Datum: 21-09-2020 - 17:18
21
mrt
'20
Verslag van Koningsdag 2019 in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Oranjevereniging last alle feestelijkheden rond Koningsdag af.

Beste Noordwijkerhouters, de situatie in Nederland is veranderd. Onze gezondheid is een groot goed waar we alle voorzichtigheid in moeten betrachten. Om te voorkomen dat er mensen besmet raken doordat evenementen ook met minder dan 100 personen in principe doorgang zouden mogen vinden moeten er toch keuzes worden gemaakt. Na veel wikken en wegen heeft de Oranjevereniging Noordwijkerhout moeten besluiten Koningsdag 2020 in zijn huidige vorm af te lasten...

In de wetenschap dat Koningsdag ligt na 6 april, de datum waarvoor door de overheid getroffen maatregelen gelden, wordt door ons maar ook de gemeente en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen nagedacht over een mogelijke alternatieve invulling. Hierover is nog geen besluit genomen en zal sterk afhankelijk zijn van de op dat moment geldende maatregelen.

Wij staan in nauw contact met onze burgemeester om de te kijken hoe een alternatieve invulling gegeven kan worden aan de Aubade, 4 en 5 mei. Binnen het College wordt daar over gesproken. Indien en nadat daarover is besloten zullen wij u dat berichten.

Inmiddels waren wij al in een vergevorderd stadium met andere verenigingen en bedrijven om onze evenementen te organiseren, middels deze weg wil ik hen hartelijk danken. Het bestuur van de Oranjevereniging Noordwijkerhout wenst u veel sterkte.
.
Was getekend Hans Janssen,
Voorzitter Oranjevereniging Noordwijkerhout.

Foto's 2019 BON, Blik Op De Zilk, Blik Op Lisse.