

Ik ben wel gevaccineerd maar ik krijg geen QR-code
Vermoedelijk kloppen je gegevens in het systeem niet. Neem dan contact op met de zorgverlener die je heeft gevaccineerd. Ben je bij de GGD gevaccineerd dan kun je bellen met onze backoffice op 0800-5090 om de gegevens te laten corrigeren.

Ben je gevaccineerd door je huisarts, ziekenhuis of zorginstelling? Neem dan contact met hen op. Zij kunnen een coronabewijs voor je maken met de juiste gegevens.

Duurt dat voor jou te lang? Dan kun je altijd gratis een testafspraak boeken zodat je een testbewijs kan maken. Bijvoorbeeld als je binnen een paar dagen op reis gaat of een evenement wilt bezoeken. Voor reizen binnen Europa: Testen voor je reis. Om toegang te krijgen tot een evenement: Testen voor Toegang.

Ik ben een keer gevaccineerd omdat ik corona heb gehad, maar ik krijg geen QR-code
CoronaCheck haalt de positieve testuitslagen op bij de GGD. In het GGD systeem zijn op dit moment alleen testuitslagen beschikbaar van testen die door de GGD zelf zijn afgenomen. Als je wel door de GGD getest bent kan je alleen een herstelbewijs krijgen als je met een PCR-test getest bent.

Ben jij getest bij de huisarts, in het ziekenhuis of een andere zorginstelling en ben jij één keer gevaccineerd? Dan kun je een QR-code ophalen. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de helpdesk van de CoronaCheck-app via 0800-1421.

Ik ben getest maar ik krijg geen herstelbewijs.
Ben jij alleen getest (en dus niet gevaccineerd), dan krijg je alleen een herstelbewijs als je bij de GGD getest bent.

Ben jij bij een andere aanbieder getest zoals het ziekenhuis of een commerciële teststraat? Dan is het helaas niet mogelijk om een herstelbewijs in de vorm van een QR-code op te halen. Er wordt aan gewerkt dit wel mogelijk te maken. Binnen enkele weken worden ook de (positieve) testuitslagen opgenomen van testen die door andere testaanbieders zijn afgenomen.

Als je toch een QR-code wilt, kun je ervoor kiezen je te laten testen via Testen voor Toegang. Een andere mogelijkheid is om een tweede vaccinatie te halen. Je kunt daarvoor zonder afspraak terecht op al onze vaccinatielocaties en prikbussen.

Ben jij wel getest bij de GGD, maar zegt CoronaCheck dat er geen bewijs gemaakt kan worden? Het kan zijn dat jouw testuitslag meer dan 180 dagen oud is. Dan is het niet meer mogelijk om een herstelbewijs te maken. Ben je korter dan 180 dagen geleden getest bij de GGD? Dan kan het zijn dat er een fout zit in de testgegevens. Bel dan met de backoffice op 0800-5090 om de gegevens te laten corrigeren.

Ik heb technische problemen met de app
Voor alle technische problemen kun je contact opnemen met de helpdesk van de CoronaCheck-app via 0800-1421 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik heb geen Burgerservicenummer (BSN)
Helaas is het nog niet mogelijk een vaccinatiebewijs te maken wanneer je geen BSN-nummer hebt. Er wordt hard gewerkt om dat wel mogelijk te maken.

Ben je gevaccineerd door een zorginstelling of uw huisarts? Vraag aan uw zorgverlener om een vaccinatiebewijs voor je printen.

Update 13-09-2021:

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?
In week 34 (23 tot en met 29 augustus 2021) overleden naar schatting bijna 2 900 mensen. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode.

In augustus opnieuw oversterfte.
In augustus overleden wekelijks meer mensen dan verwacht, vooral in de eerste en laatste week. Die weken was er oversterfte. In week 34 (23 tot en met 29 augustus) overleden naar schatting bijna 2 900 mensen. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?
In de eerste 34 weken van 2021 zijn 1.179 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 1143 minder dan in dezelfde periode van 2020.


Update 06-09-2021:


Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?
In week 34 (23 tot en met 29 augustus 2021) overleden naar schatting bijna 2.900 mensen. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode.

Zijn er meer faillissementen?
In week 34 van 2021 zijn 26 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 8 meer dan in week 33. In de eerste 34 weken van 2021 zijn 1.179 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 1143 minder dan in dezelfde periode van 2020.

GGD Hollands Midden ondersteunt onderwijs- en kinderopvangorganisaties
Een speciaal team van de GGD Hollands Midden ondersteunt al langere tijd onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Zo nu ook bij het veilig opstarten na de vakantie. De maatregelen zijn veranderd en daar helpt de GGD hen wegwijs in te worden.

We geven voorlichting en zijn telefonisch bereikbaar voor vragen. Bij een besmetting zijn we er snel bij om adviezen te geven en om zo de verspreiding tegen te gaan. Zo dragen we ons steentje bij aan het continueren van het onderwijs.

Laat je gratis testen voor je op reis gaat
Je kan je laten testen voordat je op vakantie gaat door een afspraak te maken op www.testenvoorjereis.nl. Reizigers kunnen zich gratis laten testen tot eind september. Tot 1 september kon dat ook bij de GGD. Vanaf 1 september niet meer.

Er is landelijk meer dan genoeg testcapaciteit beschikbaar bij andere aanbieders van coronatesten. De GGD kan zich dan weer meer richten op het testen van mensen die klachten hebben of in contact zijn geweest met een besmettelijk persoon.

Zelftesten voorkomen verdere verspreiding van het coronavirus
Een zelftest doe je voor de zekerheid, om te testen of je corona hebt. Je doet een zelftest thuis, voordat je naar een plek gaat waar veel mensen bij elkaar komen. Bij een positieve zelftest moet je je altijd opnieuw laten testen bij de GGD met een PCR-test. Een zelftest doe je alleen als je geen klachten hebt.

Heb je wel klachten zoals koorts, benauwdheid, verkoudheid en smaak- of reukverlies, of was je in de buurt van iemand met corona? Laat je dan meteen testen bij de GGD met een PCR-test. Dat geldt ook voor mensen die in thuisquarantaine zitten en zich op dag 5 willen laten testen. Of voor mensen die terugkomen van vakantie uit een (hoog)risicogebied.

In de maand augustus hebben 8 miljoen huishoudens een brief thuisgestuurd gekregen waarmee je kosteloos twee zelftesten kunt bestellen, zodat je kan kennismaken met zelftesten. Bestel en gebruik de testen.

Door zelftesten voorkomen we verspreiding van het virus. Zo bleek uit de landelijke cijfers van half augustus dat de helft van de mensen met een positieve testuitslag bij de GGD zich vooraf thuis getest hadden met een zelftest.

Update 30-08-2021:

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?
In week 33 (16 tot en met 22 augustus 2021) overleden naar schatting 2 866 mensen. Dat is iets meer dan verwacht voor deze periode, en bijna 90 meer dan in de week ervoor (2 778).

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?
In de eerste 33 weken van 2021 zijn 1.153 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 1136 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Flexibiliteit in op- en afschalen van testen: mobiele testbussen.

Doordat meer mensen zich hebben laten vaccineren is de vraag naar testen de laatste tijd sterk afgenomen. Vanaf zondag 29 augustus sluiten we dan ook de testlocatie in Katwijk. De testlocaties in Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn blijven geopend.

Tegelijkertijd houdt de GGD HM rekening met een mogelijke stijging van het aantal besmettingen en dus de behoefte aan testcapaciteit. Die stijging kan veroorzaakt worden door terugkerende vakantiegangers uit het buitenland. Reizigers wordt namelijk geadviseerd zich te laten testen. Daarnaast kan de start van het nieuwe schooljaar zorgen voor meer besmettingen en daarmee de vraag naar meer risicogericht testen.

Om snel en flexibel op allerlei plekken uitbraken van besmettingshaarden te kunnen opsporen gaat de GGD HM vanaf september werken met mobiele testbussen. Deze worden ook ingezet om te testen waar een mogelijke stijging van het aantal besmettingen te verwachten is. Zonder afspraak daar testen waar het nodig is.

Resultaten nieuw gedragsonderzoek: recente opleving van het virus zorgt voor meer draagvlak voor maatregelen.
Tijdens de vorige meting waren er minder mensen voorstander van het vasthouden aan de basismaatregelen. In deze laatste meting, van begin augustus, zien we dat het draagvlak onder deelnemers deze ronde gelijk gebleven of zelfs weer is gestegen. Het vermijden van drukke plekken, 1,5 meter afstand houden, het thuiswerken en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer krijgt van de deelnemers weer meer steun. Waarschijnlijk heeft dit alles te maken met de recente opleving van het virus, de deelnemers voelen weer meer dreiging van het virus.

In deze meting is voor het eerst aan de deelnemers gevraagd of zij hun huis voldoende luchten: vrijwel iedereen heeft een raam open of ventileert het huis als ze thuis zijn en vier van de vijf deelnemers heeft een raam/ventilatie open tijdens bezoek.

Deze resultaten komen uit de 14e meting van het gedragsonderzoek corona. Bekijk het dashboard op www.eengezonderhollandsmidden.nl met daarin meer resultaten, zoals het vaccineren van kinderen, het bezoeken van kwetsbaren en het testgedrag van de deelnemers.

Update 23-08-2021:

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?
In de eerste 32 weken van 2021 zijn 1.134 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 1094 minder dan in dezelfde periode van 2020. In week 32 van 2021 zijn 38 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 16 meer dan in week 31.

Terug van vakantie? Doe een zelftest!
Iedereen die uit het buitenland naar Nederland (terug)komt krijgt het advies zich na aankomst te testen op corona. Ook als je volledig gevaccineerd bent. Welke test je gebruikt hangt af van het land waar je vandaan reist. Meer informatie daarover lees je op de website van de Rijksoverheid. Ga bij coronaklachten zoals hoesten of verkoudheid altijd in quarantaine. En maak een testafspraak bij de GGD.

1 op de 8 sterfgevallen in 2020 door COVID-19
In 2020 overleden 168 678 inwoners van Nederland, van wie ruim 20 duizend aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Dat komt neer op ongeveer 12 procent van alle sterfgevallen. Aan kanker en andere nieuwvormingen overleden 47 duizend mensen (bijna 28 procent), en aan hart- en vaatziekten stierven 37 duizend mensen (bijna 22 procent). Dit meldt het CBS op basis van de voorlopige cijfers over doodsoorzaken in 2020.

Het aantal overledenen was in 2020 16,8 duizend hoger dan in 2019, toen 151 885 mensen overleden. Tot 2019 nam in alle leeftijdsgroepen de gestandaardiseerde sterfte jaarlijks af. In dit cijfer wordt rekening gehouden met de samenstelling van de bevolking. In 2020 nam de sterfte in alle leeftijdsgroepen toe, het meest bij ouderen, vooral als gevolg van het nieuwe coronavirus.

De sterfte aan andere doodsoorzaken nam tegelijkertijd af. De cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen van een arts, die het CBS ontvangt van de gemeente waar iemand is overleden. Dit nieuwsbericht is gebaseerd op het uitgebreidere artikel Doodsoorzaken 2000-2020, verschuivingen in de meestvoorkomende groepen doodsoorzaken tijdens de corona-epidemie, in de reeks Statistische Trends.

Update 16-08-2021:

Testen na je reis
Als je terugkomt uit het buitenland is het advies je te laten testen. Ook als je volledig gevaccineerd bent. Welke test je gebruikt hangt af van het land waar je vandaan reist. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie hierover.

Als je uit een land met een gele of oranje kleurcode komt en je geen vaccinatie- of herstelbewijs hebt, test je op dag 2 en dag 5 na aankomst met een zelftest of bij de GGD. Voor een test bij de GGD maak je een gratis testafspraak via www.coronatest.nl.

Update 09-08-2021:

In juli overleden wekelijks iets meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht.
In juli overleden wekelijks net iets meer mensen dan verwacht, vooral in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar. In week 30 (26 juli tot en met 1 augustus) overleden naar schatting 2 900 mensen. Dat zijn er ruim 150 meer dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Dit nieuwsbericht beschrijft de sterfte in de afgelopen vier weken, week 27 tot en met 30 (5 juli tot en met 1 augustus). Per week waren er in juli weinig fluctuaties in het aantal overledenen, en lag de sterfte net iets boven de verwachte sterfte. Een maand eerder was er nog een week met oversterfte (week 22, de eerste week van juni), en een week waarin de sterfte lager was dan verwacht (week 25, vanaf 21 juni).

De schatting voor de laatste week van juli (week 30) ligt ruim 150 sterfgevallen boven de verwachting en binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus geen oversterfte). Het RIVM registreerde 22 overleden COVID-19-patiënten in week 30 (stand 3 augustus).

Update 02-08-2021:

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?
In week 29 (19 tot en met 25 juli 2021) overleden naar schatting 2.791 mensen. Dat is iets meer dan verwacht voor deze periode, en ruim 40 minder dan in de week ervoor (2.833).

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2021 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Het groeicijfer is neerwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 18 mei, kwam de krimp uit op 0,5 procent.

Het economisch beeld is niet veranderd: de krimp van het bbp in het eerste kwartaal van 2021 is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie door huishoudens. De stijging van de investeringen en het handelssaldo dempten de krimp. Lees meer.

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar? 
In de eerste 29 weken van 2021 zijn 1.052 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 1.040 minder dan in dezelfde periode van 2020. Lees meer.

Update 26-07-2021:

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?
In week 28 (12 tot en met 18 juli 2021) overleden naar schatting 2.873 mensen. Dat is iets meer dan verwacht voor deze periode, en bijna 90 meer dan in de week ervoor (2.788).

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2021 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Het groeicijfer is neerwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 18 mei, kwam de krimp uit op 0,5 procent.

Het economisch beeld is niet veranderd: de krimp van het bbp in het eerste kwartaal van 2021 is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie door huishoudens. De stijging van de investeringen en het handelssaldo dempten de krimp. Lees meer.

Update 19-07-2021:

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?
In week 27 (5 tot en met 11 juli 2021) overleden naar schatting 2 839 mensen. Dat is iets meer dan verwacht voor deze periode, en bijna 90 meer dan in de week ervoor (2 753).

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2021 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Het groeicijfer is neerwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 18 mei, kwam de krimp uit op 0,5 procent.

Het economisch beeld is niet veranderd: de krimp van het bbp in het eerste kwartaal van 2021 is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie door huishoudens. De stijging van de investeringen en het handelssaldo dempten de krimp.
Lees meer

Update 12-07-2021:

In tweede golf overleden bijna 11 duizend meer mensen dan verwacht.
Tussen half september 2020, het begin van de tweede coronagolf, en eind juni 2021 zijn bijna 11 duizend mensen (9 procent) meer overleden dan verwacht. Vooral in de eerste maanden was de sterfte hoger dan gebruikelijk.

In de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar was de sterfte het meest verhoogd, en in totaal bij mannen meer dan bij vrouwen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In de sterftecijfers zijn vier fasen in de tweede golf van de corona-epidemie te onderscheiden. In de eerste en tweede fase was er in meerdere weken oversterfte, waarbij de sterfte buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties uitkwam.

In de derde fase lag de sterfte enkele weken onder verwacht (maar binnen het interval, dus er was geen ondersterfte). In de laatste fase (tot en met week 24) was de sterfte hoger dan verwacht (maar binnen het interval), met in een enkele week oversterfte. In week 25 was de sterfte lager dan verwacht, in de week daarna weer als verwacht.

Update 05-07-2021:

Ondersterfte in week 25
In week 25 (21 tot en met 27 juni 2021) overleden naar schatting 2 550 mensen. Dat zijn er duidelijk minder dan verwacht voor deze periode: er was ondersterfte. Er overleden ongeveer 200 minder mensen dan verwacht, en bijna 300 minder dan in de week ervoor (2 829). In alle leeftijdsgroepen was de sterfte lager dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van half september (week 39) tot en met half februari (week 6) was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot half januari (week 3) was er oversterfte. In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode. In de laatste week van april (week 17) was er kort sprake van oversterfte, maar daarna nam de sterfte verder af.

In de eerste week van juni (week 22) was er opnieuw oversterfte, de twee weken erna niet (week 23 en 24). De schatting in week 25 ligt ongeveer 200 sterfgevallen onder de verwachting en buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus ondersterfte). Het RIVM registreerde 8 overleden COVID-19-patiënten in week 25 (stand 29 juni).


Update 28-06-2021:

Sterfte in week 24 ongeveer gelijk gebleven.
In week 24 (14 tot en met 20 juni 2021) overleden naar schatting iets meer dan 2 850 mensen. Dat zijn bijna 100 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en ongeveer evenveel als in de week ervoor (2 838). In de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar was net als de twee weken ervoor oversterfte. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van half september (week 39) tot en met half februari (week 6) was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot half januari (week 3) was er oversterfte. In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode. In de laatste week van april (week 17) was er kort sprake van oversterfte, maar daarna nam de sterfte verder af.

In de eerste week van juni (week 22) was er opnieuw oversterfte, in week 23 niet. De schatting in week 24 ligt bijna 100 sterfgevallen boven de verwachting en binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus geen oversterfte). Het RIVM registreerde 8 overleden COVID-19-patiënten in week 24 (stand 22 juni).

Zijn er meer faillissementen?
In week 24 van 2021 zijn 29 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 5 minder dan in week 23. In de eerste 24 weken van 2021 zijn 888 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 901 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Coronavragen over uw vakantie?
Raadpleeg de website van de Rijksoverheid of neem contact op met het regionale corona callcenter via 085-0782878 (7 dagen per week van 09:00 – 17:00). Je kunt ons ook een e-mail sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gaat u op vakantie? Download dan ook de Reisapp. Zo blijft u op de hoogte van de maatregelen in uw vakantieland en leest u wat u moet doen.

Tot 1 juli bepaalt elk land zelf of en op welke voorwaarden zij reizigers toelaat. Meestal moet u een recente negatieve testuitslag van een COVID-test overhandigen en na aankomst op uw bestemming zeven dagen in quarantaine gaan. Op https://www.nederlandwereldwijd.nl leest u welke regels er gelden voor het land van uw bestemming.

Mondkapjesplicht blijft op test- en vaccinatielocaties
Vanaf zaterdag 26 juni vervalt de mondkapjesplicht in Nederland grotendeels. Waar de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Ook op onze vaccinatielocaties en teststraten blijft het noodzakelijk dat bezoekers en medewerkers een mondkapje dragen.

Op vaccinatielocaties komen mensen die logischerwijs nog niet volledig gevaccineerd zijn. Dat vraagt extra aandacht om eventuele besmettingen zoveel als mogelijk te beperken door het mondkapje op deze locaties te gebruiken. Op de testlocaties komen mensen met corona gerelateerde klachten dus daar ligt het ook voor de hand dat een mondkapje verplicht blijft.

Update 21-06-2021:

Sterfte in week 23 gedaald.
In week 23 (7 tot en met 13 juni 2021) overleden naar schatting iets meer dan 2 800 mensen. Dat zijn ongeveer 50 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en bijna 200 minder dan in de week ervoor (2 990). In de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar was net als de week ervoor oversterfte. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van half september (week 39) tot en met half februari (week 6) was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot half januari (week 3) was er oversterfte. In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode. In de laatste week van april (week 17) was er kort sprake van oversterfte, maar daarna nam de sterfte verder af.

In de eerste week van juni (week 22) was er opnieuw oversterfte. De schatting in week 23 ligt ongeveer 50 sterfgevallen boven de verwachting en binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus geen oversterfte). Het RIVM registreerde 17 overleden COVID-19-patiënten in week 23 (stand 15 juni).

Zijn er meer faillissementen?
Het CBS brengt tijdens de coronacrisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. Doorgaans zullen de cijfers op donderdag 00.00 uur gepubliceerd worden.

In week 23 van 2021 zijn 34 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is er 1 meer dan in week 22. In de eerste 23 weken van 2021 zijn 859 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 870 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Economie krimpt met 0,5 procent in eerste kwartaal 2021.
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2021 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder.

De krimp van de economie is vooral veroorzaakt door een daling van de consumptie door huishoudens en overheid. De stijging van de investeringen en het handelssaldo dempten de krimp. In het eerste kwartaal van 2021 lag het bbp nog 3,4 procent onder het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie.

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 3,5 procent minder besteed dan in het vierde kwartaal van 2020. Verder daalde de overheidsconsumptie met 1,5 procent. De investeringen stegen met 3,7 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 1,6 en 1,3 procent toe.

Vooral de bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg en de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten hadden een groot aandeel in de daling van het bbp kwartaal op kwartaal. De bouw, de zakelijke dienstverlening en de industrie droegen daarentegen positief bij aan de economische ontwikkeling.

Update 14-06-2021:

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?
In week 22 (31 mei tot en met 6 juni 2021) overleden naar schatting bijna 3 000 mensen. Dat zijn ongeveer 200 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en ruim 200 meer dan in de week ervoor (2 777). Op basis van de schatting nam de sterfte in week 22 toe in alle leeftijdsgroepen. Er overleden vooral meer ouderen. Wilt u weten hoeveel personen overleden zijn aan het coronavirus (COVID-19)? Kijk dan op de website van het RIVM. Lees meer

Vragen over corona, testen, vaccinatie en/of i.c.m. vakantie?
Raadpleeg de website van de Rijksoverheid of neem contact op met het regionale corona callcenter via 085-0782878 (7 dagen per week van 08:00 – 17:00). Je kunt ons ook een e-mail sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gaat u op vakantie? Download dan ook de Reisapp. Zo blijft u op de hoogte van de maatregelen in uw vakantieland en leest u wat u moet doen.

Update 07-06-2021:


Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?
In week 21 (24 tot en met 30 mei 2021) overleden naar schatting iets meer dan 2.700 mensen. Dat zijn ongeveer 50 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode, en ongeveer 250 minder dan in de week ervoor (2 959). Er overleden, net als in week 20, vooral minder mensen jonger dan 80 jaar. Wilt u weten hoeveel personen overleden zijn aan het coronavirus (COVID-19)? Kijk dan op de website van het RIVM.

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?
In de eerste 21 weken van 2021 zijn 790 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 788 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Update 31-05-2021:

In welke provincie overleden tijdens de tweede coronagolf meer mensen dan verwacht?
In de eerste negen weken van de tweede coronagolf in Nederland (week 39 tot en met week 47 van 2020) was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken was de relatieve oversterfte het hoogst in Zuid-Holland (26 procent), gevolgd door Overijssel (20 procent). In Limburg is de oversterfte tijdens de tweede golf daarentegen laag (5 procent).

Als enige provincie is in Drenthe de oversterfte in de eerste negen weken van de tweede golf hoger dan in de eerste golf (week 11 tot en met week 19 van 2020). Groningen heeft in beide golven geen oversterfte gehad en Zeeland (nog) niet in de tweede golf. Lees meer.

Zijn er meer faillissementen?
Het CBS brengt tijdens de coronacrisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. Doorgaans zullen de cijfers op donderdag 00.00 uur gepubliceerd worden.

In week 20 van 2021 zijn 34 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 9 meer dan in week 19. In de eerste 20 weken van 2021 zijn 748 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 745 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Update 24-05-2021:

Sterfte in week 19 licht gedaald

In week 19 (10 tot en met 16 mei 2021) overleden naar schatting 2 950 mensen. Dat zijn ongeveer 100 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en iets minder sterfgevallen dan in de week ervoor (2 974). Er overleden vooral meer mensen jonger dan 80 jaar. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers is lager dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot aan week 3 was er oversterfte. In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode. De schatting in week 19 ligt ongeveer 100 sterfgevallen boven de verwachting en binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus geen oversterfte). Het RIVM registreerde 69 overleden COVID-19-patiënten in week 19 (stand 18 mei).

Aantal faillissementen.
In week 19 zijn 18 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) en 7 eenmanszaken failliet verklaard. In de eerste 19 weken van 2021 zijn 714 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 687 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Update 17-05-2021:

GGD geeft geen non-COVID verklaringen af

Het callcenter van de GGD Hollands Midden wordt veel gebeld over non-COVID verklaringen. Mensen willen op vakantie en willen een negatief testbewijs. De GGD geeft geen testbewijzen of non-COVID verklaringen af.

De GGD voert testen uit in het belang van de publieke gezondheid. Dit doen we om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, wat belangrijk is voor iedereen. En dus niet om ervoor te zorgen dat mensen op vakantie kunnen.

Mensen die getest worden in onze teststraten ontvangen geen verklaring dat zij COVID-vrij zijn. Ook geven wij geen testuitslag 'zwart-op-wit' af. Een negatieve testuitslag zegt alleen maar dat u op het moment van testen niet besmet was met het coronavirus. Een dag later kan dat zomaar anders zijn.

Heeft u voor een reis een non-COVID verklaring nodig? Er zijn verschillende organisaties waar u terecht kunt. Zoek op internet op ‘covid19-vrijverklaring’ of ‘non-covidverklaring’. Hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Ook vliegmaatschappijen en reisorganisaties bieden meestal non-COVID verklaringen aan.

Sneltesten voor eindexamenkandidaten
Eindexamenleerlingen met (milde) coronagerelateerde klachten kunnen vanaf maandag 17 mei een sneltest doen op de GGD-testlocaties in Leiden of Gouda. De uitslag van de test volgt binnen 30 minuten na de testafname.

Leerlingen kunnen vanaf 08.00 uur bellen voor een testafspraak met 085-0782878. Op die manier hoopt de GGD Hollands Midden dat eindexamenleerlingen met klachten snel weten of ze corona hebben. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij nog diezelfde dag naar school om eindexamen te doen.

Sluiting op 15 mei van de Corona-snelteststraat Duin- en Bollenstreek op de Schulpweg.


Update 10-05-2021:

Sterfte in week 17 hoger dan verwacht. (bron CBS)
In week 17 (26 april tot en met 2 mei 2021) overleden naar schatting 3.150 mensen. Dat zijn ongeveer 250 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en iets meer sterfgevallen dan in de week ervoor (3.107). Er overleden vooral meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht, en ook bij mensen jonger dan 65 jaar was er oversterfte. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers is iets toegenomen en ongeveer gelijk aan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot aan week 3 was er oversterfte. In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode. De schatting in week 17 ligt ongeveer 250 sterfgevallen boven de verwachting en net buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus oversterfte). Het RIVM registreerde 111 overleden COVID-19-patiënten in week 17 (stand 4 mei).

Zijn er meer faillissementen?
Het CBS brengt tijdens de coronacrisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. In week 17 van 2021 zijn 14 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 27 minder dan in week 16. In de eerste 17 weken van 2021 zijn 639 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 624 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Update 03-05-2021:


Covid19 update Burgemeester Wendy Verkleij, klik hier.

Update 26-04-2021:

Sterfte in week 15

In week 15 (12 tot en met 18 april 2021) overleden naar schatting iets minder dan 3 200 mensen. Dat zijn bijna 200 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en iets meer sterfgevallen dan in de week ervoor (3.132). Er overleden vooral meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht, en ook bij mensen jonger dan 65 jaar was er oversterfte. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers lag opnieuw onder het verwachte niveau. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot aan week 3 was er oversterfte. In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode. De schatting in week 15 ligt bijna 200 sterfgevallen boven de verwachting, maar nog net binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (en is daarom geen oversterfte). Het RIVM registreerde 126 overleden COVID-19-patiënten in week 15 (stand 20 april).

Zijn er meer faillissementen?
In week 15 van 2021 zijn 36 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 17 minder dan in week 14. In de eerste 15 weken van 2021 zijn 582 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 504 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Update 19-04-2021:

Sterfte in week 14 hoger dan verwacht
In week 14 (5 tot en met 11 april 2021) overleden naar schatting 3.150 mensen. Dat zijn ongeveer 100 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode en ongeveer evenveel sterfgevallen als in de week ervoor (3 144). De sterfte bij Wlz-zorggebruikers lag onder het voor deze week verwachte niveau, in de overige bevolking overleden meer mensen dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. In week 13 was de sterfte weer ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte, de schatting in week 14 ligt er net boven. Het RIVM registreerde 112 overleden COVID-19-patiënten in week 14 (stand 13 april).

Gewijzigde sneltestlocatie gemeente Noordwijk voor medewerkers onderwijs en kinderopvang.
Op vrijdag 16 april opent de sneltestlocatie in Openbare Basisschool De Jutter (Alk 82) in Noordwijk haar deuren. Deze locatie gaat de sneltestlocatie in Noordwijkerhout vervangen. Vanaf dit moment kunnen alle scholen, kinderopvang- en gastouderorganisaties uit de gemeente Noordwijk op deze locatie terecht.

Eerder opende de GGD Hollands Midden al sneltestlocaties op scholen in de gemeenten Bodegraven- Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Teylingen en Waddinxveen. Op de locaties kunnen álle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang die werken in de betreffende gemeente zich laten testen.

Scholen en kinderopvanglocaties ontvangen bericht van de GGD Hollands Midden hoe hun medewerkers hiervan gebruik kunnen maken. De GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang de mogelijkheid te bieden om dichtbij, snel en betrouwbaar getest te kunnen worden op corona om zo verspreiding van het virus te voorkomen.

Hoe werkt het?
Medewerkers kunnen zich zonder afspraak en voor aanvang van de werkdag op deze locaties laten testen. Al vanaf 07.00 uur zijn zij welkom (tot 08.00 uur). Als zij in quarantaine zitten kunnen zij zich hier alleen op of na dag 5 laten testen. De GGD gebruikt een antigeensneltest, zodat de uitslag na 15 minuten bekend is. De locaties zijn coronaproof ingericht.

Ervaring met sneltesten
De GGD Hollands Midden heeft al langere tijd positieve ervaring met sneltesten. De mogelijkheid voor onderwijs- en de kinderopvangpersoneel om een sneltest te doen kan sinds januari op afspraak, op de reguliere GGD-testlocatie in Leiden. Hoewel personeel nog steeds op afspraak terecht kan in Leiden, bieden we de sneltest nu dichter bij de doelgroep aan én voor aanvang van de werkdag.

Waarom inzet van sneltesten?
Nu de scholen en kinderopvangcentra weer geopend zijn, staan onderwijs- en pedagogisch medewerkers regelmatig voor een dilemma. ‘Mijn klachten kunnen passen bij corona. Ik blijf thuis en laat mij testen, want ik wil geen risico nemen. Het gevolg is dat mijn klas geen leraar heeft vandaag en misschien ook morgen, want de uitslag heb ik niet meteen.’

Het doel is dan ook door middel van sneltesten direct duidelijkheid te geven en op die manier de verspreiding van het virus te voorkomen. Daarmee dragen we bij aan de continuïteit van het onderwijs en de kinderopvang en hopen we rust te brengen bij ouders en medewerkers.

Update 12-04-2021

3,9 duizend mensen overleden aan COVID-19 in december 2020.
In december 2020 stierven 3.904 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal coronadoden in 2020 komt daarmee volgens de voorlopige cijfers op 20.030. Van hen overleden 17.357 mensen aan vastgestelde COVID-19 en 2.673 aan vermoedelijke COVID-19.

Bijna 6 op de 10 van de in 2020 aan COVID-19 overledenen waren mensen die Wlz-zorg kregen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS op 7 april publiceerde.

17,6 miljard euro aan loonkosten en vaste lasten vergoed in 2020.
In 2020 hebben bedrijven in totaal 17,6 miljard euro ontvangen ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. De overheidsuitgaven stegen 13 procent in 2020 vergeleken met een jaar eerder, hiervan kwam 5 procentpunt voor rekening van deze twee typen coronasteunmaatregelen.

Het grootste bedrag aan loonkostenvergoeding ging naar de handel, en de grootste vergoeding voor vaste lasten ging naar horecabedrijven. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Update 05-04-2021

In week 12 naar schatting 3100 mensen overleden.
In week 12 (22 tot en met 28 maart 2021) overleden naar schatting 3100 mensen. Dat zijn ruim 100 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen meer dan in de week ervoor (3001). De sterfte bij Wlz-zorggebruikers en 80-plussers lag onder het voor deze week verwachte niveau, in de rest van de bevolking overleden ongeveer evenveel mensen als verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 12 is ook lager dan de verwachte sterfte voor deze periode.

Er is echter nog geen sprake geweest van ondersterfte, omdat de lagere sterfte nog wel binnen het verwachtingsinterval ligt (het lichtblauwe vlak in de figuur). Het RIVM registreerde 123 overleden COVID-19-patiënten in week 12 (stand 30 maart).

Zijn er meer faillissementen?
In week 12 van 2021 zijn 36 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 7 minder dan in week 11. In de eerste 12 weken van 2021 zijn 462 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 406 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Economische impact huidige lockdown lijkt vooralsnog kleiner.
Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 krompen consumptie door huishoudens, export van goederen en investeringen ongemeen hard. Na een versoepeling van de coronaregels in de zomer zijn de restricties in en buiten Nederland sinds medio oktober weer aangescherpt.

De consumptie zakte daarna opnieuw ver weg, maar de export van goederen en de investeringen ondervonden minder schade dan tijdens de eerste lockdown. Hierdoor lijkt de huidige lockdown vooralsnog minder impact op een deel van de economie te hebben dan die van vorig jaar. Dit meldt het CBS in het jaaroverzicht van de Nederlandse economie in 2020.

De economie kromp in 2020 met 3,7 procent. Van deze krimp was ongeveer drie kwart toe te schrijven aan de lagere consumptie door huishoudens. Consumptie door huishoudens, investeringen, overheidsconsumptie en handelssaldo tellen op tot het bbp.

In april 2020 kromp de consumptie door huishoudens met ruim 17 procent ongekend hard. Na een versoepeling in de zomer werden medio oktober de coronamaatregelen weer aangescherpt en zakte de consumptie opnieuw weg. In januari 2021 werd na april 2020 de grootste krimp ooit gemeten. Door het op 15 december sluiten van alle niet-essentiële winkels, krompen, naast de uitgaven aan bijvoorbeeld horeca, recreatie, sport en cultuur, nu ook de uitgaven aan duurzame goederen uitzonderlijk sterk.

Update 29-03-2021

In week 11 naar schatting 3.100 mensen overleden
In week 11 (15 tot en met 21 maart 2021) overleden naar schatting 3.100 mensen. Dat zijn ongeveer 200 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en ruim 100 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3.211). De sterfte bij Wlz-zorggebruikers en 80-plussers lag onder het voor deze week verwachte niveau. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 11 is ook lager dan de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 138 overleden COVID-19-patiënten in week 11 (stand 23 maart).

Zijn er meer faillissementen?
Het CBS brengt tijdens de coronacrisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. In week 11 van 2021 zijn 42 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 8 minder dan in week 10. In de eerste 11 weken van 2021 zijn 425 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 375 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Overheidstekort over 2020 uitgekomen op 34 miljard euro
De coronacrisis heeft een enorme bres geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Realiseerde de overheid over 2019 nog een overschot van ruim 14 miljard euro, over 2020 kwam de overheid 34 miljard euro tekort. Dit komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld nam in één jaar met 40 miljard euro toe, tot 435 miljard euro, oftewel 54,5 procent van het bbp. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën.

Het overheidssaldo en de overheidsschuld zijn de belangrijkste indicatoren voor de toestand van de overheidsfinanciën. De Europese normen hiervoor zijn een maximaal tekort van 3 procent en een maximale schuld van 60 procent van het bbp. Het tekort over 2020 is hoger dan de norm, terwijl de schuld onder de norm is gebleven. Door de uitzonderlijke omstandigheden heeft de Europese Commissie de Europese begrotingsregels echter tijdelijk opgeschort.

Update 22-03-2021

In week 10 ongeveer evenveel mensen overleden als verwacht.
In week 10 (8 tot en met 14 maart 2021) overleden naar schatting 3300 mensen. Dat zijn ongeveer evenveel sterfgevallen als verwacht voor deze periode en bijna 250 sterfgevallen meer dan in de week ervoor (3075). De sterfte onder WLz-zorggebruikers nam ook iets toe, maar bleef onder het verwachte niveau. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 van 2021 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in week 8 en 9 lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 10 is ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 136 overleden COVID-19-patiënten in week 10 (stand 16 maart).

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen.
Het CBS brengt tijdens de coronacrisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. In week 10 van 2021 zijn 50 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 17 meer dan in week 9. In de eerste 10 weken van 2021 zijn 382 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 342 minder dan in dezelfde periode van 2020.

Werkloosheidspercentage blijft in februari 3,6
In februari 2021 waren 340 duizend mensen werkloos, dat is net als in januari 3,6 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 13 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 16 duizend mensen met betaald werk bij. In februari bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,0 miljoen mensen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind februari 286 duizend lopende WW-uitkeringen.

In februari hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3 duizend per maand gedaald.

Update 15-03-2021


Daling in de sterfte zet door in week 9
In week 9 (1 tot en met 7 maart 2021) overleden naar schatting bijna 3100 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3175). Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder nam af. Ook onder Wlz-zorggebruikers daalde de sterfte verder. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in week 8 lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 9 zit bijna 300 sterfgevallen onder de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 171 overleden COVID-19-patiënten in week 9 (stand 9 maart).

Update 08-03-2021

Sterfte lager dan verwacht in week 8.
* In week 8 (22 tot en met 28 februari) overleden naar schatting ruim 3200 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 300 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3491). Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder en Wlz-zorggebruikers nam af. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. De schatting van de sterfte in week 8 zit ruim 200 sterfgevallen onder de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 205 overleden COVID-19-patiënten in week 8 (stand 2 maart).

* Wat zijn de mogelijkheden tijdens de lockdown voor u bij de lokale Noordwijkerhoutse ondernemers. (update 3 maart)

* RIVM
Vanaf 6 maart ontvangen de eerste 75 t/m 79-jarigen een uitnodiging voor een coronavaccinatie. In totaal gaat het om circa 812.000 mensen. Zij krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin en na ontvangst van de brief kunnen ze zelf een afspraak maken via de GGD.

Update 01-3-2021

Sterfte niet verder gedaald in week 7
* In week 7 (15 tot en met 21 februari) overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn ruim 150 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode en ongeveer 80 sterfgevallen meer dan in de week ervoor (3521 sterfgevallen). Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 6 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. De schatting van de sterfte in week 7 zit ruim 150 sterfgevallen boven de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 301 overleden COVID-19-patiënten in week 7 (stand 23 februari).

* Nieuwsupdate vaccinatielocaties o.a. in Noordwijkerhout en pilot sneltesten.
Klik hier.

Update 22-2-2021

* Sterfte verder gedaald, aantal sterfgevallen in week 6 op verwacht niveau. (bron CBS)
In week 6 (8 tot en met 14 februari 2021) overleden naar schatting 3400 mensen. Dat zijn ongeveer evenveel sterfgevallen als verwacht voor deze periode. In week 5 overleden 3619 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. De schatting van de sterfte in week 6 zit net onder de verwachte sterfte voor deze periode. Dit betekent niet dat er geen mensen meer overlijden aan COVID-19. Het RIVM registreerde 293 overleden COVID-19-patiënten in week 6 (stand 16 februari).

* Vertrouwen consument gelijk gebleven in februari. (bron CBS)
De stemming onder consumenten is in februari 2021 niet veranderd in vergelijking met een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam net als in januari 2021 uit op -19. Met -19 lag het consumentenvertrouwen in februari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Update 15-2-2021

* Bijna helft van de bedrijven gebruikt coronasteunmaatregel
In 2020 maakte 48 procent van de bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van een coronasteunmaatregel. Het merendeel had een steunmaatregel ter compensatie voor loonkosten, tegemoetkoming voor vaste lasten of uitstel van belastingbetaling. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers tot en met 31 december 2020 over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ter ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis heeft de overheid financiële steunmaatregelen ingevoerd. Tot en met 31 december 2020 maakten bijna 198 duizend bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van een van de zestien regelingen. Het meest werd gebruikgemaakt van de NOW-regeling (28 procent), vervolgens van de TOGS/TVL-regeling (24 procent) en tot slot van uitstel van belastingbetaling (22 procent). Een deel van de bedrijven gebruikte een combinatie van deze regelingen.

Ruim drie kwart van de bedrijven in Nederland heeft 1 werkzame persoon. Van deze bedrijven maakte 25 procent gebruik van de onderzochte steunmaatregelen. Speciaal voor deze bedrijven is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Over deze regeling zijn geen recentere cijfers dan mei 2020 beschikbaar. Vandaar dat bedrijven met 1 werkzame persoon verder buiten beschouwing worden gelaten in dit nieuwsbericht.

* Sterfte verder gedaald in week 5.
In week 5 (1 tot en met 7 februari 2021) overleden naar schatting 3 600 mensen. Dat zijn 150 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 4 overleden 3 678 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 5 van 2021 ruim 71 duizend mensen, 9,7 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. De schatting van de sterfte in week 5 zit net boven de verwachte sterfte in deze periode.

* Ministerie van VWS
Corona heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van alle Nederlanders. Dit geldt in grotere mate voor jongeren én voor mensen die kwetsbaar zijn. Daarom investeren we € 200 miljoen voor welzijn en leefstijl in coronatijd. Lees meer.

Update 08-2-2021

Bijna 13 duizend coronadoden tot 1 november 2020 (bron CBS)
Vanaf maart tot en met oktober 2020 stierven 12 872 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. 10 372 mensen overleden aan vastgestelde COVID-19 en 2 500 aan vermoedelijke COVID-19. Van alle coronadoden ontving bijna 60 procent zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS vandaag publiceert.

Sterfte iets gedaald in week 4.
In week 4 (25 tot en met 31 januari 2021) overleden naar schatting 3 750 mensen. Dat zijn ruim 300 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 3 overleden 3 823 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 4 van 2021 bijna 68 duizend mensen, 9,6 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. De schatting van de sterfte in week 4 zit net binnen het interval van de verwachte sterfte.

Raadsbrief college van B&W 4-2-2021. Klik hier.

Update 01-2-2021


Sterfte blijft verhoogd met 3.800 overledenen in week 3.

In week 3 (18 tot en met 24 januari 2021) overleden naar schatting 3 800 mensen. Dat zijn 450 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 2 overleden 3 810 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 3 van 2021 bijna 64 duizend mensen, 9,3 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. Dit is inmiddels meer dan de oversterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie.

In week 3 (18 tot en met 24 januari 2021) overleden naar schatting 3 800 mensen. Dat zijn 450 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 2 overleden 3 810 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 3 van 2021 bijna 64 duizend mensen, 9,3 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. Dit is inmiddels meer dan de oversterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. 

Bijna 169 duizend mensen overleden in 2020, 10 procent meer dan verwacht
In 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. Vooral in het zuidoosten van Nederland stierven meer mensen dan verwacht. Er overleden relatief veel Wlz-zorggebruikers, mannen en ouderen. Ook daalde de levensverwachting in 2020. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De sterfte was vooral hoog in het voorjaar, tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. Maar ook tijdens de hittegolf en de tweede golf van de corona-epidemie stierven meer mensen dan verwacht.

Een jaar met oversterfte komt vaker voor. Een griepepidemie aan het begin van het jaar zorgt vaak voor meer oversterfte op jaarbasis. Dit was bijvoorbeeld in 2015 en 2018 het geval. Na een jaar met ondersterfte kwam in 2015 een zware griepgolf met uiteindelijk een oversterfte van ruim 5 duizend in dat jaar. Tijdens de griepepidemie van 2018 waren er 9 duizend extra sterfgevallen.

Over heel 2018 kwam de oversterfte uit op minder dan 3 duizend, omdat in de maanden na de griepgolf gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht. Met ruim 15 duizend meer sterfgevallen dan verwacht, is de oversterfte in 2020 een stuk hoger dan in de jaren met zware griepgolven.  

Gemeente Noordwijk
Vaccinatielocatie bijna klaar voor vaccinatie.

Update 25-1-2021


Sterfte iets afgenomen in week 2, maar nog steeds hoog.
In week 2 (11 tot en met 17 januari 2021) overleden naar schatting 3 850 mensen. Dat zijn 500 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de eerste week van 2021 overleden 4 099 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 2 van 2021 iets meer dan 60 duizend mensen, bijna 9 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Vertrouwen consument verandert nauwelijks in januari.
De stemming onder consumenten is in januari 2021 nauwelijks veranderd in vergelijking met een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -19, tegen -20 in december 2020. Met -19 lag het consumentenvertrouwen in januari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Corona-noodfonds Noordwijk
Klaar om in te zetten. Het Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021. Binnenkort nodigt de gemeente de organisaties en verenigingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk uit om er een beroep op te doen. Klik hier voor meer informatie.

Vaccinatie inwoners Duin- en Bollenstreek gaat plaatsvinden in Noordwijkerhout.
Burgemeester Wendy Verkley heeft de gemeenteraad middels een brief geïnformeerd met de laatste update over de gevolgen van het Covid-19 virus. In die brief is het nieuws bekendgemaakt over de aanstaande vaccinatie-locatie in de Duin- en Bollenstreek en die komt in Noordwijkerhout. Klik hier voor meer informatie.

Update 18-1-2021

Bijna 4 duizend mensen overleden in eerste week van 2021
In de eerste week van 2021 (4 tot en met 10 januari) overleden naar schatting bijna 4 duizend mensen. Dat zijn 650 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de laatste week van 2020 (28 december 2020 tot en met 3 januari 2021) stierven ruim 4 duizend mensen, bijna 800 meer dan verwacht. In heel 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend meer dan verwacht.

Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met de eerste week van 2021 iets meer dan 56 duizend mensen, 8,2 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Brief college aan de gemeenteraad met update Covid-19.
Klik hier voor de update.

Update 11-1-2021

Sterfte in week 52 bij mensen met langdurige zorg verder toegenomen

In week 52 (21 tot en met 27 december 2020) overleden 3,8 duizend mensen. De sterfte bij mensen met langdurige zorg is verder toegenomen. Er overleden bijna 40 procent meer Wlz-zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Bij de overige bevolking is het aantal overledenen vrijwel normaal voor de tijd van het jaar. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de coronapandemie overleden tot en met week 52 bijna 48 duizend mensen, 6,7 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

In week 52 zijn 32 bedrijven failliet verklaard. (bron CBS)
In week 52 zijn 32 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 15 minder dan in week 51. In de eerste 52 weken van 2020 zijn 3.179 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 606 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 52 zijn 23 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 8 minder dan in week 51. Daarnaast zijn 9 eenmanszaken failliet verklaard, 7 minder dan een week eerder.

Update 4-1-2021

Bijna 4 duizend mensen overleden in week 51. (bron CBS)
In week 51 (14 tot en met 20 december 2020) overleden naar schatting bijna 4 duizend mensen. Dat zijn er bijna 400 meer dan een week eerder, toen 3 580 mensen overleden. De sterfte in week 51 is 800 hoger dan verwacht voor deze periode. In 2020 overleden tot en met week 51 ruim 162 duizend mensen, 13 duizend meer dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste dertien weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 51) van de coronapandemie overleden 6,1 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Ook in week 33 en 34 tijdens de hittegolf was er sprake van oversterfte. In andere weken van 2020 was de sterfte lager dan verwacht. Hierdoor komt de oversterfte voor 2020 tot en met week 51 uit op 13 duizend mensen.

RIVM
De eerste coronavaccinatie is op 8 januari met het RNAvaccin van Pfizer. Hoe een RNA-vaccin werkt? Onze collega Cécile van Els, hoogleraar Vaccinologie, legt het uit.

Update 28-12-2020

In week 51 zijn 47 bedrijven failliet verklaard
In week 51 zijn 47 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 5 meer dan in week 50. In de eerste 51 weken van 2020 zijn 3.147 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 584 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 51 zijn 31 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 3 minder dan in week 50. Daarnaast zijn 16 eenmanszaken failliet verklaard, 8 meer dan een week eerder.

Sterfte neemt verder toe in week 50
In week 50 (7 tot en met 13 december 2020) overleden naar schatting 3 550 mensen. Dat zijn er ruim 50 meer dan een week eerder, toen 3 494 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 50 is echter nog 450 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste twaalf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 50) overleden 5,3 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest.

Update 21-12-2020

Sterfte neemt verder toe in week 50 (bron CBS)
In week 50 (7 tot en met 13 december 2020) overleden naar schatting 3 550 mensen. Dat zijn er ruim 50 meer dan een week eerder, toen 3 494 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 50 is echter nog 450 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste twaalf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 50) overleden 5,3 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest.

In week 50 zijn 41 bedrijven failliet verklaard. (bron CBS)
In week 50 zijn 41 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 10 minder dan in week 49. In de eerste 50 weken van 2020 zijn 3.101 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 534 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 50 zijn 33 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 8 minder dan in week 49. Daarnaast zijn 8 eenmanszaken failliet verklaard, 2 minder dan een week eerder.

Bijna kwart van het kleinbedrijf denkt minder te investeren in 2021
Nederlandse ondernemers verwachten minder te investeren in 2021. 21 procent van de bedrijven geeft aan dat de investeringen in het komende jaar zullen afnemen in vergelijking met 2020, tegenover 15 procent die denkt meer te investeren. In het kleinbedrijf voorziet een kwart van de bedrijven in 2021 minder investeringen. De coronacrisis heeft de investeringsplannen vooral vertraagd. Dit meldt het CBS op basis van statistisch onderzoek voor het ‘Jaarbericht Staat van het MKB 2020’.

24 procent van de ondernemers in het kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen) verwacht minder investeringen in 2021, vergeleken met 2020. 13 procent denkt juist meer te investeren. Per saldo verwacht dus 11 procent in het kleinbedrijf een afname van de investeringen, meer dan in het middenbedrijf (per saldo 4 procent) en het grootbedrijf (per saldo 2 procent). In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) verwacht 22 procent en in het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) verwacht 18 procent minder te investeren in 2021, vergeleken met 2020.

Update 14-12-2020

Sterfte in week 49 nog steeds verhoogd.

In week 49 (30 november tot en met 6 december 2020) overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er ongeveer 75 meer dan een week eerder, toen 3 373 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 49 is echter nog 400 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste elf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 49) overleden 4,7 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest.

RIVM
Vragen over de coronamaatregelen?

Vragen over de vaccinatie?

Vragen over (je laten) testen? Direct een afspraak maken? 0800-1202 of https://bit.ly/3kUhTy4.

Update 07-12-2020

In week 48 zijn 40 bedrijven failliet verklaard.
In week 48 zijn 40 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 17 minder dan in week 47. In de eerste 48 weken van 2020 zijn 3.008 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 475 minder dan in dezelfde periode van 2019.In week 48 zijn 34 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 13 minder dan in week 47. Daarnaast zijn 6 eenmanszaken failliet verklaard, 4 minder dan een week eerder.

Sterfte in week 48 toegenomen.
In week 48 (23 tot en met 29 november 2020) overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er ongeveer 150 meer dan een week eerder, toen 3 293 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 48 is echter nog ruim 400 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste tien weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 48) overleden 4,3 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest.

Update 30-11-2020


In week 47 zijn 55 bedrijven failliet verklaard. Bron CBS

In week 47 zijn 55 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 15 meer dan in week 46. In de eerste 47 weken van 2020 zijn 2.966 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 438 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 47 zijn 46 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 14 meer dan in week 46. Daarnaast zijn 9 eenmanszaken failliet verklaard, 1 meer dan een week eerder.

Minder oversterfte tijdens tweede golf, maar na 9 weken nog steeds hoog. Bron CBS
De oversterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie was na negen weken voorbij, maar tijdens de tweede golf is de sterfte na eenzelfde tijd nog steeds verhoogd. In week 47 (16 tot en met 22 november 2020) overleden naar schatting 3 350 mensen en is de sterfte ongeveer 350 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Tijdens de eerste golf overleden in negen weken (week 11 tot en met week 19) bijna 9 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. In de eerste negen weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 47) was de oversterfte naar schatting 3,9 duizend. 

Ministerie van VWS
Een goed werkend, veilig coronavaccin kan een einde maken aan de pandemie. Naar verwachting kan begin 2021 worden gestart met vaccineren. De logistieke operatie is in volle gang. Bekijk hier alle stappen.

Update 23-11-2020

18e noodverordening Covid-19. Bron: Gemeente Noordwijk.
Vanaf woensdag 18 november 2020 om 22:00 uur is de 18e noodverordening Covid-19 van kracht. De 18e noodverordening geeft de nieuwe voorschriften waarmee verdere verspreiding van het Covid-19 wordt voorkomen. Het stuk is gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De gemeente Noordwijk valt onder deze veiligheidsregio. De noodverordening (pdf) geeft onder meer de juridische basis voor het optreden van de overheid in onze gemeente.

Sterfte in week 46 nog steeds hoger dan verwacht. Bron: CBS.
In week 46 (9 tot en met 15 november 2020) overleden naar schatting 3 600 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3 563 mensen overleden. De sterfte in week 46 is ongeveer 650 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In week 46 zijn 39 bedrijven failliet verklaard. Bron: CBS.
In week 46 zijn 39 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 25 minder dan in week 45. In de eerste 46 weken van 2020 zijn 2.909 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 417 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 46 zijn 31 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 22 minder dan in week 45. Daarnaast zijn 8 eenmanszaken failliet verklaard, 3 minder dan een week eerder.

Update 16-11-2020

Sterfte neemt niet verder toe in week 45.

In week 45 (2 tot en met 8 november 2020) overleden naar schatting 3 630 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3 644 mensen overleden. De sterfte in week 45 is ongeveer 700 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Brief burgemeester Wendy Verkleij
Onze burgemeester Wendy Verkleij schreef op maandag 9 november 2020 een brief aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk. Klik hier voor de brief.

Update 09-11-2020

Sterfte neemt verder toe in week 44
In week 44 (26 oktober tot en met 1 november 2020) overleden naar schatting 3 600 mensen. Dat zijn er ruim 200 meer dan een week eerder, toen 3 419 mensen overleden. De sterfte in week 44 is 700 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In week 44 zijn 40 bedrijven failliet verklaard
In week 44 (26 oktober tot 2 november) zijn 40 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 6 minder dan in week 43. In de eerste 44 weken van 2020 zijn 2.805 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 363 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 44 zijn 34 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 8 minder dan in week 43. Daarnaast zijn 6 eenmanszaken failliet verklaard, 2 meer dan een week eerder

17e noodverordening Covid-19 
Vanaf vrijdag 6 november 2020 om 22:00 uur is de 17e noodverordening Covid-19 van kracht. De 17e noodverordening geeft de nieuwe voorschriften waarmee verdere verspreiding van het Covid-19 wordt voorkomen. Het stuk is gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De gemeente Noordwijk valt onder deze veiligheidsregio. De noodverordening (pdf) geeft onder meer de juridische basis voor het optreden van de overheid in onze gemeente.

Update 02-11-2020

Sterfte neemt verder toe in week 43. Bron CBS.

In week 43 (19 tot en met 25 oktober 2020) overleden naar schatting meer dan 3 450 mensen. Dit is 250 meer dan een week eerder, toen er 3 197 mensen overleden. De sterfte in week 43 is daarmee bijna 600 hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In week 43 zijn 46 bedrijven failliet verklaard. Bron CBS.
In week 43 zijn 46 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er evenveel als in week 42. In de eerste 43 weken van 2020 zijn 2.765 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 308 minder dan in dezelfde periode van 2019.In week 43 zijn 42 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 2 meer dan in week 42. Daarnaast zijn 4 eenmanszaken failliet verklaard, 2 minder dan een week eerder.

Gemeente Noordwijk stelt twee miljoen beschikbaar voor coronanoodfonds.
College zet in op stevig Coronanoodfonds #Noordwijk. Komend jaar € 2 miljoen beschikbaar ter ondersteuning van onder meer niet-commerciële organisaties. Klik hier voor meer info.

Update 25-10-2020

In week 42 zijn 46 bedrijven failliet verklaard. Bron CBS.
In week 42 zijn 46 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 6 minder dan in week 41. In de eerste 42 weken van 2020 zijn 2.719 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 309 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 42 zijn 40 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 6 minder dan in week 41. Daarnaast zijn 6 eenmanszaken failliet verklaard, evenveel als een week eerder.

Sterfte neemt toe in week 42.
In week 42 (12 tot en met 18 oktober 2020) overleden naar schatting meer dan 3.200 mensen. Dit is ruim 200 meer dan een week eerder, toen er 2.996 mensen overleden. De sterfte in week 42 is daarmee bijna 400 hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

GGD Hollands Midden
De resultaten van het #gedragsonderzoek #corona van begin oktober zijn bekend. De gedragsregels worden over het algemeen goed nageleefd. Toch houdt 2/3e zich niet aan de regel bij klachten thuis te blijven. bit.ly/2FQNUrU

GGD Hollands Midden
Pas op met het kopen van coronastesten van bedrijven. De testen zijn vaak niet betrouwbaar. Lees: https://bit.ly/37u2Yay Heb je klachten wil je getest worden? Vraag dan een gratis test aan via 0800-1202 of http://coronatest.nl.

Update 19-10-2020

In week 41 zijn 49 bedrijven failliet verklaard. Bron CBS.
In week 41 zijn 49 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 2 meer dan in week 40. In de eerste 41 weken van 2020 zijn 2.670 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 289 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 41 zijn 43 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 6 meer dan in week 40. Daarnaast zijn 6 eenmanszaken failliet verklaard, 4 minder dan een week eerder. 

Sterfte neemt niet verder toe. Bron CBS.
In week 41 (5 tot en met 11 oktober) overleden naar schatting 2 950 mensen. Dit is net iets minder dan een week eerder, toen er 2 977 mensen overleden. De sterfte in week 41 is daarmee ongeveer 150 hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

CoronaMelder-app: voor iedereen beschikbaar
Voorkom dat je onbewust een ander besmet en download de app. Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

15e noodverordening Covid-19
Vanaf woensdag 14 oktober 2020 22:00 uur is de 15e noodverordening Covid-19 van kracht. De 15e noodverordening geeft de nieuwe voorschriften waarmee verdere verspreiding van het Covid-19 wordt voorkomen. Het stuk is gepubliceerd op de website van de veiligheidsregio waar gemeente Noordwijk onderdeel van is, De Veiligheidsregio Hollands Midden. De noodverordening geeft onder meer de juridische basis voor het overheidsoptreden in Noordwijk.

Update 12-10-2020:

Veiligheidsregio Hollands Midden naar risiconiveau ‘ernstig’.
In nog eens vier Nederlandse veiligheidsregio’s is het aantal coronabesmettingen zo hard opgelopen, dat de situatie op het coronadashboard niet langer wordt weergeven als „zorgelijk” maar als „ernstig”. Klik hier voor het item.

Sterfte neemt opnieuw toe.
In week 40 (28 september tot en met 4 oktober) overleden naar schatting 3 000 mensen. Dit zijn er ruim 200 meer dan verwacht voor deze week. In week 39 overleden ook al iets meer mensen dan gemiddeld (2 865). De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Klik hier voor het sterftecijfer.

VR Hollands Midden
De CoronaMelder-app is nu in heel Nederland te gebruiken. De app informeert je als je mogelijk besmet bent. Wil je weten hoe, bekijk de animatie. 

11e Brief aan de raden COVID-19

ISDBollenstreek
Ondernemers en zzp'ers opgelet!! Het aanvraagformulier Tozo 3 is beschikbaar. Alle informatie over Tozo 3 vind je op onze website, klik hier.

Update 05-10-2020 (week 40):
 

In week 39 zijn 63 bedrijven failliet verklaard. (Bron CBS)
In week 39 zijn 63 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 5 meer dan in week 38. In de eerste 39 weken van 2020 zijn 2.574 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 247 minder dan in dezelfde periode van 2019.In week 39 zijn 51 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, evenveel als in week 38. Daarnaast zijn 12 eenmanszaken failliet verklaard, 5 meer dan een week eerder.

10 duizend coronadoden tijdens eerste golf van de pandemie. (Bron CBS)
In de eerste zes maanden van 2020 overleden ruim 86 duizend inwoners van Nederland. Dat is bijna 9 duizend meer dan in het eerste halfjaar van 2019 en ruim 5 duizend meer dan in dezelfde periode in 2018. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland. Vanaf maart tot en met juni 2020 stierven 7 797 mensen bij wie COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, was vastgesteld door de behandelend arts.

Van nog eens 2 270 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat de doodsoorzaak vermoedelijke COVID-19 was. In totaal stierven dus 10 067 mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was. Van alle coronadoden ontving 60 procent zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en was 53 procent man. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS vandaag publiceert. Klik hier voor meer info.

14e Noodverordening Covid-19
Vanaf dinsdagnamiddag 29 september 2020 is de 14e noodverordening Covid-19 van kracht. Klik hier voor meer info.


Update 29-09-2020 (week 39):
 

Veiligheidsregio Hollands Midden landelijke maatregelingen.
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal contactmomenten sterk terugdringen, zodat we strengere maatregelen en verdere verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen. Klik hier voor de landelijke maatregelen die premier Rutte maandagavond heeft afgekondigd. 

13e Noodverordening COVID-19 - 27 september 2020

In week 38 zijn 58 bedrijven failliet verklaard. (Bron CBS)
In week 38 zijn 58 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 12 meer dan in week 37. In de eerste 38 weken van 2020 zijn 2.511 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 241 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 38 zijn 51 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 8 meer dan in week 37. Daarnaast zijn 7 eenmanszaken failliet verklaard, 4 meer dan een week eerder.

Update 20-09-2020 (week 38):

In week 37 zijn 46 bedrijven failliet verklaard. (Bron CBS)
In week 37 zijn 46 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 10 meer dan in week 36. In de eerste 37 weken van 2020 zijn 2.453 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 206 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 37 zijn 43 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 11 meer dan in week 36. Daarnaast zijn 3 eenmanszaken failliet verklaard, 1 minder dan een week eerder.

Aantal Nederlandse vakantiegangers bereikt dieptepunt in tweede kwartaal. (Bron CBS)
Het aantal Nederlanders dat in het tweede kwartaal van 2020 op vakantie ging was 65 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019. De daling is veruit het grootst voor vakantiegangers met een buitenlandse bestemming, 98 procent in april en mei. Het aantal Nederlanders dat op vakantie ging in eigen land herstelde zich gedurende het tweede kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit het vakantieonderzoek.

In het tweede kwartaal van 2020 zette de in maart ingezette daling van het aantal Nederlandse vakantiegangers door. In april gingen minder dan 400 duizend mensen op vakantie, 88 procent minder (2,7 miljoen mensen) dan in april 2019. Hiermee bereikte het aantal Nederlanders op vakantie een historisch dieptepunt. Mei telde 3,4 miljoen Nederlandse vakantiegangers minder, een daling van 77 procent ten opzichte van vorig jaar. In juni was het verschil met 2019 met 55 procent weer iets kleiner (2,8 miljoen vakantiegangers minder).

Burgemeester Wendy Verkley > twitterbericht @WendyVerkley
Noordwijk was klaar voor een prachtig naseizoen. De hoop hierop gaat door alle ontwikkelingen rondom corona op dit moment verloren. Ik wens de toeristische sector heel veel sterkte. Het zijn zware tijden maar ook hier komen we weer samen doorheen.

Update 13-09-2020 (week 37):

Impactanalyse coronacrisis gemeente Noordwijk - peildatum 7 september 2020.
Hierbij sturen wij de gemeenteraad ter kennisname de aan ons ambtelijk verstrekte tweewekelijkse impactanalyse coronacrisis, met peildatum 7 september 2020. In deze analyse wordt de impact van de coronacrisis op de Noordwijkse samenleving geschetst en wordt aangegeven hoe de effecten kunnen worden omgebogen. Deze impactanalyse is opnieuw opgebouwd met inzichten tijdens de zomer en is dus volledig bijgewerkt. Klik hier voor meer info.

GGD Hollands Midden
De Koning is 10 september op bezoek geweest bij GGD Hollands Midden! Hij bezocht een teststraat en de afdeling bron- en contactonderzoek. In gesprek met GGD'ers kreeg de Koning beeld van de strijd tegen corona die de GGD dagelijks voert. Lees meer Lees meer https://bit.ly/33gpIa7

Teylingen College Leeuwenhorst:
Het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout meldde vorige week dinsdag aan ouders dat een docent en een leerling positief getest zijn. Beiden waren onafhankelijk van elkaar besmet geraakt. Iedereen met wie zij intensief contact hadden, is benaderd en blijft tien dagen thuis.

Update 06-09-2020 (week 36):

In week 35 zijn 49 bedrijven failliet verklaard. (Bron: CBS)
In week 35 zijn 49 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 16 meer dan in week 34. In de eerste 35 weken van 2020 zijn 2.370 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 153 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 35 zijn 41 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 12 meer dan in week 34. Daarnaast zijn 8 eenmanszaken failliet verklaard, 4 meer dan een week eerder.

Hoe gaat het met Nederland in coronatijd? (Bron: CBS)
Een half jaar na de afkondiging van de gedeeltelijke lockdown worstelt Nederland net als veel buurlanden met een crisis van een ongekende omvang. Hoewel de sterfte als gevolg van de virusuitbraak sterk is afgenomen, wordt versoepeling van maatregelen om menselijk contact te beperken vaak gevolgd door een stijging van de dagelijkse besmettingen. Lees meer...klik hier.

Update 30-08-2020 (week 35):

In week 34 zijn 32 bedrijven failliet verklaard. (Bron CBS)
In week 34 zijn 32 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 29 minder dan in week 33. In de eerste 34 weken van 2020 zijn 2.320 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 138 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 34 zijn 28 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 25 minder dan in week 33. Daarnaast zijn 4 eenmanszaken failliet verklaard, 4 minder dan een week eerder.

GGD Hollands Midden
Vanaf deze week start het nieuwe schooljaar in onze regio. Antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over o.a. de regels, ventilatie en quarantaine na vakantie in buitenland vind je hier.

Update 23-08-2020 (week 34):

GGD Hollands Midden
Oproep VWS en GGD’en: ‘Testen: graag! Maar alleen bij klachten’. Waarom? Lees het nieuwsbericht, klik hier.

Gemeente Noordwijk
Vanaf 21 augustus geldt de nieuwe noodverordening van VRHM. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

In week 33 zijn 61 bedrijven failliet verklaard. (Bron:CBS)
In week 33 zijn 61 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 16 meer dan in week 32. In de eerste 33 weken van 2020 zijn 2.287 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 97 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 33 zijn 53 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 12 meer dan in week 32. Daarnaast zijn 8 eenmanszaken failliet verklaard, 4 meer dan een week eerder.

Gemeenteraad geïnformeerd over ontwikkelingen coronacrisis
Loco burgemeester Sjaak van den Berg heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis met een brief. Hij bespreekt hier de ontwikkelingen in Noordwijk en de Veiligheidsregio.

Update 16-08-2020 (week 33):

De website http://coronatest.nl is live!
Log in met je DigiD. Je ontvangt een afspraakbevestiging via sms en email. Na de test ontvang je binnen 48 uur een berichtje dat je weer kunt inloggen met je DigiD voor de uitslag.

Update 09-08-2020 (week 32):

In week 31 zijn 51 bedrijven failliet verklaard. (Bron: CBS)
In week 31 zijn 51 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 14 meer dan in week 30. In de eerste 31 weken van 2020 zijn 2.178 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 61 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 31 zijn 45 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 10 meer dan in week 30. Daarnaast zijn 6 eenmanszaken failliet verklaard, 4 meer dan een week eerder.

Oproep GGD Hollands Midden.
Was jij op zaterdag 25 juli tussen 21:00 en 23.30 uur in poolcafé The Pocket in Katwijk èn heb je één of meerdere (milde) klachten die op corona kunnen wijzen? Bel ons direct: 085-0782878. Noem nummer 37373 en vermeld dat je café The Pocket hebt bezocht.

Update 02-08-2020 (week 31):

Brandhaarden voorkomen. (bron Gemeente Noordwijk)
Corona is niet verdwenen. Burgemeesters zijn op dit moment superalert op brandhaarden. Burgemeester Verkleij trad eind juli 2020 handhavend op. Klik hier voor meer info.

6,3 duizend coronadoden vastgesteld in maart en april 2020 (bron: CBS)
In maart en april 2020 stierven 6 331 inwoners van Nederland bij wie COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, was vastgesteld. Van nog eens 1 956 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat COVID-19 de vermoedelijke doodsoorzaak was. In totaal stierven in maart en april 8 287 mensen bij wie COVID-19 de vastgestelde of vermoedelijke doodsoorzaak was. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS 31 juli publiceert.

In week 30 zijn 37 bedrijven failliet verklaard. (bron: CBS)
In week 30 (20 tot en met 26 juli) zijn 37 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard volgens het CBS. Dat zijn er 20 minder dan in week 29. In de eerste 30 weken van 2020 gingen 2.127 bedrijven en instellingen failliet, 42 minder dan in dezelfde periode van 2019. In week 30 zijn 35 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 11 minder dan in week 29. Daarnaast zijn 2 eenmanszaken failliet verklaard, 9 minder dan een week eerder.

Schuld Rijksoverheid steeg in de eerste helft van 2020 met 48 miljard euro.
De schuld van de Rijksoverheid is vanaf februari dit jaar met 61 miljard euro gestegen naar 385 miljard euro eind juni. In de eerste twee maanden van 2020 was nog sprake van een daling. De laatste keer dat de schuld in zo’n korte tijd zo snel toe nam was eind 2008, net als nu als gevolg van noodmaatregelen. Door lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven heeft het Rijk halverwege 2020 een negatief kassaldo van uitgaven en inkomsten van 12,2 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van de maandelijkse kascijfers van het Rijk.

Door de coronacrisis is de financiële positie van de Rijksoverheid in de afgelopen vier maanden van dit jaar snel verslechterd. Ten opzichte van vorig jaar waren de kasontvangsten in de eerste helft van dit jaar 13 miljard euro lager dan in 2019. Dit komt hoofdzakelijk door de afgenomen belastingontvangsten, verreweg de belangrijkste inkomstenbron van het Rijk. Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen is betalingsuitstel van belastingen. Samen met de afgenomen bedrijvigheid heeft deze maatregel geleid tot de afgenomen kasontvangsten.

Update 26-07-2020 (week 30):

Gemeente Noordwijk
Je kunt weer online een afspraak maken voor een bezoek aan de publieksbalie van gemeente #Noordwijk. Het is niet nodig om eerst telefonisch contact op te nemen. https://bit.ly/3g8Up6c

In week 29 zijn 57 bedrijven failliet verklaard. (bron CBS)
In week 29 (13 tot en met 19 juli) zijn 57 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard volgens het CBS. Dat zijn er 7 minder dan in week 28. In de eerste 29 weken van 2020 gingen 2 090 bedrijven en instellingen failliet, 15 minder dan in dezelfde periode van 2019.In week 29 zijn 46 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 10 minder dan in week 28. Daarnaast zijn 11 eenmanszaken failliet verklaard, 3 meer dan een week eerder.

Consumentenvertrouwen verandert nauwelijks in juli. (Bron CBS)
De stemming onder consumenten verandert in juli nauwelijks, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op -26, tegen -27 in juni. Ook de koopbereidheid en het oordeel over het economisch klimaat wijzigen nauwelijks. Met -26 ligt het consumentenvertrouwen in juli ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

GGD Hollands Midden:
Heb je een coronatest gedaan bij een van onze testlocaties? Wacht je al 48 uur of langer op je testuitslag? Wil of kun je niet langer wachten? Bel dan ons callcenter op 085-0782878. Bereikbaar van 08.00 - 20:00 uur. NB: bel niet als de 48 uur nog niet voorbij zijn.

Update 19-07-2020 (week 29):

Nieuwe corona uitbraak in de omgeving. (Bron Blik Op Lisse)

Evenementen. De draad weer oppakken. (Bron Gemeente Noordwijk)
Corona legde een bruisende evenementensector lam. Nu is er weer ruimte. Burgemeester Wendy Verkleij heeft de evenementenorganisatoren geïnformeerd hoe ze de draad weer kunnen oppakken. De versoepeling van de maatregelen maakt het mogelijk om vanaf 1 juli 2020 een evenementenvergunning aan te vragen voor alle al geplande evenementen. Dat wil zeggen dat alle evenementen die al op de evenementenkalender stonden en vooraf aangemeld waren bij de gemeente, een vergunning kunnen aanvragen.

Veiligheidsplan aangevuld met coronaplan
“Het kan zijn dat u begin dit jaar al een vergunning heeft aangevraagd. Omdat evenementen in beginsel tot 1 september 2020 waren verboden zijn de ingediende aanvragen niet in behandeling genomen. (…) U zult een nieuwe aanvraag moeten indienen voorzien van een veiligheidsplan, aangevuld met een plan hoe u de coronamaatregelen toepast op uw evenement”, aldus de burgemeester in haar brief. Dat laatste doen de evenementenorganisatoren aan de hand van de Handleiding Coronaplan.

Nieuwe aanvragen
Voor evenementen die niet op de evenementenkalender staan en waarbij de inzet van de hulpdiensten nodig is, is het helaas niet mogelijk een vergunning aan te vragen. Dit omdat er dan een capaciteitstekort ontstaat bij de hulpdiensten. “Indien u niet zeker weet of er wel of geen inzet nodig is van de hulpdiensten kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Zo is er bij een straatbarbecue of een braderie vaak geen inzet nodig van de hulpdiensten, maar bij een dance-event wel”.

Verplaatsen aanvraag
En: “Het verplaatsen van evenementen waarbij de inzet van hulpdiensten nodig is, is niet mogelijk voor het jaar 2020. Indien u een klein evenement wilt verplaatsen waarbij geen inzet van de hulpdiensten nodig is naar een dag waarop al 1 of meerdere evenementen plaatsvinden, wordt getoetst of gelijktijdigheid van de evenementen geen extra risico met zich mee brengt. Het evenement wat al gepland stond op de evenementenkalender, heeft voorrang”.

Lees ook de burgemeestersbrief ‘Organiseren van evenementen ten tijde van Corona’.

In week 28 zijn 64 bedrijven failliet verklaard. (Bron CBS)
In week 28 (6 tot en met 12 juli) zijn 64 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, 1 minder dan in week 27 aldus het CBS. In de eerste 28 weken van 2020 gingen er 2.033 bedrijven en instellingen failliet, 4 meer dan in dezelfde periode van 2019. In week 28 zijn 56 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 2 meer dan in week 27. Daarnaast zijn er 8 eenmanszaken failliet verklaard, 3 minder dan een week eerder.

Stand van zaken Covid-19 VRHM (brief 9) > (Bron Veiligheidsregio Hollands Midden)
Klik hier voor de brief aan de gemeenteraden van de verschillende gemeenten.

Update 12-07-2020 (week 28):

In meeste sectoren minder zorgen over voortbestaan. (Bron CBS)
Het vertrouwen in het voortbestaan bij de huidige economische situatie is in juni in nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven toegenomen. In de meeste sectoren dacht meer dan de helft van de bedrijven in juni minstens nog een jaar te bestaan. In mei was dit nog alleen in de onroerend goed sector, de detailhandel en de informatie en communicatie het geval. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin juni onder bedrijven werd gehouden. Klik hier voor meer info.

Wat zijn de economische gevolgen van corona? (Bron CBS)
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Het groeicijfer is opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 15 mei, kwam de krimp uit op 1,7 procent. De krimp van het bbp in het eerste kwartaal van 2020 is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie door huishoudens. Klik hier voor meer info.

GGD Hollands Midden - corona testen
Als je getest bent op het coronavirus, dan word je binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Aan welke regels moet je je houden totdat de uitslag bekend is? En je huisgenoten? Meike Hensing, verpleegkundige callcenter, geeft uitleg. Klik hier.

Update 05-07-2020 (week 27):

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar? (Bron CBS)
In week 26 (22 tot en met 28 juni) zijn 31 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 54 minder dan in week 25. In de eerste 26 weken van 2020 zijn er in totaal 1 903 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 23 meer dan in dezelfde periode van 2019.

Impactanalyse coronacrisis gemeente Noordwijk
De raad heeft ter kennisname de tweewekelijkse impactanalyse coronacrisis ontvangen. In deze analyse wordt de impact van de coronacrisis op de Noordwijkse samenleving geschetst en wordt aangegeven hoe de effecten kunnen worden omgebogen. Deze impactanalyse is de laatste volledig bijgewerkte editie. Vanaf nu worden alleen nieuwe inzichten verwerkt in een compactere rapportage. 

De basisregels blijven onverminderd belangrijk en 1,5 meter afstand houden blijft de norm. Dat vraagt zelfdiscipline en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als we nu met elkaar verslappen in het naleven van de basisregels is de kans zeer reëel dat het virus weer oplaait en de versoepelingen moeten worden teruggedraaid. Ter informatie: wereldwijd is het aantal nieuwe besmettingen op dit moment hoger dan ooit. Met het internationale profiel dat Noordwijk heeft is dat zeker iets om serieus te nemen. Klik hier voor de gehele brief over de impactanalyse coronavirus.

8e noodverordening veiligheidsregio Hollands Midden
De 8e Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden met daarin de voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 is op 30 juni 2020 ingegaan. Klik hier om de gehele 8e noodverordening te lezen.

ISD Bollenstreek: Extra ondersteuning voor ondernemers verlengd.
Het Kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd met vier maanden. Dit betekent dat ondernemers die voldoen aan de voorwaarden ook na 1 juni 2020 en nog voor maximaal 4 maanden in aanmerking kunnen komen. Klik hier voor meer informatie over de verlengde maatregel.

Update 27-06-2020 (week 26):


Ministerie van BZK
Huurders met een tijdelijk huurcontract kunnen hun contract tot uiterlijk 1 november 2020 verlengen. Minister Kajsa Ollongren vindt het belangrijk dat in deze periode geen mensen op straat komen te staan. Daarom wordt de huidige wet verlengd. Klik hier voor meer info.

In week 25 zijn 84 bedrijven failliet verklaard. (Bron CBS)
In week 25 (15 tot en met 21 juni) zijn 84 bedrijven en instellingen (incl. 12 eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 24 meer dan in week 24. In de eerste 25 weken van 2020 gingen er 1.871 bedrijven en instellingen failliet, 69 meer dan in dezelfde periode van 2019. Het CBS brengt tijdens de corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld.

Consumenten iets minder somber in juni. (Bron CBS)
In juni zijn consumenten wat minder somber, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op -27, tegen -31 in mei. De koopbereidheid is minder negatief. Het oordeel over het economische klimaat verandert niet. Met -27 ligt het consumentenvertrouwen in juni ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

ISDBollenstreek - Tozo 2 regeling.
Speciaal voor zelfstandig ondernemers is er Tozo 2. Hoe werkt de aanvraag van deze regeling? Bekijk het stappenplan, check: https://bit.ly/3h5yu0S

Rijksoverheid coronamaatregelen per 1 juli 2020.
We starten een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte. Meer informatie over de algemene regels, meer info: http://Bit.ly/2VeVBgi

Update 20-06-2020 (week 25):

In week 24 zijn 60 bedrijven failliet verklaard. (Bron CBS)

In week 24 (8 tot en met 14 juni) zijn 60 bedrijven (waaronder 1x Noordwijk en 1x Noordwijkerhout) en instellingen (incl. 6 eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 11 minder dan in week 23. In de eerste 24 weken van 2020 zijn er 1.787 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 66 meer dan in dezelfde periode van 2019. Het CBS brengt tijdens de corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld.  

Impactanalyse Coronacrisis gemeente Noordwijk - peildatum 13 juni 2020.
Het college van B&W geeft regelmatig memo uit en die heeft tot doel de gemeenteraad tweewekelijks te informeren over de impact van de coronamaatregelen op de maatschappij en op de gemeente. Daarbij wordt niet ingegaan op de crisisbestrijding, maar op de effecten van de crisis. De focus ligt daarbij op effecten op de Noordwijkse samenleving en effecten op de gemeente Noordwijk. Klik hier voor de memo Impactanalyse Coronacrisis.

8e Brief aan de Gemeenteraden inzake COVID-19 van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Klik hier de brief.

Update 13-06-2020 (week 24):

GGD Hollands Midden

Ons corona dashboard https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/weekcijfers is vernieuwd. Vanaf vandaag kun je zien hoeveel inwoners per gemeente zich bij een van de teststraten in onze regio hebben laten testen. Ook het aantal positief geteste personen uit de teststraten staat nu in het overzicht.

Resultaten 3e gedragsonderzoek corona bekend. (GGD Hollands Midden)
Gevoelsmatig neemt dreiging van virus af. Maar het naleven van hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen in de elleboog, blijft stabiel. 1.5 meter afstand houden is steeds moeilijker. Lees verder: https://bit.ly/3cUk0O5

Omgevingsdienst West-Holland
Door het coronavirus is het Bouwloket in Noordwijk gesloten en ook niet beschikbaar op afspraak. Wij zijn op werkdagen bereikbaar via e-mail en telefoon. U kunt uw vragen aan ons stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en per telefoon via 071- 4083200. http://bit.ly/37rYXkW

Update 06-06-2020 (week 23):

Gemeente Noordwijk: Doe mee regelingen.
Na meer dan 2 coronamaanden weer terug: de Doe mee regelingen. Inwoners gemeente #Noordwijk met een laag inkomen kunnen weer aanvragen indienen. Check of je ervoor in aanmerking komt! https://bit.ly/3creCSo

GGD Hollands Midden
De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Er zijn al veel initiatieven om mensen mentaal te ondersteunen. Die zijn niet allemaal even goed vindbaar. Daarom is er nu één online loket: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19. Meer info: https://bit.ly/3cvzMPk

Aantal gasten logiesaccommodaties 17 procent afgenomen in eerste kwartaal. Bron CBS.
Het aantal gasten in de Nederlandse logiesaccommodaties is in het eerste kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder met 17 procent gedaald. Vooral de hotels en vergelijkbare accommodaties zagen het aantal gasten in het eerst kwartaal afnemen. De daling is vooral te zien bij buitenlandse gasten; in vergelijking met vorig jaar maakten in maart maar liefst 66 procent minder buitenlanders gebruik van een Nederlandse accommodatie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In week 22 zijn 75 bedrijven failliet verklaard. Bron CBS
In week 22 (25 tot en met 29 mei) zijn 75 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 10 minder dan in week 21. In de eerste 22 weken van 2020 zijn er 1.651 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 53 meer dan in dezelfde periode van 2019. Vanaf 2019 is de trend licht stijgend. Klik hier voor meer info.

Update 28-5-2020:

Parkeerterreinen met Pinksteren voor de helft geopend
Dit Pinksterweekend zijn nog niet alle gemeentelijke parkeerterreinen geopend, dit om drukte te kunnen vermijden. De parkeerterreinen aan de Astrid Boulevard blijven open. Voor fietsers zijn extra fietsparkeermogelijkheden ingericht. Klik hier voor meer informatie.

ISDBollenstreek: Speciaal voor ondernemers/zzp'ers!
Het Kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vanaf 1 juni 2020 verlengd met drie maanden. Klik hier voor meer informatie.

ISDBollenstreek: dienstverlening.
Langzaamaan worden de corona maatregelingen versoepeld en passen wij onze dienstverlening hierop aan. Dit betekent dat we klanten weer uitnodigen voor een afspraak bij ons op kantoor of dat we op huisbezoek gaan. Klik hier voor meer informatie.

In week 21 zijn 85 bedrijven failliet verklaard in Nederland.
In week 21 (18 tot en met 22 mei) zijn 85 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 7 minder dan in week 20. In de eerste 21 weken van 2020 zijn er 1.575 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 60 meer dan in dezelfde periode van 2019. Vanaf 2019 is de trend licht stijgend.

Update 23-5-2020:

Sterfte in week 20 lager dan normaal.
Lees meer bij de bron het CBS. > Cijfers per gemeente t/m 19, klik hier.

Gemeente Noordwijk Twitterbericht.
Hemelvaartsdag 2020. Onze indruk. Druk. Maar beheersbaar. Geen incidenten. Noordwijk OpenUp. Stap voor stap en volgens de corona voorschriften. Zo bouwen de #anderhalvemetersamenleving op. Iedereen heel erg bedankt.

Update 20-5-2020:

Volgende stap versoepeling maatregelen. Bron gemeente Noordwijk.
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Zo wordt 'alleen' weer iets meer 'samen'.

Stap voor stap
Stap voor stap komt er iets meer ruimte. De aanpassingen van de maatregelen per 1 juni gelden o.a. voor groepen, de horeca, onderwijs en culturele instellingen. Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van wat er wijzigt.

Voor iedereen blijft gelden: 
* Was vaak uw handen.
* Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
* Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
* Schud geen handen.
* Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
* 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
* Werk zoveel mogelijk thuis.
* Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
* Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Vertrouwen consument neemt in mei verder af. Bron CBS
Door de coronacrisis liep het vertrouwen van consumenten in april een historische deuk op. In mei neemt het consumentenvertrouwen verder af en komt uit op -31. Consumenten oordelen fors negatiever over het economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden. De koopbereidheid daarentegen verandert niet.

Sterfte ook bij Wlz-zorggebruikers bijna op normaal niveau. Bron CBS
In week 19 (4 mei tot en met 10 mei) stierven ongeveer 1 170 mensen die langdurige zorg kregen, zo’n 250 minder dan in week 18. Het aantal overledenen in week 19 is daarmee gelijk aan het gemiddelde van week 1 tot en met 10, maar nog wel iets boven het niveau dat normaal is voor de tijd van het jaar. Het gaat hier om mensen die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn mensen die zorg thuis kregen of in een verpleeg-, verzorgingshuis of andere zorginstelling woonden. Ook bij de overige bevolking van Nederland daalde de sterfte in week 19. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Update 16-5-2020:

Gemeente laat dit weekend 2 parkeerterreinen open.
Noordwijk OpenUp. Dat doet de gemeente stapsgewijs. Ook als het gaat om de gemeentelijke parkeerterreinen. Dit weekend blijven de parkeerterreinen ‘Wantveld’ en ‘Langevelderslag’ open. De overige terreinen gaan wel dicht om een recreanten te ontmoedigen. Bron gemeente Noordwijk, klik hier voor het bericht.

Vooral uitzendkrachten in eerste kwartaal vaker zonder werk. Bron CBS, klik hier voor het bericht.

In eerste week van mei 55 bedrijven failliet verklaard. Bron CBS, klik hier voor het bericht.

Update 13-5-2020:


5e Noodverordening Veiligheidsregio Hollands Midden

Vanaf maandag 11 mei 2020 is de 5e noodverordening van kracht. Deze nieuwe noodverordening is nodig om te zorgen dat de nieuwe coronamaatregelen gehandhaafd kunnen worden.

Ook voor Noordwijk
De Veiligheidsregio Hollands Midden kondigde deze 5e noodverordening (pdf) af. Deze noodverordening geldt ook voor het grondgebied van de gemeente Noordwijk. De kustgemeente is een van de gemeenten die deel uitmaakt van deze veiligheidsregio en werkt er nauw mee samen om coronaverspreiding te voorkomen en om stap voor stap op een verantwoorde manier de maatregelen te versoepelen.

Update 9-5-2020:


Helft bedrijven vreest voor voortbestaan door coronacrisis.

Veel niet-financiële bedrijven vrezen voor hun voortbestaan als de coronacrisis lang aanhoudt. Bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt.

Mocht de coronacrisis langer dan twaalf maanden duren dan verwacht 60 procent dat het doek voor hun bedrijf valt in de huidige vorm. Een ruime meerderheid van ondernemers gaat verder uit van afname in het tweede kwartaal van omzet en personeelssterkte door de coronacrisis. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin april onder bedrijven werd gehouden.

Uit het onderzoek van begin april blijkt dat ruim 15 procent van ondernemend Nederland op dat moment verwachtte de continuïteit van hun bedrijf niet te kunnen handhaven als de coronacrisis langer dan twee maanden duurt en 31 procent als de crisis langer dan drie tot zes maanden duurt. Een groot aantal ondernemers (31 procent) geeft aan niet te kunnen zeggen hoe lang de crisis maximaal mag duren opdat de continuïteit van hun bedrijf niet in gevaar komt.

Ruim 22 procent van de kleinere bedrijven (5 tot 20 werkzame personen) verwacht de crisis niet te overleven in de huidige vorm als deze langer dan twee maanden duurt. Mocht de crisis langer dan een half jaar duren dan vreest 56 procent van de kleinere bedrijven voor hun voortbestaan. Grotere bedrijven (50 of meer werkzame personen) verwachten minder snel in gevaar te komen.

Maatregelen buitensporten versoepeld. Verenigingen moeten plannen opstellen.
De maatregelen voor sporters worden vanaf 11 mei verder versoepeld. Onder begeleiding mag dan iedereen vanaf 19 jaar en ouder buiten in groeps- of teamverband sporten. Uiteraard met de gepaste 1,5 meter afstand van elkaar. Klik hier voor meer informatie.

Opnieuw ontmoediging bezoek
De gemeente neemt verschillende maatregelen om recreanten te ontmoedigen te komen. Ze gelden van vrijdagochtend 8 mei 2020 7:00 uur tot en met maandagochtend 11 mei 2020 7:00 uur. Blijf Thuis is nog steeds het devies in deze tijd van corona. Klik hier voor meer informatie.

Update 7-5-2020:


Nieuwe coronarichtlijnen geven iets meer ruimte
Vanaf maandag 11 mei 2020 kunnen we elkaar iets meer ruimte geven en tegelijkertijd daarbij het coronavirus onder controle houden. De komende maanden kan er, als het goed gaat, stap voor stap nog meer ruimte komen. Ons gedrag bepaalt hoe dat gaat. Klik hier voor meer informatie.

Resultaten 1e ronde onderzoek naleven coronavoorschriften.

Noordwijk OpenUp op basis van betrouwbare onderzoeken. Bedankt als je mee hebt gedaan aan het ‘Onderzoek gedragsmaatregelen en welbevinden’ Mooi beeld waar Noordwijk Noordwijkerhout en DeZilk wat aan hebben. Check de uitkomsten: https://bit.ly/2SLrTht

ISD-Bollenstreek Regiotaxi.
Niets is momenteel meer 'normaal', zo ook bij de Regiotaxi. Om het vervoer veilig te kunnen blijven uitvoeren zijn een aantal maatregelen van toepassing. Klik hier voor meer informatie.

Centrum Jeugd en Gezin ZH Noord
Vanaf 11 mei gaan de basisscholen weer open. De meeste kinderen hebben er veel zin in. Maar sommige dingen zullen anders gaan dan jij en je kind gewend zijn. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips die helpen bij de voorbereiding op teruggaan naar school. https://nji.nl/nl/coronavirus

Rijksoverheid:

Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden, klik hier.


Update 1-5-2020:
 

Opnieuw ontmoediging bezoek
5 dagen aaneen. De gemeente neemt verschillende maatregelen om recreanten te ontmoedigen te komen. Ze gelden van vrijdag 1 mei 2020 7:00 uur tot en met woensdag 6 mei 2020 7:00 uur. Blijf Thuis is nog steeds het devies. Ook tijdens Bevrijdingsdag. Klik hier voor meer info.

Vrijdag 1 mei 2020 om 12:00 uur nieuwe noodverordening in werking.
In de 4e noodverordening zijn de landelijke wijzigingen, volgens de aanwijzing van de minister, opgenomen met betrekking tot buiten sporten en bewegen voor jongeren (per 29 april 2020) en de openstellingen van het (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang (per 11 mei 2020). Klik hier voor meer info.

Herdenken en vieren doen we dit jaar thuis. Doe mee!
Het had bijzonder moeten worden: 4 en 5 mei 2020. Dit jaar herdenken we namelijk dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. 75 jaar vrijheid, vrede en stabiliteit is ongekend. Maar groots herdenken en vieren is er niet bij. Het devies is dan ook: 4 en 5 mei vier je dit jaar thuis. Klik hier voor meer info.

ISDBollenstreek Speciaal voor ondernemers/zzp'ers
In de Tozo update van 30 april krijg je meer informatie over het aanpassen van de aanvraagperiode en het inkomstenformulier. Klik hier voor meer info.

GGD Hollands Midden
Hoe gaan we weer terug naar de samenleving zoals we die kennen? En zal het virus uiteindelijk verdwijnen? Of het komt het coronavirus net zoals het griepvirus ieder jaar weer terug? Onze directeur Sjaak de Gouw geeft antwoord. Klik hier voor het filmpje. 

Fysiotherapie De Praktijk
Fysiotherapie De Praktijk mag weer aan de slag! Klik hier voor meer info.

Update 29-4-2020:
 
Georganiseerd buiten sporten? Richtlijnen voor ouders en verzorgers

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen weer georganiseerd buiten sporten. Ook ouders en verzorgers hebben zich te houden aan voorschriften. Zorg dat je de spelregels kent. Check de poster. Klik hier voor meer informatie.

Noordwijk OpenUp. Buiten sporten
Nieuwe coronarichtlijnen. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen weer georganiseerd buiten sporten. Om goed te beginnen moet elke sportvereniging of sportaanbieder die georganiseerde buitensportactiviteiten wil organiseren een buitensportprotocol indienen. Klik hier voor meer informatie

Parkeerterrein Langevelderslag gedeeltelijk geopend
De afgelopen weken was het parkeerterrein Langevelderslag dicht. Het had alles te maken met het ontmoedigingsbeleid van de gemeente gericht op het voorkomen van besmettingen met corona. De afsluiting is voor een deel opgeheven. Klik hier voor meer informatie

GGD Hollands Midden
Nu we veel thuis zijn brengen gezinsleden meer tijd dan anders met elkaar door. Dit geeft soms spanningen, waardoor huiselijk geweld kan toenemen. Je kunt hierover praten of advies vragen bij Veilig Thuis via 0800-2000. Zie https://bit.ly/2Dq1RrD

Update 25-4-2020: 
Gemeente neemt zorgen weg bij subsidieontvangers
De financiële afspraken voor dit jaar komt de gemeente op voorhand gewoon na. Zo laat de gemeente alle organisaties weten die voor 2020 een subsidie hebben gekregen. Klik hier voor meer info.

Kinderen en jongeren kunnen vanaf 29 april 2020 weer buiten sporten
Het kabinet heeft dinsdag 21 april 2020 de eerste lichte versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Zo komt er meer ruimte voor kinderen en jongeren, ook op het gebied van sport. Klik hier voor meer info.

Opnieuw ontmoediging weekendbezoek

De komende dagen neemt de gemeente verschillende maatregelen om recreanten te ontmoedigen te komen. Ze gelden van vrijdag 24 april 2020 7:00 uur tot en met dinsdag 28 april 2020 7:00 uur. Blijf Thuis is het devies. Ook op Koningsdag. Klik hier voor meer info.

Update 22-4-2020:
Meer tijd om subsidie aan te vragen
Lopende subsidie. Nieuwe aanvraag. Eenmalige aanvraag. Gemeente Noordwijk geeft organisaties die subsidie moeten aanvragen voor het subsidiejaar 2021 meer tijd. Klik hier voor meer info.

Maatregelen corona verlengd
Coronabesmettingen voorkomen. Het blijft topprioriteit. Op dinsdag 21 april 2020 werden de nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Klik hier voor meer info.

ISD-Bollenstreek Tozo regeling ondernemers.
De Tozo regeling is formeel en juridisch vastgelegd door het Rijk. Naast de getekende verklaring dat jouw bedrijf als gevolg van het Coronavirus is geraakt, moet je ook een toelichting geven! Lees meer, klik hier.

Dodenherdenking en evenementen
Brief college over gevolgen coronacrisis voor Dodenherdenking en evenementen. Klik hier voor de brief.

Update 18-4-2020:
Gemeente Noordwijk twitterbericht:

Parkeerterrein Langevelderslag Noordwijk blijft nog lang gesloten. Ook na dit weekend. Alles om bezoek te ontmoedigen tijdens deze coronacrisis.

GGD Hollands Midden > Hoe praat je met je kind over het coronavirus?
Het belangrijkste is om vragen te stellen en te luisteren naar je kind. Wees eerlijk over het coronavirus zonder je kind bang te maken. Kijk op https://bit.ly/2Kc5jdo voor 10 tips.

Opnieuw ontmoediging weekendbezoek
Ook komend weekend neemt de gemeente verschillende maatregelen om recreanten te ontmoedigen te komen. Ze gelden van vrijdagochtend 17 april 2020, 7:00 uur, tot maandagochtend 20 april 2020, 7:00 uur. Blijf Thuis is het devies. Klik hier voor alle informatie en maatregelen.

Update 13-4-2020:
De bollenstreek haalt bloemen eerder weg om bezoekersstroom te voorkomen.
De bollenkwekers in de Bollenstreek gaan de bloemen op de bollenvelden eerder weghalen. Ze hopen dat de bezoekers daardoor uit de streek wegblijven. Dat hebben ze aan de gemeenten Hillegom en Lisse laten weten. Lees meer bij Radar AvroTros/ ANP.

Politie Noordwijk bericht op de sociale media.
Wegen naar en rond bollenvelden zijn dicht! Parkeerterreinen strand/duinen zijn dicht! Maak het ons en uzelf niet te moeilijk en kom dus niet naar de bollenstreek! Overtreding maatregelen is boete riskeren! Dank voor uw begrip. #blijfthuis 

Burgemeesters van Lisse en Hillegom ergeren zich: Hebben sommigen een tijdje onder een steen gelegen? 
Mensen werden met klem verzocht om Pasen zoveel mogelijk met het eigen gezin of huisgenoten te vieren. Mensen gaven daar over het algemeen gehoor aan. Toegangswegen en parkeerplaatsen bij natuurgebieden werden afgesloten en op het strand was het rustig. Ook daar waren de parkeerterreinen afgesloten. Alleen in de Bollenstreek ging het fout. Daar trokken honderden dagjesmensen er toch op uit......Lees meer op Blik Op Lisse

Update 10-4-2020:
Oproep Politie Bollenstreek-Noord via sociale media.
We zien dat merendeel van de mensen zich netjes aan de afstand houdt. Maar wat is het druk buiten! Nu al! Lieve mensen. Als u geen dringende noodzakelijkheid hebt, blijf dan alstublieft thuis! #samentegencorona #blijfthuis.

Oproep burgemeesters van de Bollenstreek.
Dat veel mensen popelen om de bloeiende bloemenvelden te zien waar de Bollenstreek wereldberoemd om is, dat begrijpt de Hillegomse burgemeester Arie van Erk als geen ander. Zelf geniet hij er ook elk jaar weer van. ,,Maar het is nu eenmaal geen gewoon jaar. Ik doe, mede namens mijn collega-burgemeesters, een oproep aan iedereen: blijf weg!’’ Bron Leidsch Dagblad.

Veiligheidsregio Hollands Midden
Dit weekend zijn veel parkeerterreinen in onze regio afgesloten om bezoekers bij recreatiegebieden en andere toeristische trekpleisters te weren. In bijgaand document vind je een overzicht van afsluitingen.

Update 9-4-2020:
Ontmoedigingsmaatregelen Paasweekend
Gemeente Noordwijk sluit dit paasweekend alle gemeentelijke parkeerterreinen en de weg naar Langevelderslag. De maatregelen zijn er op gericht om recreanten te ontmoedigen te komen. De onderliggende boodschap: vier Pasen thuis. Voor verschillende aandachtslocaties ligt een afsluitingsplan klaar. Gaat het niet goed – Meteen afsluiten. Klik hier voor alle maatregelen waaronder o.a. afsluitingen van parkeerterreinen en toegangswegen.

Stand van zaken COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden (aantal doden, besmettingen en testen)
Burgemeester Lenfrink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Opnieuw informeerde hij de gemeenteraden die behoren tot de regio. Klik hier voor alle info: De 6e brief.

HH Rijnland nieuw coronacrisis
Recreatievaart opgelet: Premier Rutte zegt ‘blijf thuis’ tegen Nederland. Dit weekend en met Pasen blijven de sluizen en bruggen dus dicht. Klik hier voor actuele informatie.

Update 7-4-2020:
ISD Bollenstreek Speciaal voor ondernemers/zzp'ers!
In de update van 6 april krijg je meer informatie over de toekenning en uitbetaling van de Tozo regeling. Klik hier voor meer info.

UWV Het NOW-loket is open!
De NOWregeling kunnen werkgevers aanvragen bij een omzetverlies van minstens 20%. Wat moet je nog meer weten? http://uwv.nl/NOW

Omgevingsdienst West-Holland
Het kantoor van ODWestHolland blijft gesloten voor bezoekers, maar onze #dienstverlening blijft vanzelfsprekend beschikbaar voor inwoners en ondernemers. Ook onze piketdienst is 24 uur per dag beschikbaar bij #calamiteiten. http://bit.ly/2UMuE3J

Spelen of chillen? Houd je aan de regels.
De gemeente heeft bordjes met regels geplaatst bij speelplekken. Natuurlijk blijven we zo veel mogelijk thuis. Ga je even naar buiten om een luchtje te scheppen. Houd je ook op de speelplekken aan de regels. Klik hier voor meer info.

Update 4-4-2020:
Politie controleert stranden en bloembollenvelden met drone.

Zaterdag 4 april 2020 is er goed gehoor gegeven aan de oproep om vooral thuis te blijven. Op de meeste plaatsen was het rustig. De politie controleert dit weekend met dronebeelden de stranden en de gebieden rondom de bollenvelden. Mocht het toch ergens druk worden dan kan de politie gericht ingrijpen en maatregelen treffen. Dronebeelden (twitter) en foto's ter beschikking gesteld via twitter door Dolf Roodenburg (@DolfOnline)

Update 3-4-2020:
Gemeenteraad hervat vergaderingen - Rondetafelgesprek 7 april 2020
De gemeenteraad hervat haar vergaderingen. Op dinsdag 7 april 2020 zal er een aantal presentaties gegeven worden tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) in aangepaste vorm. De gemeenteraadsleden kunnen vanaf hun huis de vergadering volgen en vragen stellen. Klik hier voor meer info.

Stoplichten langer op groen voor fietsers.
De stoplichten in de gemeente Noordwijk staan langer groen voor fietsers om de kans op ‘samenscholen’ voor het rode stoplicht te vermijden, dus de kans is er dat u met de auto iets langer moet wachten.

Mark Rutte @MinPres
Het ziet er naar uit dat we dit weekend prachtig voorjaarsweer krijgen. Blijf desondanks zoveel mogelijk thuis. Het is belangrijk dat we dit met z’n allen doen. Daarom doe ik een beroep op ons allemaal, alle 17 miljoen Nederlanders. Houd vol. Alleen Samen kunnen wij dit aan.

Update 2-4-2020:
Blijf thuis. Ook op zonnige dagen.
Samen met haar collega-burgemeesters uit de regio houdt burgemeester Verkleij de weerberichten scherp in de gaten. Zonnige dagen bepalen de verwachting over wat mensen doen. Er op uit. Frisse neus halen. Of niet. En dus ook de maatregelen die genomen worden. Klik hier voor het bericht.

College informeert raad over impact corona op Sociaal Domein

Het college heeft begin april 2020 de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de impact van de coronacrisis op het Sociaal Domein. Hoe zorgen we ondanks alles zo goed als mogelijk voor elkaar. Klik hier voor de brief aan de gemeenteraad.

Hoe pakt de gemeente coronacrisis aan?
Met een brief heeft burgemeester Verkleij de gemeenteraad van Noordwijk woensdag 1 april 2020 de gemeenteraad van Noordwijk geïnformeerd over wat de gemeente doet in deze coronacrisis. Klik hier voor de brief aan de gemeenteraad.

Aanvulling derde noodverordening
Vrijdag 3 april 2020 om 12:00 uur treedt een nieuwe noodverordening in werking. Voluit: de noodverordening tot wijziging van de 3de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 1 april 2020. Klik hier voor de 3e noodverordening.

Regelingen regionaal vervoer aangepast
In verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen, zijn de regelingen van het regionaal vervoer aangepast. Klik hier voor meer info.

Update 1-4-2020:
Coronamaatregelen verlengd t/m dinsdag 28 april.
De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Klik hier voor meet informatie.

Nieuwe brief burgemeester over gevolgen coronavirus.
Onze burgemeester Wendy Verkleij schreef op maandag 30 maart 2020 een nieuwe brief aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk. Klik hier voor de brief. 

Speciaal voor alle ondernemers/zpp'ers!
Een dagelijkse update van de veelgestelde vragen rondom de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Klik hier voor meet informatie.

Update 30-3-2020:
Gemeenteraad onderzoekt digitaal vergaderen.
Afgelopen vrijdag stemde het kabinet in met de Spoedwet Digitaal vergaderen die het eenvoudiger maakt om online raads- en commissievergaderingen te houden. De VNG is nauw betrokken bij het opstellen van de tekst voor de wet. (klik hier voor meer info) De gemeenteraad van Noordwijk onderzoekt daarom de mogelijkheden om vergaderingen in april doorgang te laten vinden. Houd de website van de gemeente Noordwijk of de media in de gaten voor het laatste nieuws.

Update 28-3-2020:
Burgemeester Wendy Verkley: "Boodschap is aangekomen".

“Het lijkt erop dat de boodschap van ‘Kom niet, blijf thuis’ gehoord is”, zegt een woordvoerder namens burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk. “Dat voorkomt voorlopig dat we wegen moeten afsluiten. Het lijkt erop dat mensen echt thuisblijven. Op de boulevard van Noordwijk aan Zee, op het strand en bij Langevelderslag is het rustig en houden de mensen die er zijn gepaste afstand. Bijzondere opsporingsambtenaren hoefden nog niet in actie te komen. (Bron Hart van NL) 

"Ik besef dat het in acht nemen van de richtlijnen van het RIVM een zware wissel trekt op iedereen, maar uiteindelijk staat de volksgezondheid voorop. Indammen lukt alleen als we de afgekondigde maatregelen naleven. Wij moeten echt van elkaar op aan kunnen. Zo krijgt het coronavirus geen kans zich verder te verspreiden", zoals burgemeester Wendy Verkley al eerder aangaf.

Update 30-01-2022: 
Hieronder ziet u per plaats in de Duin- en Bollenstreek van het aantal mensen die tot dan toe positief getest waren op het coronavirus, omdat niet iedereen meer getest wordt zal dus het aantal waarschijnlijk hoger liggen. Sinds 16 april heeft het RIVM ook cijfers gepubliceerd over het aantal mensen dat per gemeente is overleden na een besmetting met het coronavirus. Het gaat in deze cijfers om patiënten die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Alleen mensen die positief zijn getest op het virus, zijn hierbij meegenomen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk dus hoger.

Update week 4 > inhaalslag aantal positieve COVID-19 meldingen door opgelopen achterstand.

1 = testen teststraten > 2 = besmettingen (via mobiel kijken > telefoon draaien) NB > niet beschikbaar

 week

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Noordwijk 1568 638 2088 593 2277 1553 1997  1242  1523 2052
Teylingen 1593 582 1837 496 2061 1196 1965 1082 1599 1826
Lisse 926 313 1384 370 1198  760 1073 587 975 1062
Hillegom 886 323 1236 297 1329  813 1018 612 831 979
Katwijk 2346 936 4072 1043 4359 3251 3107 2081 2426 3382
Leiden 5897 2008 6322 1712 6338  3917  6152 3082 5671 6271
Regio
Hollands
Midden
32.969 11.826 42.667 11.356 46.517 29.174 41.745 22.829 33.793 39.373

Aantal besmettingen tot nu toe getest:

Plaats 26-12 02-01 09-01 16-01 23-01 30-01 06-02 13-02
Noordwijk 7.565 7.830 8.275 8.913 9.506 11.059  12.301  14.353
Teylingen 6.744 6.960 7.348 7.930 8.426 9.622  10.704  12.530
Lisse 3.969 4.077 4.290 4.603 4.973 5.733  6.320 7.382
Hillegom 3.308 3.452 3.670 3.993 4.290 5.103  5.715 6.694
Katwijk 14.501 14.911 15.525 16.461 17.504 20.755 22.836 26.218
Leiden 20.581 21.402 23.233 25.241 26.953 30.870 33.952 40.223
Regio
Hollands
Midden
147.004 151.692 160.317

172.143

183.499 212.273 235.502 274.875

Aantal ziekenhuis opnames:

  26-12 02-01 09-01 16-01 23-01 30-01 06-02 13-02
Noordwijk 176 176 177 177 179 181  183  184
Teylingen  113 115 116 118 119 119  119  121
Lisse 87 89 92 92 93 93  93  94
Hillegom 48 48 48 50 50 52  53  56
Katwijk 315 321 323 328 329 334 336 342
Leiden 377 380 385 385 390 397 404 407
Regio
Hollands
Midden
3570 3620 3660 3684 3716 3.755 3.783 3.829

Aantal mensen overleden:

  26-12 02-01 09-01 16-01 23-01 30-01 06-02 13-02
Noordwijk 31 31 32 32 32 32 32  32
Teylingen 27 27 28 28 28 28 28  28
Lisse 23 23 23 24 24 24 24  24
Hillegom 23 23 23 23 23 23 23  23
Katwijk 71 71 71 71 71 71 71 71
Leiden 83 83 83 83 83 83 84 84
Regio
Hollands
Midden
867 867 869 872 874 874 876 876

Aantal overledenen per week (t/m week 52) in de gemeente Noordwijk van 2019 (totaal), 2020 (t/m), 2021 (t/m) Duin- en Bollenstreek/Leiden. (Bron: CBS)

week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17     totaal
2019 6 12 10 11 8 8 10 11 1 5 13 5 7 5 3 9 12      
2020 5 9 12 9 10 10 12 4 6 10 2 8 2 12 12 5 16      
2021 9 7 14 12  10 9 14 11 7 10 6 7 11 11      
week 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34      
2019 8 4 8 12 7 6 9 3 7 5 4 6 2 8 10 8 4      
2020 5 8 6 6 4 5 8 9 7 5 7 7 9 7 7 10 7      
2021 4 8 7 4 9 14 8  5 4 7 7 8 6 10 7 10 5      
week 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  
2019 9 5 5 5 9 6 6 6 4  10  10  11  10 7 12 6 0 381
2020 7 6 5 8 13 6 4 7 12  15  15  6  7  11 12 8 11  
2021  8 8 6 9 10 12 7 2 5 5 10  12 12 6 11  13 11 8 -  
2020                     N ij   414
2021                                       443
                                         
2019                   y l i n g e n   305
2020                                       316
2021                                       353
                                         
2019                           i s s e   187
2020                                       229
2021                                       210
                                         
2019                     H i l l e g o m   216
2020                                       216
2021                                       275
                                         
2019                         K a t w ij k   531
2020                                       606
2021                                       559
                                         
2019                         i   986
2020                                       996
2021                                       1044

Heeft u klachten?
Voor het meest actuele advies hoe u kunt handelen bij klachten kijk op de website van het RIVM.

Meer informatie
Kijk voor actuele informatie over het coronavirus op:

website van het RIVM
* website van de Rijksoverheid (ook voor specifieke doelgroepen als onderwijs, werkgevers, ondernemers, reizigers, kinderopvang en openbaar vervoer)
* website van GGD Hollands Midden

Landelijk telefoonnummer coronavirus
Het landelijke telefoonnummer voor informatie over het coronavirus is + 31 (0)800 1351 (8:00-20:00 uur).

Vragen, ongerust of klachten? Bel met GGD via +31 (0)88 308 4242 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur).