Datum: 02-07-2020 - 11:14
25
mrt
'20
Woningstichting Padua blijft zich inzetten voor nieuwbouw in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Woningstichting Padua

Woningstichting Padua blijft zich inzetten voor nieuwbouw.

Op maandag 23 maart 2020 vond er een conference call plaats waarbij de gemeente met de woningstichtingen Sint Antonius van Padua en Stek (de fusie corporatie waarin de Noordwijkse Woningstichting, Stek en Vooruitgang zijn opgegaan) overlegde over locaties voor tijdelijke woningbouw in de gemeente Noordwijk. Padua hecht zeer aan een goede voortgang. Dè oplossing is permanente woningbouw, maar daar waar dit lang op zich laat wachten...

kan tijdelijke woningbouw uitkomst bieden. Directeur/bestuurder van Padua Merlien Welzijn: “In normale omstandigheden, maar die zijn er niet meer sinds de uitbraak van het Coronavirus, zouden bovengenoemde partijen met elkaar aan tafel zijn geschoven om een goed gesprek te hebben. Maar alles wat normaal is ligt tijdelijk achter ons. De ontwikkelingen rond het Coronavirus hebben Nederland in zijn greep en drukken een steeds nadrukkelijker stempel op de dagelijkse gang van zaken. Ook bij ons.

Die omstandigheden waren voor Padua aanleiding om een conference call voor te stellen en die ook technisch mogelijk te maken. Want de belangrijke taak, zorgen voor voldoende nieuwbouw van sociale huurwoningen, moet met volle kracht uitgevoerd blijven worden. Om die mogelijk te maken heeft Padua de gemeente nodig. Want Padua heeft niet de gronden in eigendom om te kunnen bouwen. Dus is het van groot belang om helder te krijgen welke locaties beschikbaar zijn of kunnen komen om nieuwbouw te plegen.

Ook voor tijdelijke woningbouw om daarmee tegemoet te kunnen komen aan de grote vraag. Het gesprek met de gemeente en collega corporatie was constructief. Er zijn concrete locaties voor tijdelijke woningbouw in beeld en ook is gesproken over hoe kansrijk de locaties zijn. Op ambtelijk niveau zal nu e.e.a. verder uitgewerkt worden in samenwerking met de beide corporaties. Hoe eerder dat helder is hoe eerder er kan worden begonnen om die nieuwbouw mogelijk te maken.

Voor de permanente woningbouw heeft Padua drie nieuwbouwlocaties, het voormalige Bavo-terrein en de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout en Het Zilt in De Zilk, waar tientallen sociale huurwoningen in de planning staan.” Zoals wellicht bekend is er een lange weg te gaan tussen plan en daadwerkelijke bouw. Dus is er alles aan gelegen om de trein zo snel mogelijk goed op gang te brengen om nieuwe en tijdelijke locaties te selecteren en aan te wijzen.

Om onnodige verspreiding van het virus tegen te gaan heeft Padua moeten besluiten om het kantoor te sluiten en zijn de medewerkers gevraagd om de werkzaamheden vanuit hun eigen huis te verrichten. “Ik ben heel blij dat deze operatie snel en goed is verlopen en zie dat de medewerkers er voor zorgen dat de dienstverlening richting huurders zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Toch moet ook Padua hierin offers brengen om de veiligheid van huurders, partners en medewerkers te waarborgen.

Daarom worden moderne communicatie technieken ingezet alsook om de medewerkers in staat te stellen om het noodzakelijke contact met elkaar te kunnen houden. Wij zullen met elkaar deze crisis moeten doorstaan. Mijn oproep aan onze huurders is houdt u aan de oproepen en voorschriften van de overheid. Wij proberen in de tussentijd samen met onze partners ook de wooncrisis zo goed mogelijk aan te blijven pakken.”